OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.03.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2024.03.10

 • Dzisiaj rozpoczynamy parafialne i szkolne rekolekcje wielkopostne. Witamy
  w naszej wspólnocie ks. Macieja Gizelę ze Starogardu Gdańskiego. Przeżyjmy głęboko ten święty czas, przygotowujący nas na godne przeżywanie Świąt Wielkanocnych. Przedstawiciele każdej rodziny mogą jeszcze po Mszy Św. zabrać z tyłu kościoła ulotkę z programem rekolekcji. Dzieci i młodzież szkolna mają swoje spotkania w poniedziałek, wtorek i środę, w godzinach od 8.50
  do 12.00. Młodzież pozaszkolną i dorosłych zapraszamy na Msze rekolekcyjne w te dni, o godz. 18.00. W poniedziałek o 13.00 będzie spotkanie rekolekcyjne w Domu Dziennego Pobytu w Wygoninie, a po Mszy o godz. 18.00 będzie
  w kościele spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania oraz starszą. We wtorek, po Mszy o 18.00 nasz rekolekcjonista spotka się w plebanii ze wszystkimi grupami działającymi w naszej parafii. W środę, o godz. 16.00, będzie dodatkowa Msza rekolekcyjna na filii w Starym Bukowcu.
  Ofiary składane podczas kolekt w poniedziałek, wtorek i środę będą naszym podziękowaniem za rekolekcje i wsparciem różnym inicjatyw duszpasterskich.
 • W środę zapraszamy na spotkanie do kościoła Grupę Modlitwy O. Pio. O godz. 16.00 będzie się adoracja Najśw. Sakramentu z prośbami i podziękowaniami
  za wstawiennictwem św. O. Pio. Później odprawiona zostanie Msza Św. w tych intencjach.
 • W piątek, o godz. 16.30, zapraszamy na Mszę Św. w intencji o rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. Norberta Pellowskiego, w 82 roczn. męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
 • Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła członkowie Szkolnego Koła Caritas zbierają
  do skarbonek ofiary na dożywianie dzieci w szkole i inne cele dobroczynne.
 • Dziękujemy za dary spożywcze złożone w sklepie „Biedronka”
  na przygotowanie paczek świątecznych. Jeszcze można składać swoje dary
  w kartonach z logo Caritas umieszczonych we wszystkich sklepach na terenie parafii.
 • W czasie Wielkiego Postu dzieci i młodzież ze szkoły w Starej Kiszewie mają okazję włączyć się w specjalną akcję „Jałmużna postna”. W specjalnych skarbonkach mogą gromadzić ofiary. Do 24 marca można przynieść te skarbonki do kościoła – i za zgromadzone środki będą zakupione jakieś pomocne sprzęty rehabilitacyjne dla osób starszych i chorych z ośrodków na terenie naszej gminy.
 • Dzieci z klas III zapraszamy na kolejne spotkanie do plebanii w sobotę,
  o godz. 9.00.
 • Parafia Zblewo organizuje 15 marca Ekstremalną Drogę Krzyżową. Można przejść dłuższą trasą do Wiela – 40 km lub też krótszą trasą 23 km. Chętni
  do udziału mogą przeczytać bliższe informacje na plakacie w kruchcie kościoła. 
 • Szkolne Koło Caritas i nasza parafia zapraszają dzieci i młodzież do udziału
  w Konkursie Na Palmę Wielkanocną. Palmę trzeba wykonać indywidulanie,
  do wysokości 1 m, z dowolnego materiału i oddać do sekretariatu w szkole
  do 21 marca.
 • Zespół Kształcenia i Wychowania oraz nasza parafia ogłaszają też konkurs
  na wykonanie stroika wielkanocnego pod hasłem „Góra Golgota”. Wykonawcy mogą przedstawić w formie przestrzennej Pusty Grób Pana Jezusa lub Górę Golgotę. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów, rodzin, seniorów oraz wszystkich chętnych, pragnących ozdobić pięknie swoje domostwa
  na Święta. Stroiki należy wykonać własnoręcznie indywidualnie lub grupowo, należy je podpisać. Prace będzie można przynosić do kościoła w dniach
  od 21 do 24 marca.
 • Ze względu na rekolekcje, w tym tygodniu, biuro parafialne nie będzie czynne. Nie będzie też zajęć Parafialnego Klubu „Virtus”.
 • Parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do kina w Kościerzynie na ciekawy film pt.: „Powołany 2” – 22 marca, o godz. 18.45. Koszt to 25 zł. od osoby – zapisywać się już można w biurze parafialnym.
 • Wójt gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zapraszają
  na koncert z okazji Dni Kobiet i Mężczyzn w wykonaniu ACOUSTIC DUET KASIA BŁASZKOWSKA- ADAM SZEWCZYK, dnia 17 marca, o godz. 17.00. Darmowe bilety do nabycia wcześniej na hali.
 • Do skarbonki św. Antoniego z tyłu kościoła można składać ofiary na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego. Zakupione zostaną w kwiaciarni kwiaty właściwie pasujące do dekoracji Grobu. Dziękujemy za składane ofiary.
 • W zakrystii można nabyć specjalne świece – paschaliki. Warto, aby znalazły się na wielkanocnych stołach w naszych domach i były szczególnym znakiem jedności rodzinnej. Koszt 1 świecy to 10 zł.
 • W minionym tygodniu zmarł śp. ks. bp senior Piotr Krupa, który był biskupem pomocniczym w naszej diecezji pelplińskiej od roku 1992. Jak dobry pasterz służył wszystkim diecezjanom, także przyjeżdżał z posługą biskupią do Starej Kiszewy. Pochowany został w krypcie biskupów w katedrze pelplińskiej. Zmarł też śp. Wiesław Tocha ze Starej Kiszewy. Pogrzeb odbył się w piątek i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. W sobotę zmarł śp. Witold Kasprzak z Pałubina. O terminie pogrzebu rodzina poinformuje. Różańce w świetlicy
  w Pałubinie codziennie, od niedzieli, o godz. 18.00. Dobry Jezu …