OGŁOSZENIA PARAFIALNE 25.12.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.2021

 • „W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy” – niech spełnią się wszystkie życzenia, które składaliśmy sobie nawzajem; niech miłość, radość, pokój, które Chrystus przyniósł przychodząc na ziemię zagoszczą, na stałe w naszych rodzinach; niech każdy z nas nauczy się przezwyciężać grzechy i nałogi, niech w sercach ludzi ubogich, chorych i bezrobotnych wzrośnie nadzieja na lepsze jutro. Bądźmy tacy dobrzy dla siebie nawzajem przez cały rok, jak w wieczór wigilijny.
 • W I-sze Święto Bożego Narodzenia Msze Święte zostaną odprawione
  o godz. 9.30, 11.00 i 15.00. Natomiast w II-gie Święto, porządek będzie taki, jak w każdą niedzielę. Ofiary przez nas złożone w tym dniu, wesprą Katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast ofiary złożone przy żłóbku będą przeznaczone na pomoc dla misji katolickich.
 • W II Święto, po Mszy Św. o godz. 11.00, zapraszamy dzieci
  na nabożeństwo przy żłóbku. W tym dniu w liturgii  będziemy przeżywać Święto – Św. Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.
 • Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania dobroczynne
  w Adwencie, składając różne ofiary i dary do paczek.
 • Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali w kościele piękny żłóbek.
 • Ciekawym znakiem naszego przeżywania Świąt jest masowe ozdobienie swoich domów i ogrodów kolorowymi lampkami. Warto wieczorem przejechać się naszymi ulicami i podziwiać przygotowane wystroje. Przypominamy o nagrodzie ks. proboszcza dla najpiękniejszej dekoracji. Konkurs potrwa do Święta Trzech Króli.
 • Tradycyjna kolęda, czyli wizyta duszpasterska, rozpocznie się w naszej parafii od wtorku 28 grudnia. W czasie epidemii jest także możliwość,
  aby rodziny z każdego wyznaczonego rejonu przyjęły kapłana z kolędą
  do swojego domu. Kapłan będzie chodził sam – bez organisty
  i ministrantów. Oczywiście, odwiedziny mogą odbyć się tylko w domach, gdzie wszyscy są zdrowi, nie ma też kwarantanny. Ze stolika z tyłu kościoła każda rodzina może zabrać kartkę z terminarzem kolęd, a też jest tam część z danymi rodzinnymi. Chętni mogą wcześniej zgłosić pragnienie przyjęcia odwiedzin kapłana przez odcięcie końcówki z tej kartki
  i wrzucenie do skarbonki św. Antoniego, do koszyka na kolektę w kościele, do biura parafialnego lub przysyłając smsa do ks. proboszcza
  na nr 600961815. W niektórych rejonach mógłby kierowca pomóc
  w dojeździe pod  właściwe adresy. W razie nieobecności we wskazanym terminie, to można umówić się na inny termin odwiedzin. Rodziny, które lękają się rozszerzania koronawirusa, to zamiast kolędy zaproszone są
  do udziału we Mszy Św. w intencji o błog. Boże dla mieszkańców tego rejonu (terminy będą co tydzień podawane – będzie można też wtedy otrzymać ampułkę z wodą poświęconą do zabrania  do domu). Jeśli
  w domach nie będzie wody poświęconej, to prosimy o przygotowanie innej, aby kapłan mógł ją poświęcić. Ze stolika można też zabrać specjalne koperty. Tradycyjne ofiary kolędowo- inwestycyjne przeznaczone będą
  w przyszłym  roku  szczególnie na remont przeciekającego na kościele dachu, a trzeba będzie przełożyć wszystkie dachówki – można je będzie składać podczas wizyty domowej, w kościele do koszyka kolektowego
  lub skarbonki św. Antoniego.