INTENCJE MSZALNE 16-22.10.2023

INTENCJE MSZALNE – XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY – 
16 – 22.10.2023

Poniedziałek 16 X, 
– 7.00 –
za zm. Urszulę Hinca (g.)

– 7.00 – za zm. Łucję, Leokadię i Annę Mokwa oraz zm. z rodziny

– 16.30 – za zm. braci Józefa, Kazimierza i Stanisława, rodziców Salomeę i Józefa oraz Urszulę Chelińską

– 17.00 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże dla Emilii i Dariusza

– 17.00 – za zm. Teresę Skrzyńską w 30 dzień po pogrzebie

Wtorek 17 X,
– 7.00 –
za zm. Urszulę Hinca (g.)                       
– 7.00 –
o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

– 16.30 – za zm. Władysława Grandzickiego oraz rodziców z obojga stron

– 17.00 – za zm. Felicję i Henryka Peplińskich w roczn. urodzin Felicji

– 17.00 – za zm. Józefa i Jarosława Szczurkowskich, rodziców Wałdoch i rodzeństwo
z obojga stron

Środa 18 X,
– 7.00 –
za zm. Urszulę Hinca (g.)       
– 7.00 –
za zm. Reginę Łosińską oraz dusze w czyśćcu

– 17.00 – za zm. Przemysława Dera (od Młodz. Drużyny Pożarniczej ze St. Kiszewy)

– 17.00 – za zm. Izydora i Władysławę Pozorskich, Irenę i Leona Ostrowskich, Dorotę, Rajmunda, Józefa, Alojzego, zm. z obojga stron i dusze w czyśćcu

Czwartek 19 X,

– 7.00 – za zm. Urszulę Hinca (g.)

– 7.00 – za zm. Gertrudę, Bronisława i Ryszarda Koprowskich oraz dusze w czyśćcu

– 17.00 – za zm. Stefanię Burczyk w roczn. urodzin

– 17.00 – za zm. Lidię Majchrowską (od Domu Seniora w Wygoninie)

Piątek 20 X,

– 7.00 – za zm. Urszulę Hinca (g.)                                                
– 7.00 –
za zm. Helenę Data                             
– 15.00 – Msza ślubna

– 17.00 – za zm. Teresę Skrzyńską

– 17.00 – za zm. rodziców Rozalię i Władysława Tocha, babcię Martę oraz braci Wiesława
i Ryszarda

Sobota 21 X,

– 7.00 – za zm. Urszulę Hinca (g.)                                                 
– 7.00 –
w pewnej intencji

– 16.00 – Msza ślubna

– 17.00 – za zm. Mariannę i Jana Chmiel

– 17.00 – za zm. Kamilę Borkowską w 2 roczn. śmierci oraz Krystynę i Henryka Stolc

Niedziela  22 X,
– 7.30 – za zm. Urszulę Hinca (g.)

– 9.30 – za zm. Franciszkę, Edmunda, Janusza Sturmowskich oraz Józefa Drozd

– 9.30 – za zm. Zofię i Józefa Żurawskich, Bolesława Rogowskiego, Martę i Stanisława Łangowskich oraz zm. z rodziny

– 11.00 – za zm. Wincentego Stoba, Mariannę, Adama i Pawła Sędzickich, Tomasza Szachtę, Martę i Wincentego Stobba

– 11.00 – za zm. Annę Kulling w 5 roczn. śmierci

– 15.00 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla pp. Henryki i Franciszka Derdowskich z okazji 46 roczn. małżeństwa