Szkolne Koło Caritas

Grupa młodzieży przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. św. Jana Pawła II w Starej Kiszewie.