Czcimy 100lecie narodzin Jana Pawła II i oczekujemy beatyfikacji Kard. St. Wyszyńskiego

We wrześniu pojawiła się nowa galeria zawierająca cenne wypowiedzi św. Jana Pawła II i sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.