Festiwale Piosenki Papieskiej

IV FESTIWAL PIOSENKI PAPIESKIEJ

/w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II/

– SETNA ROCZNICA URODZIN –

Stara Kiszewa – 9 maja 2020 roku, godz. 11.00

 

– CEL IMPREZY: uczczenie, kultywacja pamięci i popularyzacja osoby
św. Jana Pawła II, integracja utalentowanego młodego pokolenia podejmującego w życiu dzieło JP II

– PATRONAT HONOROWY: J.E. Biskup diecezjalny pelpliński Ryszard Kasyna, Wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick

– TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: sobota, 9 maja 2020 roku (o godz. 11.00), Gminna Hala Sportowa, Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25

– ORGANIZATORZY: Parafia pw. św. Marcina w Starej Kiszewie, ZKiW im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie, Urząd Gminy w Starej Kiszewie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Diecezjalne Radio „Głos” z Pelplina, Ogólnopolska Rodzina Szkół im. JP II

– UCZESTNICY: do udziału zaproszone są grupy młodzieżowe i dziecięce – reprezentujące chóry, schole i zespoły z różnych szkół, parafii i innych środowisk z całej Polski

– KATEGORIE: prezentacje odbywać się będą w dwóch kategoriach: 1) chóry i schole 2) zespoły muzyczne – każda grupa przy zgłoszeniu sama deklaruje, do której kategorii chce się zaliczać

– REPERTUAR: wszystkie grupy muzyczne prezentują tylko utwory związane z osobą św. Jana Pawła II (nawiązujące do jego osoby, dzieła, twórczości) – mogą to być np. hymny (ze szkół im. JP II), utwory własne lub popularyzowane wcześniej przez innych – każda grupa zaprezentuje po 2 piosenki

– NAGRODY: zostaną wybrane najlepsze grupy muzyczne w obu kategoriach i  otrzymają  puchary oraz nagrody, dodatkowo też komisja wyróżni kolejne (Organizatorzy także przygotują poczęstunek dla wszystkich grup)

– PŁYTA: podobnie, jak w poprzednim roku – powstanie pofestiwalowa płyta z kilkunastoma najpiękniej wykonanymi piosenkami (później szkoły, parafie i różne osoby będą mogły płytę nabywać i dowolnie popularyzować te piękne pieśni o św. JP II) – grupy same biorą odpowiedzialność za prawa autorskie do poszczególnych utworów – zgłoszenie grupy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji utworów i ich rozpowszechniania

– ZGŁOSZENIA: do 30 kwietnia – do ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego –
tel. 600961815, mail: jedrzejt.kam@wp.pl (Parafia pw. św. Marcina,
ul. Tysiąclecia 28, 83-430 Stara Kiszewa – województwo pomorskie, powiat Kościerzyna), informacje na www.parafia.starakiszewa.pl oraz w grupie na fb Festiwal Piosenki Papieskiej

ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL

Grupy pragnące wziąć udział w IV FESTIWALU PIOSENKI PAPIESKIEJ
przy zgłoszeniu (do dnia 30 kwietnia) zobowiązane są podać następujące dane:
1. Jaka jest nazwa grupy?
2. Jaką instytucję (np. szkołę, parafię) reprezentuje?
3. W której kategorii pragnie wystąpić (zespoły muzyczne lub schole/chóry)?
4. Jakie utwory zostaną przedstawione (autorzy tekstów i melodii)?
5. Jakie potrzeby techniczno – akustyczne ma grupa (mikrofony, statywy, odtwarzacze, itd.)?
6. Ile będzie osób występujących?
7. Ilu będzie opiekunów i osób towarzyszących?
8. Kto jest osobą odpowiedzialną za grupę (adres, telefon, mail)?

