aktualnościparafiainformacjeduszpasterzenabożeństwaarchiwumogłoszeniaintencjebierzmowanikontakt Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.10.2014

 

·        W ostatnią niedzielę października przeżywamy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Chcemy pamiętać w modlitwie o budowniczych tej świątyni i o wszystkich, którzy przez lata troszczyli się o jej piękno. Pamiętajmy o obowiązku troski naszego pokolenia o piękno
i świętość tego miejsca, by kościół był dalej szczególnym miejscem jednoczącym ludzi
z Bogiem i ludzi pomiędzy sobą.

·        W poniedziałek, w 27. dzień miesiąca, na pamiątkę kanonizacji św. Jana Pawła II, zapraszamy do kościoła, o godz. 21.00 na nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego. Będziemy modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana Pawła II w różnych naszych intencjach osobistych, rodzinnych i parafialnych.

·        We wtorek przeżywać będziemy w liturgii święto – świętych Szymona i Judy Tadeusza apostołów.

·        Początek listopada skłania nas wszystkich do zadumy nad przemijalnością życia ludzkiego. Staniemy nad mogiłami bliskich zmarłych, pragnąc im podziękować za dobro od nich otrzymane i wyprosić dla nich, poprzez modlitwę, łaskę życia w niebie. 

·        W Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze Święte przed południem będą w porządku niedzielnym. Po Mszy Św., o godz. 13.30, udamy się na cmentarze (najpierw przy kościele,
a potem na nowy), aby nad grobami bliskich odprawić stosowne nabożeństwo. Ta Msza Św., o godz. 13.30, będzie Mszą Zbiorową, w intencji wszystkich zmarłych parafian, szczególnie tych, o których chcemy pamiętać poprzez wypisanie na kartkach. Wypisane kartki
z nazwiskami zmarłych można jeszcze przynosić do zakrystii lub biura parafialnego.
W dniach, od 1 do 8 listopada, można dostąpić odpustu zupełnego, codziennie jeden raz,
za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.

·        Już za tydzień będą odczytywani zmarli, których nazwiska są umieszczone na kartkach przyniesionych do biura parafialnego w tych dniach. Dziękujemy p. Karolowi Gackowskiemu za całoroczne dbanie o porządek na cmentarzach. Wszystkich proszę o godne zachowanie na tym  poświęconym miejscu. Przypominamy, iż na cmentarzu obowiązuje regulamin ustalony zgodnie z prawem państwowym (można go przeczytać w gablotce przed kościołem). Pamiętajmy o segregacji  śmieci do odpowiednich pojemników. W przypadku śmierci kogoś bliskiego rodzina wykupuje miejsce do pochówku, którym ma się opiekować przynajmniej przez 20 lat. Opłaty cmentarne przeznaczone są m.in. na wywóz śmieci
z cmentarza. Także o położeniu pomników nagrobnych lub zmianach przy nich należy poinformować ks. proboszcza, który jest odpowiedzialny za opiekę nad cmentarzem
przed władzami. Zadbajmy wszyscy o świętość naszego cmentarza i godne miejsce wiecznego pochówku naszych bliskich  zmarłych.

·        W związku z wielką liczbą osób zgłaszających się do biura parafialnego w celu uporządkowania rodzinnych miejsc grobowych i rezerwacji oraz po otrzymanie dokumentu
z numerem grobu i wskazaniem opiekuna danego grobu, to informujemy, że w najbliższym tygodniu biuro będzie czynne w poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00 oraz  od 18.00
do 19.00, w środę od 9.00 do 12.00 i w piątek od godz. 9.00  do 12.00.

·        W niedzielę, w Dzień Zaduszny, będziemy modlić się przede wszystkim w intencji zmarłych z naszych rodzin, którzy przebywają w czyśćcu i liczą na naszą pomoc w dostaniu się
do nieba.

·        Warunkiem pozyskania odpustów zupełnych dla zmarłych jest także stan łaski uświęcającej. Zapraszamy więc do specjalnej spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych
w piątek, od godz. 15.30 do 17.00.

·        W listopadzie papież prosi wszystkich o modlitwę w intencji: „aby osoby, które cierpią
z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci”. W tej intencji zostanie odmówiony różaniec wspólnoty Żywego Różańca w przyszła niedzielę, po Mszy
o godz. 9.30.

