INTENCJE MSZALNE 20-26.11.2023

INTENCJE MSZALNE – XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY –  20-26.11.2023

Poniedziałek 20 XI, 
– 7.00 – za zm. Jadwigę Rybakowską w roczn. śmierci

– 7.00 – za zm. rodziców Janinę i Józefa Pfeiffer w 12roczn. śmierci Janiny, dziadków Kąkol i brata Andrzeja

– 16.30 – za zm. Andrzeja Bielińskiego w roczn. śmierci oraz zm. z rodziny

– 16.30 – za zm. Helenę Data (od Róży MB Różańcowej ze Starej Kiszewy)

– 17.00 – za zm. ks. Anastazego Bławata oraz z rodziny Nadolskich i Bławat

– 17.00 – za zm. Michalinę Malinowską

Wtorek 21 XI,
– 7.00 – za zm. Franciszka i Agnieszkę Kaszubowskich oraz z rodziny Kaszubowskich

– 16.30 – za zm. Wiktorię i Józefa Malinowskich oraz rodziców z obojga stron

– 16.30 – za zm. rodziców Wandę i Bolesława Nikel w 3 roczn. śmierci Wandy

– 17.00 – za zm. Mariannę i Jana Chmiel w roczn. urodzin Marianny

– 17.00 – za zm. Małgorzatę i Henryka Słomińskich w 1 roczn. śmierci Małgorzaty

Środa 22 XI, – 7.00 – za zm. Teodora i Dorotę Gonczar oraz z rodziny Moritz

– 16.30 – za zm. rodziców Klamann, Hinc oraz Mariolę Szachta

– 16.30 – o błog. Boze dla parafian dekorujących kościół i ofiarodawców

– 17.00 – za zm. Jana, Klemensa i Józefa Kaszubowskich

– 17.00 – za zm. Rozalię i Juliana Wiśniewskich, Agnieszkę i Pawła Muza oraz zm. z rodziny

Czwartek 23 XI,

– 7.00 – za dusze w czyśćcu oraz Tadeusza Grubera

– 16.30 – za zm. Wandę i Stanisława Zabielskich, zm. z rodziny i dusze w czyśćcu

– 16.30 – za zm. Stanisława Lipskiego, z rodziny Lipskich, Słomińskich i Gierdziejewskich

– 17.00 – za zm. Kazimierę Pierzchała

– 17.00 – za zm. Leokadię, Bronisława i Romualda Ertmańskich, Rozalię i Stanisława Urban oraz dusze w czyśćcu

Piątek 24 XI,

– 7.00 – za zm. rodziców Reginę i Alojzego oraz zm. z rodziny

– 16.30 – za zm. Gertrudę i Józefa Szwichtenberg                             
– 16.30 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anicety z okazji urodzin

– 17.00 – za zm. Dorotę Zabrocką, Romana i Stanisława Dzienisz oraz zm. z rodziny

– 17.00 – za zm. Lidię Kukowską w 2 roczn. śmierci, Feliksa, Witolda, Zygmunta, rodziców, rodzeństwo oraz zm. z rodziny

Sobota 25 XI,

– 7.00 – za zm. Paulinę i Aleksandra Szwichtenberg oraz zm. z rodziny

– 17.00 – za zm. Weronikę i Teofila Orlikowskich oraz zm. z rodziny

– 17.00 – o zdrowie i błog. Boże dla Dariusza z okazji 60 urodzin

Niedziela  26 XI,
– 7.30 – za zm. Emiliana Mallek oraz dusze w czyśćcu

– 7.30 – za zm. Helenę i Leona Mania oraz Annę i Jana Prądzyńskich

– 9.30 – za zm. Wiesławę i Gerarda Łangowskich

– 9.30 – za zm. Stanisława, z rodziny Łangowskich, Władysława Liberę, Alfonsa Studzińskiego, Stanisława Derra, Witolda Cherek

– 11.00 – za zm. Łukasza Kubisza

– 15.00 – za zm. Stefanię i Zygmunta Cierockich oraz Wandę i Jana Brembor