Wspólnota Bożego Miłosierdzia

Rok założenia: 10.11.2013

CHARYZMAT:

 1. Modlitwa – Słowo Boże
 2. Kult Bożego Miłosierdzia
 3. Kult bł. S. Marty Wieckiej
 4. Adoracja
 5. Rekolekcje – Formacja

MISJA:

 1. Posługa w parafii
 2. Głoszenie świadectw – wyjazdy
 3. Apostolat Słowa: Książka, Prasa
 4. Zachęty, wyjazdy, pielgrzymki
 5. Spotkania z zaproszonymi gośćmi
 6. Współpraca z innymi wspólnotami
 7. Zbiórki charytatywne
 8. Prowadzenie modlitw i Liturgia

SPOTKANIE FORMACYJNE:

Raz w miesiącu w środę po wieczornej Mszy Świętej w salkach parafialnych.

POSŁUGA STAŁA:

W piątki prowadzenie modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego.