OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.05.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III NIEDZIELA WIELKANOCNA
– 2022-05-01 –

 • Serdecznie dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary podczas tzw. Kolekty ekonomicznej na naprawę dachu na kościele.  
 • Za tydzień członkowie Szkolnego Koła CARITAS będą zbierać
  do skarbonek na dożywianie dzieci w szkole i inne cele dobroczynne.
 • We wtorek przeżywać będziemy w liturgii uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny. Jest to dzień wolny od pracy i zapraszamy wszystkich do kościoła. Msze Św. będą
  w porządku niedzielnym. W tym dniu, o godz. 12.30, będzie Msza odpustowa w kaplicy filialnej w Starym Bukowcu. Kazania wygłosi
  ks. Piotr Lipkowski z Wydziału Duszpasterskiego Kurii z Pelplina.
 • Zbliża się czas zdawania egzaminu maturalnego. Wszystkich tegorocznych maturzystów i ich rodziny zapraszamy we wtorek na Mszę Św. o godz. 9.30. Pomodlimy się o błog. Boże na czas egzaminów i trafne wybranie dalszej życiowej drogi.
 • W środę  przypada wspomnienie św. Floriana, patrona m.in. strażaków. Serdecznie dziękujemy wszystkim druhom i druhnom z terenu naszej parafii za ofiarne działania na rzecz potrzebujących pomocy ludzi, a także za aktywne włączanie się w różnorakie inicjatywy parafialne
  i środowiskowe. Dobrze, że aktywnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i są chętni, by dalej służyć ludziom w kolejnych latach. Dzisiaj już strażacy w Bartoszymlesie organizują festyn strażacki.
 • W I-szy piątek miesiąca okazja do spowiedzi będzie od godz. 15.30. Modlitwy, przy wystawionym Najśw. Sakramencie, poprowadzi Wspólnota Miłosierdzia.
 • W piątek będziemy przeżywać w liturgii Święto świętych Filipa i Jakuba Młodszego (apostołów).
 • W przyszłą niedzielę, 51 dzieci z klas III przyjmie w naszym kościele I-szą Komunię Świętą. Podczas uroczystej Mszy Świętej, o godz. 11.00, ławki
  z przodu kościoła będą zarezerwowane tylko dla dzieci i ich rodziców. Pozostali krewni i znajomi proszeni są o znalezienie miejsc na chórze lub
  z tyłu kościoła. Inni parafianie, którzy w tym roku, nie przeżywają
  w swoim domu tej uroczystości, mogliby przyjść na inną Mszę Świętą.  Msza, o godz. 9.30, rozpocznie się o pół godziny wcześniej – czyli o godz. 9.00 – ze względu na przygotowanie miejsc dla dzieci komunijnych. Nabożeństwo popołudniowe dla dzieci będzie o godz. 16.00. Dzieci komunijne oraz członków ich rodzin zapraszamy do spowiedzi w sobotę, od godz. 15.00 do 17.00. Kolejne ćwiczenia dzieci będą w poniedziałek 14.30, w środę 15.30, w czwartek 15.30.
 • Uczniowie z klas I szkół średnich przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, którego udzieli im ks. biskup 11 maja. Zapraszamy młodzież na ćwiczenia w kościele w piątek o godz. 19.00 oraz na spotkanie w plebanii w sobotę o 13.30. Wszystkich kandydatów
  do bierzmowania oraz ich rodziny zapraszamy do spowiedzi w sobotę
  od godz. 15.00 do 17.00 – razem z dziećmi komunijnymi – będzie większa ilość księży.
 • Ze stolika pod chórem można nabyć nowe nry czasopism diecezjalnych „Pielgrzym” oraz „W  Rodzinie”, a należność proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.
 • W minionym tygodniu zmarł śp. Andrzej Piankowski z Chwarzenka. Pogrzeb odbył się w piątek i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Dobry Jezu …