Ogłoszenia parafialne 27.09.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2020

 • Rozpoczynamy piękny miesiąc maryjny październik. We wszystkich kościołach i przy przydrożnych kapliczkach, a także we wielu domach będą się ludzie jednoczyć na wspólnej modlitwie różańcowej. Objawiając się w różnych częściach świata Maryja prosiła ludzi o odmawianie tej szczególnej modlitwy, wypraszającej wiele łask. Niech więc każdy z nas skorzysta z takiej modlitewnej okazji zjednoczenia się z Bogiem poprzez Maryję, ze swoją rodziną i innymi bliźnimi. Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca można uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie, aby w przyszłości została nam skrócona ewentualna kara czyśćca lub też za naszych krewnych zmarłych, oczekujących na nasze wsparcie modlitewne.
  W kościele, od początku października, różaniec będzie odmawiany codziennie, po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę X-tka po każdej Mszy Świętej. Dodatkowo dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku do kościoła o godz. 15.30 – będzie odmówiona X-tka różańca i też inne modlitwy. Dzieci będą wtedy otrzymywały specjalne obrazki.
 • Dzisiaj zapraszamy do kościoła na Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Będziemy modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana Pawła II w różnych ważnych intencjach. Jest też zawsze okazja, aby zapoznać się z nauczaniem papieża skierowanym do rodaków podczas kolejnych pielgrzymek do ojczyzny.
 • We wtorek będziemy przeżywać w liturgii Święto Świętych Michała, Gabriela i Rafała (Archaniołów).
 • Księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w piątek, od godz. 8.00.
 • W I piątek miesiąca spowiedź w kościele będzie od godz. 15.30 do 17.00. Szczególnie zapraszamy do comiesięcznej spowiedzi uczniów z klas IV i młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Dzieci z klas IV otrzymają specjalne obrazki do comiesięcznej spowiedzi I-szo piątkowej.
 • W październiku papież prosi o modlitwę w intencji: „aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół”. W tej intencji pomodlą się członkinie Wspólnoty Żywego Różańca w następną niedzielę, po Mszy Św. o 9.30.
 • Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pragniemy w sposób szczególny oddać cześć naszym zmarłym krewnym i dobrodziejom. Przy wyjściu z kościoła będzie można zabrać ze stolika pod chórem specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób, za które w sposób szczególny chcemy się pomodlić.
  W Uroczystość Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza Św. zbiorowa za polecanych zmarłych. W miesiącu listopadzie kartki jednorazowe będą odczytywane podczas każdej Mszy Świętej. Jeśli ktoś pragnie, aby za daną osobę modlitwa odbywała się przez cały rok, to prosimy o zaznaczenie z boku na kartce godziny Mszy Niedzielnej (7.30 lub 9.30), podczas której mamy się wspólnie modlić. Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do zakrystii lub biura parafialnego.
 • W październiku na cmentarzu przykościelnym nastąpi sporo zmian. Został przy organistówce przygotowany teren, gdzie będzie znajdował się kontener na śmieci, specjalna skrzynia do śmieci BIO, do której wrzucajmy kwiaty, liście i ziemię z doniczek. Będzie tam też umieszczony stojak z różnymi narzędziami przydatnymi na cmentarzu – które po skorzystaniu należy odnieść z powrotem na miejsce, a też stojak na różnej wielkości znicze (zamiast dobre szkła od zniczy wrzucać do konteneru na śmieci, to będzie można umieszczać na specjalnych półkach, a inne osoby nie będą musiały kupować całego znicza, lecz same wkłady i korzystać za darmo z ustawionych szkieł. Śmieci cmentarne są bardzo drogie, a od 2 lat gmina nic do nich nie dopłaca. W ubiegłym roku parafia za wywóz śmieci cmentarnych zapłaciła blisko 20 tys. zł. A koszty takich śmieci komunalnych też mają się zwiększyć. Na to m.in. przeznaczone są opłaty pobierane za miejsca cmentarne, czy w większości opłaty pogrzebowe. Szkoda, że wiele osób nie włącza się w segregowanie śmieci i też w ten sposób nie można obniżyć kosztów. W październiku i listopadzie śmieci cmentarnych jest szczególnie dużo – na wywóz tych śmieci w trzecie niedziele w tych miesiącach będą specjalne kolekty. W najbliższym czasie na cmentarzu pojawią się znowu tabliczki wskazujące, które groby są do likwidacji. Opiekunowie grobów mają obowiązek zgłosić się po 20 latach do ks. proboszcza, aby przedłużyć opiekę nad grobem – niektórzy nie raczyli się zgłosić, mimo tabliczek przez ostatnie 5 lat – to te groby zostaną usunięte. Czekają bowiem na nowe miejsca rodziny, które zgłaszają pogrzeby. O wszelkich naprawach lub zmianach pomników trzeba poinformować ks. proboszcza. W sobotę, o godz. 8.00, zapraszamy do pomocy w działaniach porządkowych na cmentarzach grupę mężczyzn i starszych chłopców.
 • W przyszłą niedzielę będzie tzw. Kolekta ekonomiczna, przeznaczona na dalsze działania związane z porządkowaniem terenów obok kaplicy przedpogrzebowej. Polecamy ten ważny cel ofiarności wszystkich.
 • Ministrantów i wszystkich chłopców pragnących dołączyć do tej wspólnoty zapraszamy w środę na Mszę o godz. 17.00 i na spotkanie. Warto, aby wielu przybyło, bo jest to bardzo zaszczytna służba.
 • Zachęcamy rodziców dzieci komunijnych z klas III do zakupu potrzebnych książeczek, świec i różańców. Szczególnie warto już w biurze parafialnym zakupić różańce, które zostaną poświęcone 7 października. Spotkanie tych rodziców będzie w plebanii w środę, o godz. 17.45.
 • Dzieci z klas III zapraszamy na spotkanie do plebanii w sobotę, o godz. 11.00.
 • Serdecznie dziękujemy za przygotowanie we wrześniu pięknych dekoracji kwiatowych przez mieszkańców Zamku Kiszewskiego i Strzelek. Poprosimy o zrobienie w październiku dekoracji przy ołtarzach przez mieszkańców Chwarzenka.
 • Zachęcamy do obejrzenia pięknej wystawy pod chórem nawiązującej do setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w tym roku miał zostać ogłoszony błogosławionym.
 • Ze stolika pod chórem można nabyć kalendarze na przyszły rok ze zdjęciami św. Jana Pawła II. Można też nabyć nowy nr czasopisma „W Rodzinie” – należności prosimy włożyć do skarbonki św. Antoniego. Zachęcamy, aby za darmo zabrać nowy nr czasopisma „Dobre Nowiny” – jest w nim wiele informacji m.in. o objawieniach maryjnych podczas których Matka Boża zachęcała do odmawiania różańca.
 • W poniedziałek zmarł śp. Michał Bandura z Chwarzna. Pogrzeb odbył się w piątek i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. W środę zmarła śp. Urszula Chelińska z Zamku Kiszewskiego. Pogrzeb odbył się w sobotę i została pochowana na cmentarzu przykościelnym. Dobry Jezu….