STARA KISZEWA – 30.03.2019

III FESTIWAL PIOSENKI PAPIESKIEJ, w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, zgromadził 11 chórów i zespołów na Hali w Starej Kiszewie. Oto piękny wystrój sceny przez pracowników Hali, nauczycieli, uczniów, ministrantów, parafian. Ks. Proboszcz zaprosił do współpracy akustyków, komisję do oceny śpiewu oraz prowadził cały festiwal.

PROGRAM FESTIWALU

1. Hymn Rodziny Szkół JP II
2. Krótka część oficjalna – prowadzi ks. proboszcz Andrzej Taliński (przywitanie uczestników, słuchaczy, władz)
3. Przedstawienie Komisji i kryteriów oceniania grup
4. Występ grup z kategorii SCHOLE – CHÓRY
5. Występ grup z kategorii ZESPOŁY MUZYCZNE
6. Podsumowywanie przez Komisję Sędziowską
7. Ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów najlepszym grupom muzycznym w 2 kategoriach

Ksiądz proboszcz Andrzej Taliński czuwał nad porządkiem festiwalu jako gospodarz i organizator.

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW:

I. Kategoria chóry/schole

 1. Schola „Iskierki” ze Starej Kiszewy „Błogosławieni miłosierni” (hymn Św. Dnia Młodzieży – autor Jakub Blycharz), „Tak mówił papież” (autor Ivan Komarenko)
 2. Paczka Rozalii z zespołem towarzyszącym z parafii p.w. św. Marcina w Gostycynie – „Szachownica” (słowa i muzyka K.Żak), „Nie lękaj się” (słowa i muzyka Robert Friedrich)
 3. Chór „Happy Flowers”z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni – „Nie lękajcie się” (słowa i muzyka Piotr Pałka), „Tłumy serc” (słowa: Karol Wojtyła,  muzyka: Mirosław i Sławomir Hoduń)
 4. Chór dziecięcy „Figlii di Dio” (z włosk. Dzieci Boga) z parafii pw. św. Krzysztofa
  z Gdańska
  „Szukałem was” (tekst Jana Pawła II, aranżacja Magdalena Kasica), „Poza czas” (autor Szymon Wydra)
 5. Chór Dziecięcy BIEDRONKI (parafie diecezji pelplińskiej: parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, parafia św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim, parafia św. Jakuba Apostoła w Niewieścinie ) – „Miracolo”tekst: Karol Wojtyła, muzyka: Marcin Matuszewski, „Dzięki Ci Janie Pawle II” – tekst i muzyka: Mateusz Lewandowski i Michał Biechowski

