Jałmużna wielkopostna – pomoc dla Papui

W tym roku włączyliśmy się w akcję zbierania środków higienicznych dla ubogich na misjach w Papui Nowej Gwinei.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Ojciec misjonarz serdecznie pozdrawia.

Misjonarze Werbiści serdecznie dziękują w imieniu potrzebujących, wyślą najbliższym transportem.