82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W środę 1 września obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Tego dnia ks. Proboszcz Andrzej Taliński odprawił Mszę św., podczas której modlił się za naszą Ojczyznę i za wszystkich, którzy polegli w jej obronie. Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz, przedstawiciele władz naszej gminy oraz poczty sztandarowe (kombatantów, harcerzy, OSP oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie) udali się przed pomniki przy kościele, Urzędzie Gminy oraz na nowym cmentarzu, aby oddać cześć poległym bohaterom.