II. Kategoria zespoły muzyczne

 1. Zespół młodzieżowy – z Zespołu Kształcenia i Wychowania im. JP II w Starej Kiszewie – „Kochany Święty Papieżu” – hymn szkoły ZKIW w Starej Kiszewie (tekst – nauczycielka religii Cecylia Choma, muzyka – nauczyciel muzyki Maciej Burandt), „Nie ścigaj się z miłością” (słowa – ks. Krzysztof Niedałtowski, muzyka – Cezary Paciorek). Piosenka wykonywana podczas pielgrzymki Papieża do Polski – Sopot 1999r.
 2. Zespół „Gwiazdki” ze świetlicy wiejskiej w Starych Polaszkach „Wiele łask” (tekst i muzyka Małgorzata Flisikowska), „Wskazałeś drogę nam” (tekst Małgorzata Flisikowska, muzyka autor nieznany)
 3. Zespół „Sursum Corda” z parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Ocyplu – „Moje Miasto Wadowice” (autorzy: Paweł Jarosz i Adam Dec), „Papieżu Pielgrzymie” (słowa Eleni muz. Kostas Dzokas)
 4. Zespół „Gaudens” z parafii w Starej Kiszewie – „Zaufaj Panu” (tekst Adam Szewczyk, muzyka Magda Anioł), „Jesteś Radością, jesteś Miłością” (tekst własny – Joanna Knopa- Kreft, muzyka Maciej Sumiński)
 5. Zespół „Espeeski” z Publicznej Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im św. Jana Pawła II w Rychławie – „Tłumy serc” słowa: Karol Wojtyła, muzyka: Mirosław i Sławomir Hoduń, „Błogosławiony nasz” (tekst Aleksandra Hoduń, muzyka Sławomir i Jacek Hoduń)
 6. Zespół „Apostolskie Nutki”z parafii w Starej Kiszewie – „Biały anioł” (słowa Mirosława Warczyńska), „Janie Pawle bądź z nami” (słowa własne – ks. Andrzej Taliński, muzyka Magda Anioł)
  Miejsca w kategorii chóry i schole:
  1. Miejsce ex equo: Chór dziecięcy „Figlii di Dio” z parafii św. Krzysztofa w Gdańsku 
  oraz Chór dziecięcy BIEDRONKI z Tczewa, Starogardu Gd. i Niewieścina
  2. Miejsce ex equo: Schola „Iskierki” ze Starej Kiszewy oraz Chór „Happy Flowers” z PSP z Bytonii
  3. Miejsce: Paczka Rozalii z zespołem towarzyszącym z parafii św. Marcina w Gostycynie
  Miejsca w kategorii zespoły muzyczne:
  1. Miejsce ex equo: Zespół „Gaudens” z parafii w Starej Kiszewie
  oraz Zespół Espeeski z PS Stow. Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Rychławie
  2. Miejsce ex equo: Zespół młodzieżowy z ZKiW im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie
  oraz Zespół „Sursum Corda” z parafii p.w. MB Królowej Polski w Ocyplu
  i jeszcze Zespół „Apostolskie Nutki” z parafii w Starej Kiszewie
  3. Miejsce: Zespół „Gwiazdki” ze świetlicy wiejskiej w Starych Polaszkach

STARA KISZEWA – 21.04.2018

II FESTIWAL PIOSENKI PAPIESKIEJ, który odbył się w Starej Kiszewie, dnia 21 kwietnia b.r.,  zgromadził 10 chórów i zespołów dziecięcych i młodzieżowych (z diecezji pelplińskiej i archidiecezji gdańskiej). Młodzi artyści swoim śpiewem uczcili św. Jana Pawła II. W tym roku niektóre grupy zaprezentowały m.in. własne utwory, napisane właśnie na tę okazję. Za kilka tygodni ukaże się płyta pofestiwalowa, z pragnieniem rozpowszechnienia wielości piosenek o naszym wielkim papieżu, przydatnych podczas różnych uroczystości. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: parafia pw. św. Marcina, GOKSiT, ZKiW. Patronat honorowy piastowali bp diecezjalny pelpliński Ryszard Kasyna i Ogólnopolska Rodzina Szkół im. JP II. Patronat medialny objęli Diecezjalne Radio GŁOS z Pelplina i Dziennik Bałtycki. Nad całością czuwał i prowadził ks. proboszcz Andrzej Taliński.

W kategorii chóry  – schole kolejność była następująca:
1. miejsce: Chór Szkolny „Polaszki” z Zespołu Szkół w Starych Polaszkach 
2. miejsce: Chór „Tęczowe Iskierki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. JP II w Skarszewach 
3. Schola „Któż jak Bóg” z parafii pw. św. Michała Archanioła w Skarszewach 
Wyróżnienia: Schola „Iskierki” ze Starej Kiszewy, Chór Dziecięcy „Figlii di Dio”  (Dzieci Boga) z parafii św. Krzysztofa z Gdańska 

W kategorii zespoły muzyczne kolejność była następująca:
1. miejsce: Zespół „Gwiazdki” ze świetlicy wiejskiej w Starych Polaszkach 
2. miejsce: Zespół Młodzieżowy z ZKiW im. JP II w Starej Kiszewie 
3. miejsce: Zespół „Apostolskie Nutki” z parafii w Starej Kiszewie 
Wyróżnienia: Zespół Gaudens z parafii w Starej Kiszewie oraz Zespół „Espeeski” z Publicznej Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. JP II w Rychławie. 

