DOTACJA NA REMONT DACHU PARAFIALNEGO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ochrona zabytkowego kościoła p.w. Św. Marcina w Starej Kiszewie

poprzez remont dachu

Operacja mająca na celu: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont dachu zabytkowego kościoła p.w. Św. Marcina w Starej Kiszewie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres operacji obejmował remont dachu zabytkowego kościoła p.w. Św. Marcina w Starej Kiszewie. Kościół ten jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1186 decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 20.10.1987 r. Jest to obiekt o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej z dachem o konstrukcji więźby drewnianej i pokryty dachówką ceramiczną.

W ramach operacji wykonano następujące prace remontowe:                                                                                                                             

1) rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej, 

2) rozebranie ołacenia i opierzenia dachu,

3) demontaż istniejącej zniszczonej folii dachowej, 

4) położenie nowej membrany dachowej, 

5) wykonanie nowych kontrłat i łat dachu, 

6) wymiana deskowania, 

7) położenie pokrycia dachowego z istniejącej dachówki z rozbiórki wraz z uzupełnieniem uszkodzonych dachówek nową dachówką tego samego typu, 

8) wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzeń dachu z blachy miedzianej, 

9) wymiana istniejących nieszczelnych okien – naświetleń dachowych. 

Realizacja powyższego zakresu pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów operacji, a w szczególności przyczyniła się do ochrony przed zniszczeniem obiektu zabytkowego.