·        Tydzień temu, członkowie naszego Caritasu,  zebrali przed kościołem kwotę 820 zł.
na dożywianie dzieci w szkołach i inne cele dobroczynne. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

·        W minionym tygodniu wykonany został pomnik dla zmarłego ks. proboszcza Stanisława Lenza. Jest to dar całej wspólnoty parafialnej dla zasłużonego kapłana. Został wykonany
z czarnego granitu, wg wskazówek najbliższej rodziny i osób, które przybyły na spotkanie dotyczące projektu pomnika. Zadanie wykonała firma „Trawiccy” z Kalisk.

·        W przyszłą niedzielę będzie kolekta ekonomiczna na dalsze inwestycje parafialne.

·        Tydzień temu, podobnie jak w innych kościołach, liczona była frekwencja osób uczestniczących we Mszach w kościele i przyjmujących Komunię Św. Na 3230 parafian obecnych było w kościele 1314 osób – co stanowi  41% frekwencji. Natomiast Komunię Św. przyjęło 587 osób. Z pewnością jeszcze wiele jest do zrobienia, aby wszyscy członkowie naszych rodzin zechcieli systematycznie przybywać na niedzielne Msze Św. Wielkie to zadanie szczególnie dla rodziców, aby przez swój dobry przykład zachęcili dzieci
do częstego przybywania do kościoła.

·        Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 15.00, odbędzie się w plebanii kolejna katecheza na kursie przedmałżeńskim.

·        Rolników, dzierżawiących ziemię parafialną, zapraszamy na spotkanie do plebanii w środę,
o godz. 18.30.

·        Podsumowany został konkurs na zrobienie najładniejszego różańca. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się: wśród klas 0 - I wygrał Martyna Tuła, przed Sandrą Piekarską oraz Weroniką Flisikowską i Sebastianem Kowalczykiem; wśród klas II – III wygrał Mateusz Lorbiecki, przed Julią Raczkowską oraz Aleksandrą Kowalczyk i Julią Kąkol; wśród klas IV – VI wygrała Katarzyna Flisikowska, przed Dorotą Kowalczyk
i Bianką Landowską oraz Weronika Bruniecką. Te wyróżnione osoby zapraszamy
po Mszy Św. po odbiór nagród. Można też najlepsze prace obejrzeć na wystawie w kościele.

·        Ks. proboszcz z parafii Wąglikowice organizuje, w dniach od 7 do 14 lutego 2015 roku, pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Chętne osoby po bliższe informacje mogą się zgłosić do biura parafialnego.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć kolejne ciekawe nry czasopism „Pielgrzym”, „Nasza Arka” oraz „Cuda i łaski Boże”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA –
2014-10-19

·        Dzisiaj we wszystkich polskich kościołach odbywa się liczenie wiernych obecnych
w kościele na Mszy Św. oraz przystępujących do Komunii Św.

·        Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Mamy powinność modlitwy za misjonarzy szerzących wiarę w Chrystusa na wszystkich kontynentach. Mamy naszą modlitwą szczególną otoczyć chrześcijan oddających swoje życie za wiarę w różnych zakątkach świata. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne.

·        Dzisiaj też członkowie Caritas będą zbierać do skarbonek ofiary na dożywianie dzieci
w szkole i inne cele dobroczynne.

·        W środę, 22 października, w rocznicę inauguracji pontyfikatu w 1978 roku, przeżywać będziemy w liturgii wspomnienie papieża św. Jana Pawła II.

·        W sobotę odbędą się w Konarzynach k. Chojnic Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej. Wyjazd chętnych członków Akcji Katolickiej z naszej parafii będzie w sobotę, o godz. 8.00 sprzed plebanii.

·        Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Przy wyjściu z kościoła można zabrać
ze stolika specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób, za które
w sposób szczególny chcemy się pomodlić. W uroczystość Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza zbiorowa  za wszystkich polecanych zmarłych. W miesiącu listopadzie kartki te będą odczytywane podczas każdej Mszy Świętej, a kto pragnie, aby za daną osobę modlitwa odbywała się przez cały rok, to proszę o zaznaczenie z boku na kartce godziny Mszy Niedzielnej (7.30 lub 9.30), podczas której mamy się wspólnie modlić. Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do biura parafialnego.

·        W październiku zachęcamy do odmawiania różańca w domach lub przy przydrożnych kapliczkach. W naszym kościele różaniec jest odmawiany codziennie, po Mszy Świętej wieczornej o godz. 17.00, a w niedzielę X-tki różańca po każdej Mszy Świętej.

·        Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 15.00, odbędzie się w plebanii kolejna katecheza na kursie przedmałżeńskim.

