OGŁOSZENIA PARAFIALNE 29.09.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2021

 • Dzisiaj odbywa się w kościołach w Polsce liczenie wiernych uczestniczących
  we Msza Św. i przyjmujących Komunię Św.
 • Rozpoczynamy piękny miesiąc maryjny październik. We wszystkich kościołach
  i przy przydrożnych kapliczkach, a także we wielu domach będą się ludzie jednoczyć na wspólnej modlitwie różańcowej. Objawiając się w różnych częściach świata Maryja prosiła ludzi o odmawianie tej szczególnej modlitwy, wypraszającej wiele łask. Niech więc każdy z nas skorzysta z takiej modlitewnej okazji zjednoczenia się z Bogiem poprzez Maryję, ze swoją rodziną i innymi bliźnimi. Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca można uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie, aby w przyszłości została nam skrócona ewentualna kara czyśćca lub też za naszych krewnych zmarłych, oczekujących na nasze wsparcie modlitewne. W kościele, od początku października, różaniec będzie odmawiany codziennie, po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę X-tka po każdej Mszy Świętej. Dodatkowo dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku do kościoła o godz. 16.00 – będzie odmówiona X-tka różańca i też inne modlitwy. Dzieci będą wtedy otrzymywały specjalne obrazki.
 • W poniedziałek zapraszamy do kościoła na Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Będziemy modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana Pawła II
  w różnych ważnych intencjach.
 • W środę będziemy przeżywać w liturgii Święto Świętych Michała, Gabriela
  i Rafała (Archaniołów).
 • Księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w piątek, od godz. 8.00.
 • W I piątek miesiąca spowiedź w kościele będzie od godz. 15.30 do 17.00. Szczególnie zapraszamy do comiesięcznej spowiedzi uczniów z klas
  IV i młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
 • W październiku papież prosi o modlitwę w intencji: „aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii”. W tej intencji pomodlą się członkinie Wspólnoty Żywego Różańca w następną niedzielę, po Mszy Św. o 9.30.
 • Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pragniemy w sposób szczególny oddać cześć naszym zmarłym krewnym i dobrodziejom. Przy wyjściu z kościoła będzie można zabrać ze stolika pod chórem specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób, za które w sposób szczególny chcemy się pomodlić. W Uroczystość Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza Św. zbiorowa za polecanych zmarłych. W miesiącu listopadzie kartki jednorazowe będą odczytywane podczas każdej Mszy Świętej. Jeśli ktoś pragnie, aby za daną osobę modlitwa odbywała się przez cały rok, to prosimy o zaznaczenie z boku na kartce godziny Mszy Niedzielnej (7.30 lub 9.30), podczas której mamy się wspólnie modlić. Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do zakrystii lub biura parafialnego.
 • W październiku zadbajmy o porządek przy grobach naszych bliskich. Pożyczone narzędzia odnośmy na wyznaczone miejsca. Warto korzystać ze stojaka, gdzie ustawionych jest wiele darmowych zniczy – wystarczy zakupić do nich wkłady
  i postawić na grobach swoich bliskich. Pamiętajmy o oddzielnej segregacji śmieci BIO. Śmieci cmentarne są bardzo drogie, a od 3 lat gmina nic do nich nie dopłaca. W ubiegłym roku parafia za wywóz śmieci cmentarnych zapłaciła blisko 20 tys. zł. Na to m.in. przeznaczone są opłaty pobierane za miejsca cmentarne, czy w większości opłaty pogrzebowe. W październiku i listopadzie śmieci cmentarnych jest szczególnie dużo – na wywóz tych śmieci w trzecie niedziele w tych miesiącach będą specjalne kolekty. W najbliższym czasie
  na cmentarzu pojawią się znowu tabliczki wskazujące, które groby są
  do likwidacji. Opiekunowie grobów mają obowiązek zgłosić się po 20 latach do ks. proboszcza, aby przedłużyć opiekę nad grobem – niektórzy nie raczyli się zgłosić, mimo tabliczek przez ostatnie 6 lat – to te groby zostaną usunięte. Czekają bowiem na nowe miejsca rodziny, które zgłaszają pogrzeby.
  O wszelkich naprawach lub zmianach pomników trzeba poinformować
  ks. proboszcza.
 • W przyszłą niedzielę będzie tzw. Kolekta ekonomiczna, przeznaczona
  na naprawę dachu na kościele. Parafia nasza złożyła kilka miesięcy temu wniosek o zgodę na remont dachu do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przez opieszałość urzędników nie wiadomo, czy w tym roku zdąży się zabezpieczyć dach mocniej przed deszczem i śniegiem – zbieramy więc
  na zakup różnych materiałów, a prace być może będą wykonane wiosną.
 • Dzieci z klas III zapraszamy na spotkanie do plebanii w sobotę, o godz. 9.00.
  W następną niedzielę, podczas Mszy Św. o godz. 11.00, dzieci będą miały poświęcone różańce. Zakupić je już można w biurze parafialnym.
 • Serdecznie dziękujemy za przygotowanie we wrześniu pięknych dekoracji kwiatowych przez mieszkańców Starej Kiszewy – z ulic Tysiąclecia, Zamkowa, Kościelna, Konarzyńska, Kościerska, Polna, Łąkowa, Partyzantów, 6 Marca. Poprosimy o zrobienie w październiku dekoracji przy ołtarzach przez mieszkańców Zamku Kiszewskiego i Strzelek.
 • Z przodu kościoła można nabyć kalendarze na przyszły rok ze zdjęciami
  św. Jana Pawła II po 5 zł. Z tyłu kościoła można nabyć nowy numer czasopisma „W Rodzinie”. Zachęcamy też, aby za darmo zabrać nowy nr ciekawego czasopisma „Dobre Nowiny” – weźmy więcej sztuk, by zanieść także ludziom chorym i starszym z naszego sąsiedztwa.
 • W tym tygodniu zmarł śp. Ignacy Piekarski ze Starego Bukowca. Pogrzeb odbył się w środę i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. W czwartek zmarł śp. Józef Kalkowski ze Starego Bukowca. Pogrzeb odbył się w sobotę
  i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Dobry Jezu….