Rekolekcje Szkolnego Koła Caritas – Pelplin 21-23 II

Kolejny raz młodzież naszego Szkolnego Koła Caritas uczestniczyła w rekolekcjach diecezjalnych w Pelplinie.

Wspólne zadania i integracja pomiędzy Szkolnymi Kołami Caritas naszej Diecezji.

Nasza piękna katedra w Święto Konsekracji Katedry św. Piotra Apostoła.

Ciekawe spotkanie zainicjowane przez Kleryckie Koło Caritas z udziałem specjalnego gościa.