Zaproszenie na IV Festiwal Piosenki Papieskiej

IV FESTIWAL PIOSENKI PAPIESKIEJ

/w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II/

– SETNA ROCZNICA URODZIN –

Stara Kiszewa – 9 maja 2020 roku, godz. 11.00

 

– CEL IMPREZY: uczczenie, kultywacja pamięci i popularyzacja osoby
św. Jana Pawła II, integracja utalentowanego młodego pokolenia podejmującego w życiu dzieło JP II

– PATRONAT HONOROWY: J.E. Biskup diecezjalny pelpliński Ryszard Kasyna, Wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick

– TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: sobota, 9 maja 2020 roku (o godz. 11.00), Gminna Hala Sportowa, Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25

– ORGANIZATORZY: Parafia pw. św. Marcina w Starej Kiszewie, ZKiW im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie, Urząd Gminy w Starej Kiszewie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Diecezjalne Radio „Głos” z Pelplina, Ogólnopolska Rodzina Szkół im. JP II

– UCZESTNICY: do udziału zaproszone są grupy młodzieżowe i dziecięce – reprezentujące chóry, schole i zespoły z różnych szkół, parafii i innych środowisk z całej Polski

– KATEGORIE: prezentacje odbywać się będą w dwóch kategoriach: 1) chóry i schole 2) zespoły muzyczne – każda grupa przy zgłoszeniu sama deklaruje, do której kategorii chce się zaliczać

– REPERTUAR: wszystkie grupy muzyczne prezentują tylko utwory związane z osobą św. Jana Pawła II (nawiązujące do jego osoby, dzieła, twórczości) – mogą to być np. hymny (ze szkół im. JP II), utwory własne lub popularyzowane wcześniej przez innych – każda grupa zaprezentuje po 2 piosenki

– NAGRODY: zostaną wybrane najlepsze grupy muzyczne w obu kategoriach i  otrzymają  puchary oraz nagrody, dodatkowo też komisja wyróżni kolejne (Organizatorzy także przygotują poczęstunek dla wszystkich grup)

– PŁYTA: podobnie, jak w poprzednim roku – powstanie pofestiwalowa płyta z kilkunastoma najpiękniej wykonanymi piosenkami (później szkoły, parafie i różne osoby będą mogły płytę nabywać i dowolnie popularyzować te piękne pieśni o św. JP II) – grupy same biorą odpowiedzialność za prawa autorskie do poszczególnych utworów – zgłoszenie grupy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji utworów i ich rozpowszechniania

– ZGŁOSZENIA: do 30 kwietnia – do ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego –
tel. 600961815, mail: jedrzejt.kam@wp.pl (Parafia pw. św. Marcina,
ul. Tysiąclecia 28, 83-430 Stara Kiszewa – województwo pomorskie, powiat Kościerzyna), informacje na www.parafia.starakiszewa.pl oraz w grupie na fb Festiwal Piosenki Papieskiej

ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL

Grupy pragnące wziąć udział w IV FESTIWALU PIOSENKI PAPIESKIEJ
przy zgłoszeniu (do dnia 30 kwietnia) zobowiązane są podać następujące dane:
1. Jaka jest nazwa grupy?
2. Jaką instytucję (np. szkołę, parafię) reprezentuje?
3. W której kategorii pragnie wystąpić (zespoły muzyczne lub schole/chóry)?
4. Jakie utwory zostaną przedstawione (autorzy tekstów i melodii)?
5. Jakie potrzeby techniczno – akustyczne ma grupa (mikrofony, statywy, odtwarzacze, itd.)?
6. Ile będzie osób występujących?
7. Ilu będzie opiekunów i osób towarzyszących?
8. Kto jest osobą odpowiedzialną za grupę (adres, telefon, mail)?