·        W sobotę, od godzin rannych do godz. 18.00, zorganizowane zostaną w plebanii warsztaty ewangelizacyjne dla kandydatów do bierzmowania.  W tym roku są one obowiązkowym elementem przygotowań naszej młodzieży do tego sakramentu. Serdecznie prosimy rodziców o ułatwienie młodzieży transportu do Starej Kiszewy. Dla uczestników przewidziany jest darmowy obiad.

·        W środę, o godz. 17.45, zorganizowany zostanie wyjazd do kina w Chojnicach na film
pt.: „ZIEMIA MARYI”. To opowiedziana w ciekawy sposób historia biblijna i rola Maryi
w uratowaniu świata. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o szybkie zgłoszenie się
do ks. Kamila.

·        W związku z wielką liczbą osób zgłaszających się do biura parafialnego w celu uporządkowania rodzinnych miejsc grobowych i rezerwacji oraz po otrzymanie dokumentu
z numerem grobu i wskazaniem opiekuna danego grobu, to informujemy, że w najbliższym tygodniu biuro będzie czynne w poniedziałek od godz. 9.00 do 10.30 oraz  od 18.00
do 19.00, w środę od 8.00 do 9.30 i w piątek od godz. 9.00  do 12.00.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć kolejny ciekawy nr czasopisma „W Rodzinie”.

·        W czwartek zmarli: śp. Alojzy Jażdżewski ze Starego Bukowca. Pogrzeb odbył się
w sobotę i został pochowany na starym cmentarzu, a także śp. Krzysztof Sprengel
z Pałubina. Pogrzeb będzie  w poniedziałek, o godz. 11.00. Różańce – dziś o 19.00
w Pałubinie i jutro o 10.00 w kostnicy. Dobry Jezu ….


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.10.2014

 

·       Dzisiaj, odbywa się w całej Polsce tzw. DZIEŃ PAPIESKI. Pragniemy wszyscy utrwalić wielkie dzieło papieża św. Jana Pawła II, który tak wiele uczynił dla Polski, całego świata i każdego z nas. Chcemy modlić się by jego nauka była podjęta przez wszystkich Polaków. Tradycyjnie, w DZIEŃ PAPIESKI, prowadzona jest w całej Polsce zbiórka do skarbonek
na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który funduje stypendia uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, aby mogły dalej się kształcić. Przed kościołem będą zbierać na ten cel ministranci. W naszej parafii, uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania im. św. Jana Pawła II przedstawią dzisiaj montaż słowno – muzyczny o papieżu, o godz. 9.30.

·       Za tydzień członkowie Caritas będą zbierać do skarbonek ofiary
na dożywianie dzieci w szkole i inne cele dobroczynne.

·       W poniedziałek zapraszamy na nabożeństwo i różaniec fatimski po Mszy Św. o godz. 17.00 – przynieśmy do kościoła świece.

·       We wtorek przypada Dzień Nauczyciela – chciejmy pamiętać w swoich modlitwach o osobach, które nie szczędzę swoich sił, wiedzy
i zaangażowania, aby we właściwy sposób wychować młode pokolenie. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach wypełniać taką misję. Życzymy więc dyrekcjom, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkół – zadowolenia
ze swoich osiągnięć, docenienia przez władze i społeczeństwo tej trudnej pracy oraz radości ze współpracy w wychowywaniu dzieci z rodzicami
i różnymi instytucjami.

·       W sobotę, w liturgii Kościoła, będziemy przeżywać święto św. Łukasza – Ewangelisty.

·       W przyszłą niedzielę rozpoczniemy  przeżywanie Tygodnia Misyjnego.

·       Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pragniemy w sposób szczególny oddać cześć naszym zmarłym krewnym i dobrodziejom. Zadbamy o uporządkowanie grobów naszych bliskich, zapalimy im nagrobne świece, ale przede wszystkim otoczmy ich naszą modlitwą.
Przy wyjściu z kościoła można zabrać ze stolika specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób, za które w sposób szczególny chcemy się pomodlić. Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do zakrystii lub biura parafialnego. Warto też w gablotce
przed kościołem przeczytać informacje regulaminowe obowiązujące
na naszych cmentarzach.

·       W październiku zachęcamy do odmawiania różańca w domach lub przy przydrożnych kapliczkach. W naszym kościele różaniec jest odmawiany codziennie, po Mszy Świętej wieczornej o godz. 17.00, a w niedzielę
X-tki różańca po każdej Mszy Świętej.