STARA KISZEWA – 29.04.2017   I Festiwal Piosenki Papieskiej

             To szczególne wydarzenie w Starej Kiszewie odbyło się w sobotę, 29 kwietnia b.r. w Gminnej Hali Sportowej. Organizatorami Festiwalu byli: Parafia św. Marcina (ks. prob. Andrzej Taliński), Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turysryki (p. dyr. Karolina Baska), Zespół Kształcenia i Wychowania (p. dyr. Ewa Bembnista). Patronat honorowy objęli biskup diecezjalny pelpliński Ryszard Kasyna, wójt gminy Stara Kiszewa p. Marian Pick, Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Patronat medialny sprawowali: diecezjalne Radio „GŁOS” z Pelplina oraz „Dziennik Bałtycki”. W komisji sędziowskiej byli: p. Daniela Ebertowska – Rola (profesor Szkoły Muzycznej ze Starogardu Gd. przewodnicząca), p. Tadeusz Negowski (dyrektor Szkoły Muzycznej ze Starogardu Gd.), muzykujący księża ks. kanonik Gerard Jakubiak (Jabłowo) i ks. kanonik Paweł Rąbca (Grabowo Kościerskie). Sponsorami tego wydarzenia byli: parafia św. Marcina, GOKSiT, ZKiW, Bank Spółdzielczy, Cukiernia p. Adam Sulewskiego, p. poseł Jan Klawiter. Oprawę akustyczną przygotowała firma p. Grzegorza Bełcząckiego.

            Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 14 grup muzycznych (każda grupa zaprezentowała po 2 utwory):

Kategoria chóry/schole

 1. Schola „Iskierki” ze Starej Kiszewy
 2. Chór szkolny „POLASZKI” z Zespołu Szkół w Starych Polaszkach
 3. Schola Św. Cecylii z parafii Pączewo
 4. Schola „Deus Pro Nobis” z parafii w Garczynie
 5. Chór szkolny „BEMOLKI” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. JP II w Nowym Mieście Lubawskim
 6. Chór z Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie

Kategoria zespoły muzyczne

 1. Zespól „BUMBA” ze Szkoły Podstawowej w Nowych Polaszkach
 2. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej z Góry
 3. Zespół „Promyczki Papieża” z parafii w Kamionce
 4. Zespól „GWIAZDKI” ze świetlicy wiejskiej w Starych Polaszkach
 5. Zespół „CANTATE DEO” z parafii w Dziemianach
 6. Zespół młodzieżowy – z Zespołu Kształcenia i Wychowania im. JP II w Starej Kiszewie
 7. Zespół Zajęć Artystycznych z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II z Jastarni
 8. Zespół wokalno – instrumentalny „KANAAN” ze Skarszew

Ostateczne wyniki Festiwalu:

Kategoria chóry/schole

 1. Chór z Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie
 2. Schola „Iskierki” ze Starej Kiszewy
 3. Chór szkolny „BEMOLKI” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. JP II w Nowym Mieście Lubawskim

Wyróżnienia :

– Chór szkolny „POLASZKI” z Zespołu Szkół w Starych Polaszkach
– Schola Św. Cecylii z parafii Pączewo
– Schola „Deus Pro Nobis” z parafii w Garczynie

Kategoria zespoły muzyczne

 1. Zespół wokalno – instrumentalny „KANAAN” ze Skarszew
 2. Zespół „CANTATE DEO” z parafii w Dziemianach
 3. Zespół młodzieżowy – z Zespołu Kształcenia i Wychowania im. JP II w Starej Kiszewie

     Wyróżnienie:
– Zespół „GWIAZDKI” ze świetlicy wiejskiej w Starych Polaszkach