Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. Andrzej Taliński

Pochodzi z Nowego Miasta Lubawskiego. Tu urodził się w 1965 roku. Tu też ukończył Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące (matura w 1984 roku). W latach 1984 – 1990 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Pracę magisterską pt.: „Dzieje parafii Nowe Miasto Lubawskie do 1772 roku” obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach kapłańskich w Pelplinie, w 1990 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Skarszewy k. Starogardu Gdańskiego. Zainicjował lub też pomagał w prowadzeniu w parafii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zespołów muzycznych: „Quo Vadis”, „Genezaret” i „Cantate Deo”, scholi dziecięcej, kółka dramatycznego, Akcji Katolickiej, Ruchu Trzeźwości, 3 grup rodzinnych
i pogłębiających wiarę, Parafialnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Organizując obozy dla dzieci niepełnosprawnych, pomógł w integracji tego środowiska, które później – już jako stowarzyszenie – zaczęło prężnie działać. W jednej kadencji był członkiem diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Podczas swojej działalności w tej parafii propagował też różne formy aktywności sportowej w tym środowisku. Zorganizował kilkanaście meczów piłkarskich pomiędzy drużynami księży i przedstawicielami różnych zawodów (nauczyciele, policjanci, strażacy…., a nawet przeciwko drużynie złożonej z byłych zawodników reprezentacji Polski).

Po przejściu (w 1997 roku) do parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi również inicjował powstanie różnych grup przy parafialnych: Caritas, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespoły młodzieżowe „Emaus” i „Totus Tuus”, schola dziecięca, Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi. Wspierał powstanie Hospicjum im. św. Małgorzaty (w 2009 roku otrzymał tytuł honorowego członka tego stowarzyszenia)i działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Był dekanalnym duszpasterzem harcerzy. W 1998 roku otrzymał nominację od ks. biskupa diecezjalnego na diecezjalnego duszpasterza sportowców. W 1999 roku założył w Tucholi, pierwszy w diecezji pelplińskiej, Parafialny Klub Sportowy „UNITAS”. W oparciu o sportową bazę tucholskich szkół i miejscowego OSiR-u, a także dzięki zaangażowaniu wielu pasjonatów sportowych, co roku odbywały się w Tucholi Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w piłce nożnej, w tenisie stołowym, biegach przełajowych, Diecezjalne Igrzyska Szkół Specjalnych, mistrzostwa diecezji – a nawet Polski – członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (w piłkę nożną i w siatkówkę). Dziewczęta z PKS „UNITAS” osiągają wiele sukcesów, m.in. kilka złotych medaliw siatkówkę, na Międzynarodowej PARAFIADZIE Dzieci i Młodzieży w Warszawie – aktualnie grają też w III lidze siatkówki (w rozgrywkach państwowych).

Działalność duszpasterską i społeczną ks. Andrzej Taliński kontynuował jako proboszczw parafii Kamionka (od października 2002 roku do stycznia 2014 roku), będąc założycielem lub opiekunem wielu organizacji przyparafialnych i inicjatorem wielu przedsięwzięć. Założył i prowadził m.in. Parafialny Zespół Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Bonum”, zespoły muzyczne „Centenum”, „Florenter”, „Barka”, „Promyczki Papieża”. Działał w zarządach UKS „Gaudium” przy szkole w Kamionce oraz lokalnego stowarzyszenia „Krąg” w Rychławie.

Jest też członkiem Zarządu, działającego w gminie Smętowo Graniczne, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia. Wspierał katechetycznie i grą na gitarze zajęcia dla niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowem nad Wisłą i w Lalkowach.
Ponadto ks. Andrzej Taliński był członkiem Zarządu Diecezjalnego CARITAS w Pelplinie, dekanalnym duszpasterzem CARITAS, ministrantów oraz młodzieży. Jest też członkiem Diecezjalnego Zespołu ds. Duszpasterstwa Ministrantów i Lektorów.
Sam jest honorowym dawcą krwi (oddał już  20 l krwi), a także jest zarejestrowanym potencjalnym dawcą szpiku kostnego.
W parafiach Skarszewy i Tuchola był członkiem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizując oraz współuczestnicząc w wielu festynachi działaniach kulturalnych (szczególnie o charakterze charytatywnym) otrzymywał też dowody uznania ze strony instytucji świeckich: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarszewianka” nadała tytuł Honorowego Członka Spółdzielni (pierwszy taki tytuł w historii). W Tucholi władze miejskie wyróżniały listami gratulacyjnymi jako „Działacza Kultury”. W konkursie organizowanym przez gminę Smętowo Graniczne otrzymał tytuł „Osobowości Roku” (za rok 2007).

W czerwcu 2011 roku, z rekomendacji władz gminnych ze Smętowa Granicznego, otrzymał z nadania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – Brązowy Krzyż Zasługi.

Był  członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce. W czerwcu 2012 roku otrzymał brązową honorową odznakę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W rodzinnej miejscowości grał kiedyś kilka lat w IV-ligowym klubie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (stąd pewnie zainteresowania sportowe) – od dziecka był ministrantem, a także harcerzem (pewnie stąd polubienie działalności w organizacjach). Oprócz funkcji diecezjalnego duszpasterza sportu otrzymał też nominację, ze strony Ludowych Zespołów Sportowych, na kapelana sportu wiejskiego w województwie pomorskim. Był też w-ce przewodniczącym Powiatowej Rady Sportu w Starogardzie Gdańskim oraz przewodniczącym Gminnej Rady Sportu w Smętowie Granicznym. Od wielu lat stara się też animować uprawianie sportu przez księży (m.in. był kapitanem diecezjalnej drużyny, która w 2014 roku zdobyła IV miejsce podczas Mistrzostw Polski w Opocznie (diec. radomska).

Był głównym organizatorem IX MISTRZOSTW POLSKI KSIĘŻY W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ, które w lutym 2013 roku odbyły się w diecezji pelplińskiej, w halach sportowych kociewskich miast Starogard Gdański, Tczew, Pelplin (z udziałem 17 reprezentacji diecezjalnych z całej Polski).

Do tej pory brał udział w wielu pieszych pielgrzymkach: w latach młodzieńczych z rodzinnego sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim do sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lipach k. Lubawy, do sanktuarium jasnogórskiego w Częstochowie (38 razy – w tym jako przewodnik grup ze Starogardu Gdańskiego i Chojnic), a także organizował z Tucholi do Wiela (6 razy) i z Kamionki do Piaseczna (11 razy).
Od 18 stycznia 2014 roku rozpoczął posługę  proboszcza w parafii Stara Kiszewa.

WIKARIUSZE:

Ks. Dariusz Jereczek (od 2017)

Ks. Marek Jażdżewski (od 20.08.2021)