Wielki Post 2020

Przeżywanie Wielkiego Postu, to wejście na drogę za Jezusem. Niech poprowadzi nas Słowo Boże z Księgi proroka Izajasza 38,5 – (Fragment widoczny na tablicy)

Te słowa są odpowiedzią daną przez proroka na modlitwę króla Ezechiasza. Niech nasz udział w modlitwie, poście i jałmużnie przyniesie wszelką potrzebną łaskę.

Jezus spędził na pustyni 40 dni modlitwy, opierania się kuszeniu, poparte postem, a potem czynił miłosierdzie. Zastanówmy się, co to dla nas oznacza?

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”

Serca naszych dobrych uczynków zebrane w jednym sercu biało-czerwonym sercu. W wielkim poście symbolem uczynków miłości będą fioletowe stopy świadczące o podążaniu za Jezusem.

Dobre rady o. Pio na Wielki Post