Niedziela Palmowa 2019

Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie!

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione palmy zdobią dekorację.

Palemki przygotowane przez Szkolny Caritas

Jezus już dotarł do Jeruzalem. Rozpoczął się Wielki Tydzień.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.