Pielgrzymka do Wiela 1 VI

Tradycyjnie wyruszyła pielgrzymka piesza do Sanktuarium we Wielu.

Ksiądz proboszcz jak zwykle z gitarą.

Wcześnie rano o 6:00 rozpoczęliśmy modlitwą w kościele. W tym roku był rześki poranek.

Od Konarzyn dołączyli do nas kolejni pielgrzymi. Miejscowi parafianie podejmowali na nocleg wędrujących ze Zblewa.

Zebrała się liczna grupa.

W całym lesie było słychać nasz śpiew 🙂

Dziękujemy wszystkim za piękną drogę. Zapraszamy za rok.