ZASADY PEREGRYNACJI IKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W PARAFII STARA KISZEWA W 2024 ROKU

1. We wszystkich parafiach trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy – głównej patronki diecezji pelplińskiej. W parafii Stara Kiszewa rozpoczęcie nastąpiło
18 lutego 2024 roku. Jest to czas szczególnej łaski dla każdej rodziny, okazja do wspólnej modlitwy i zawierzenia Maryi wszystkich swoich spraw. Postarajmy się uroczyście
 i w komplecie przeżywać to szczególne nawiedzenie w domu – to Święto dla każdej rodziny.

2. Kolejna rodzina przejmuje obraz ok. godz. 17.00 – 18.00. W domu powinno być przygotowane uroczyste miejsce – na stole biały obrus, świece i postawiony obraz Matki Bożej. Warto, aby cała rodzina znalazła czas na wspólną modlitwę (można korzystać
z materiałów z pakietu peregrynacyjnego, jak też inne modlitwy, np. różaniec). Warto też samotnie, o różnych porach, zawierzyć Maryi, w tym poświęconym wizerunku, różne swoje troski i intencje. A też, na jakiś czas, można zaprosić dalszą rodzinę, przyjaciół,
czy sąsiadów. Przekazanie następnej rodzinie ikony Matki Bożej następuje po dobie pobytu
w rodzinie. Goszcząca rodzina wcześniej ustali chętną rodzinę z sąsiedztwa (najlepiej rodziny na kilka dni do przodu), która przyjmie obraz do swojego domu – najlepiej byłoby od domu do domu (ewent. można się zamienić terminami).

3. KOLEJNE TRASY PEREGRYNACJI 3 IKON MATKI BOŻEJ (wg schematu kolędowego – A, B, C – w razie pytań telefon do ks. proboszcza 600961815):

A – Pałubin – prawa strona – od skrzyżowania w stronę Zamku Kiszewskiego i Górnych Malik// Pałubin (od strony Starej Kiszewy do młyna) // Pałubin za figurą, Wybud.
Pod Czerniki i Dolne Maliki// Górne Maliki// Struga + Pałubin Wybud. pod Bożepole + Bożepole Wybud. //  Bożepole Wieś// Zamek Kiszewski Wieś//  Zamek Kiszewski –
przy szosie// Strzelki + Wyb. pod Wilcze Błota + cz. Zamku Kisz. + cz. 6 Marca// Stara Kiszewa – ul. Kościerska, (od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy) lewa strona do nowego cmentarza, ul. Ogrodowa, ul. 6 Marca//  Stara Kiszewa – ul. Kościerska (blok po byłym SKR i domy za nim) // Stara Kiszewa – ul. Kościerska, (od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy) prawa strona, do bloku po SKR// Stara Kiszewa – ul. Kościerska (od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy, w stronę Kościerzyny, lewa strona, od starej poczty) // Stara Kiszewa –
ul. Kościerska, (od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy, w stronę Kościerzyny prawa  strona) //   Stara Kiszewa – ul. Kościerska Wybud. pod Kościerzynę;

 B – Stary Bukowiec Wybud. // Stary Bukowiec Wieś  (za kaplicą – od strony Wybud.
i młyna) // Stary Bukowiec Wieś (do kaplicy – od strony szosy kościerskiej) // Nowy Bukowiec// Foshuta (wieś) // Chwarzenko Wybudowania  (w stronę Foshuty)
 //  Chwarzenko Wybudowania// Chwarzenko Wieś (przy głównej drodze) //  Bartoszylas  Wybud. i Ruda// Bartoszylas Wieś//  Stara Kiszewa – ul. Partyzantów//  Stara Kiszewa –
ul. Polna, ul. Łąkowa    

C –  Chwarzno Wieś//  Chwarzno  Kozia// Wygonin//  Stara Kiszewa Wybud. – Kalk// Stara Kiszewa – ul. Konarzyńska (od strony Konarzyn do nru 12) //  Stara Kiszewa –
ul. Konarzyńska (od zakrętu, od nru 10 do ul. Tysiąclecia) // Stara Kiszewa –
ul. Tysiąclecia//; Stara Kiszewa – ul. Kościelna, Zamkowa// Stara Kiszewa – ul. Szorca//  Stara Kiszewa – ul. Wyzwolenia – domki do Ośrodka Zdrowia// Stara Kiszewa –
ul. Wyzwolenia – domki i blok za szkołą, blok za Ośrodkiem Zdrowia//; Stara Kiszewa –
ul. Wyzwolenia,  blok 13; blok 14; blok 15; blok 16; blok 17//  Stara Kiszewa –
ul. Wyzwolenia – domki za stadionem, ul. Słoneczna//  Stara Kiszewa – domki za stadionem (ulice Jana Pawła, Norwida) //  Stara Kiszewa – domki za stadionem (ulice Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Miłosza) 

4. PAKIET PEREGRYNACYJNY (do przekazania kolejnym rodzinom): Ikona Matki Bożej, podstawka, kartki z pieśniami maryjnymi, modlitwy maryjne (książeczka, zeszyt
i kartka), niebieski zeszyt (kolejne rodziny wpisują swoje nazwisko, adres i datę pobytu obrazu w swoim domu), obrazek Matki Bożej (do zabrania na pamiątkę przez rodzinę)

5. Po zakończeniu odwiedzin rodzin w danej wiosce, czy na ulicy – to obraz należy przekazać do rodziny z kolejnego rejonu kolędowego (wg spisu)

6. Owocem nawiedzin wizerunku Matki Bożej w kolejnych domach powinno być zacieśnienie więzi rodzinnych, uporządkowanie różnych sfer swojego życia, dobroczynne zaangażowanie, ożywienie wiary i praktyk religijnych. Po zakończeniu peregrynacji w danej wiosce lub ulicy to mieszkańcy mogą u ks. proboszcza zamówić intencję za swoje środowisku o wyproszenie Bożego błogosławieństwa (będzie też okazja do spowiedzi
i przyjęcia Komunii Św.)