STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2018

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2018 W PARAFII STARA KISZEWA
/ogłoszona podczas Mszy Świętych w Nowy Rok – 1.01.2019/

                Przełom roku skłania do uczynienia różnych podsumowań. Z pewnością, takie działania przyczyniają się do rzeczywistej oceny dotychczasowej działalności i podjęcia pozytywnych działań w przyszłości. Warto bowiem zwrócić uwagę na jakość swoich działań, dostrzec jakieś uchybienia, zauważyć pozytywne zjawiska godne pomnożenia. Swoisty bilans powinien być dokonany przez osoby prywatne, rodziny, czy też inne wspólnoty. A parafia jest jedną z takich wspólnot.

               Parafia nasza jest aktywną wspólnotą. Istnieje bowiem wiele możliwości, wiele ofert, aby ludzie mogli pogłębić swoją wiarę, ubogacić przeżywaniem liturgii, rozwijać swoje różnorakie talenty i pokazać też swoją wrażliwość na potrzeby bliźnich. Są różne grupy zorganizowane, odbywa się też wiele ciekawych przedsięwzięć. W czasie kolędy wielu parafian deklaruje swój aktywniejszy udział w życiu parafii, uczestnicząc w działaniach różnych wspólnot i chcą brać udział w różnorakich inicjatywach, które dzieją się przez cały rok. Cieszą się z tego duszpasterze: ks. proboszcz Andrzej Taliński oraz wikariusze ks. Dariusz Jereczek i ks. Mariusz Werner (który pracę w naszej wspólnocie rozpoczął w sierpniu, po odejściu dotychczasowego wikariusza ks. Kamila Sobiecha). W szerokiej działalności duszpasterskiej i dobroczynnej księży wspierają liczne grupy parafialne: rada parafialna (ekonomiczna i duszpasterska), ministranci, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Rodzin „Jutrzenka”, Akcja Katolicka, zespół „Apostolskie Nutki”, zespół „Angelicus”, Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. św. Jana Pawła II, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Virtus”, Grupa Pielgrzymów Pieszych. W minionym roku powstała Grupa Modlitwy o. Pio.  Oferta działań jest bardzo szeroka – nie tylko w sferze religijnej, ale też kulturalnej, sportowej, charytatywnej i społecznej. Parafianie mieli okazję przeżyć m.in.: rekolekcje wielkopostne, Drogę Krzyżową w plenerze i Ekstremalną Drogę Krzyżową, koncert kolęd, Festiwal Piosenki Papieskiej, międzygminny konkurs poezji i pieśni patriotycznej, uroczystości patriotyczne związane z rocznicą II wojny światowej i 100. rocznicą odzyskania Niepodległości, dożynki, akcje krwiodawstwa, wigilie dla biednych osób i grup parafialnych, turnieje sportowe, Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych, wycieczki na różne wydarzenia religijne (Kościerzyna, Częstochowa, Ukraina i Bieszczady, Sztutowo i Gdańsk), piesze pielgrzymki (Nowy Wiec, Wiele, Częstochowa). Gościliśmy w naszej parafii ks. bpa diecezjalnego Ryszarda Kasynę (w czerwcu udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania).

           Parafianie także hojnie troszczyli się o działania ekonomiczne na rzecz inwestycji parafialnych. W ramach realizacji głównego zadania, jakim jest budowa nowej kostnicy parafialnej, to w minionym roku wydano 100 tys. zł. (rok wcześniej wydana została kwota 75 tys. zł.) Wykonano kolejno zaplanowane działania: położenie instalacji, płytek na podłogach i ścianach chłodni, pomalowanie w środku, przebicie przez mur kościelny, ocieplenie styropianem i położenie większości klinkieru na ścianach zewnętrznych, zrobienie ławek, zakup kinkietów. Na bieżąco realizowane są wszystkie konieczne opłaty do różnych instytucji kościelnych i państwowych (Kuria, Seminarium, Wydawnictwo Diecezjalne, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy). Od października, w związku ze zmianą przepisów, albowiem parafia już nie dostaje wsparcia gminnego przy wywozie śmieci cmentarnych, musiał być zmieniony przewoźnik (a obecnie jest to firma Starkom) i wzrosły ceny wywozu tych śmieci.  W minionym roku także uszczelniono częściowo dach na kościele, choć wymaga on przełożenia wielu dachówek. Przy kaplicy w Starym Bukowcu wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i chodnik. W następnym roku działania związane z budową kostnicy to m.in.: niwelacja terenu, dokończenie położenie klinkieru na ścianach zewnętrznych, położenie chodnika z polbruku. Będą też odbywać się drobniejsze prace przy kościele i plebanii.

            Parafianie angażują się chętnie w różnorakie zbiórki dobroczynne. Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koło Caritas zebrały w minionym roku 18 tys. zł. oraz wiele darów materialnych. ZA WSZELKIE ZŁOŻONE OFIARY SKŁADAMY SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”!

            W związku z brakiem chętnych osób do stałej opieki nad kwiatami w kościele, to od lutego parafia będzie podzielona na rejony – każda wieś lub ulica będzie mogła pokazać swoją troskę o piękno świątyni parafialnej

           Obecnie w parafii mieszka 3328 osób (rok wcześniej zarejestrowanych było 3320 osób). Z  tej grupy 12 osób przyznaje się do innych wyznań, pozostali to katolicy. Wspólnotę tworzy 1008 rodzin. W minionym roku były 42 chrzty (rok wcześniej 60), było 18 ślubów (rok wcześniej 22) i zmarło 32 parafian (rok wcześniej 26) Do I Komunii Św. przystąpiło 61 dzieci (rok wcześniej 67). Sakrament bierzmowania otrzymało 36 młodych ludzi (rok wcześniej 39). Kapłani odwiedzają co miesiąc z posługą sakramentalną ponad 50 osób chorych i starszych. Za granicą naszego kraju pracuje 115 parafian. Smutnym zjawiskiem jest, że w naszej parafii są 83 pary żyjące w związkach niesakramentalnych, w tym 37 nie mające trwałej przeszkody, które mogłyby wziąć ślub kościelny. Frekwencja na Mszach niedzielnych zmniejsza się i obecnie wynosi 40,3% (rok wcześniej 43 %). To też smutna sprawa i szczególnie młodzi rodzice powinni lepiej wspierać swoje dzieci w rozwoju duchowym, wypełniając zobowiązania powzięte przy sakramencie chrztu.

           W roku 2018 podtrzymanych zostanie wielość różnorakich działań religijno – społecznych. Warto włączać się w ofertę wszystkich stowarzyszeń przyparafialnych i działań duszpasterskich. W dniach od 31 marca do 3 kwietnia rekolekcje wielkopostne w naszej parafii poprowadzi ks. Rafał Barciński (ojciec duchowny w WSD Pelplin) wraz z klerykami. Zostanie zorganizowany w marcu III Festiwal Piosenki Papieskiej, z udziałem wielu chórów i zespołów (po poprzednich 2 Festiwalach powstały płyty z piosenkami o św. Janie Pawle II). Uroczystość I-szej Komunii Św. będzie 12 maja. Grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania  12 czerwca. Chętni parafianie mogą już zapisywać się na autokarową pielgrzymkę do Grecji na przełomie czerwca i lipca.            ZAWIERZAMY CAŁĄ WSPÓLNOTĘ OPIECE BOŻEJ!