·       Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 15.oo będzie można wysłuchać konferencji nt.: „SILNA RODZINA RATUNKIEM W DEPRESJI, ZAŁAMANIU
I MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH”. Z tej okazji będziemy gościć w naszej parafii panią psycholog ze Starogardu Gdańskiego. Od 13.30 do 14.30 oraz po konferencji będzie dla chętnych okazja, aby indywidualnie porozmawiać o różnych trudnych sprawach w rodzinach.

·       W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 15.00, odbędzie się w plebanii kolejna katecheza na kursie przedmałżeńskim.

·       Dzieci z klasy III, przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św., zapraszamy na kolejne spotkanie do plebanii w sobotę, o godz. 10.00. Rodziców tych dzieci zapraszamy na spotkanie dzisiaj, po  Mszy Św.
o godz. 11.00.

·        W środę, 22 października wieczorem, zorganizowany zostanie wyjazd do kina
w Chojnicach na film pt. „ZIEMIA MARYI”. Toopowiedziana w ciekawy sposób historia biblijna i rola Maryi w uratowaniuświata. Film pięknie pokazuje różne formy obecności Maryi we współczesnymświecie. Osobyzainteresowane wyjazdem prosimy o szybkie zgłoszenie się do ks. Kamila,który przekaże więcej informacji o wyjeździe

·       Ze stolika pod chórem można nabyć kolejny numer czasopisma diecezjalnego „Pielgrzym”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.10.2014

 

·        Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiejszej kolekty ekonomicznej, które zostaną przeznaczone na dalszy remont plebanii.

·        Rodzina chorego chłopca ze Starogardu Gdańskiego, 2,5- letniego Filipa Drewka, serdecznie dziękuję wszystkim za złożony hojny dar serca i zapewnia o pamięci
w modlitwie.

·        Za tydzień, członkowie CARITAS, zbierać będą przed kościołem ofiary
do skarbonek na dożywianie dzieci w szkole oraz na inne cele dobroczynne.

·        W październiku zachęcam do odmawiania różańca w domach lub przy przydrożnych kapliczkach. W naszym kościele różaniec jest odmawiany codziennie, po Mszy Świętej wieczornej o godz. 17.00, a w niedzielę X-tki różańca po każdej Mszy Świętej.

·        We wtorek będziemy w liturgii przeżywać wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej. Z tej okazji zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca
na wspólną modlitwę do kościoła, o godz. 17.00.

·        Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Przy wyjściu z kościoła można zabrać
ze stolika specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób, za które w sposób szczególny chcemy się pomodlić. W Uroczystość Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza Św. zbiorowa za polecanych zmarłych.
W miesiącu listopadzie kartki te będą odczytywane podczas każdej Mszy Świętej,
a kto pragnie, aby za daną osobę modlitwa odbywała się przez cały rok, to proszę
o zaznaczenie z boku na kartce godziny Mszy Niedzielnej (7.30 lub 9.30), podczas której mamy się wspólnie modlić.
Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do zakrystii lub biura parafialnego. 

·        Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 15.00, odbędzie się w plebanii kolejna katecheza
na kursie przedmałżeńskim. Za tydzień, na Mszę Św. o godz. 15.00 i na spotkanie w salce zapraszamy uczestników kursu przedmałżeńskiego oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

·        Wyjazd osób uczestniczących w autokarowej pielgrzymce do Lichenia i Częstochowy będzie w środę, o godz. 5.00, sprzed plebanii.

·        W niedzielę – 12 października - odbędzie się w całej Polsce tzw. DZIEŃ PAPIESKI. Przygotowywanych jest wszędzie wiele ciekawych wydarzeń. W naszej parafii, młodzież  ze Szkoły im. papieża Jana Pawła II w Starej Kiszewie zaprasza do kościoła na montaż słowno – muzyczny o papieżu, w przyszłą niedzielę, o godz. 9.30. Tradycyjnie w Dniu Papieskim, odbędzie się przed kościołem, prowadzona w całej Polsce, zbiórka do skarbonek na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który funduje stypendia uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, aby mogły dalej się kształcić. 

·        Dzieci z klasy III, przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św., zapraszamy
na kolejne spotkanie do plebanii w sobotę, o godz. 10.00. Rodziców tych dzieci zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę, po  Mszy Św. o godz. 11.00.

·        W zakrystii lub w biurze parafialnym można nabyć płyty z wieloma piosenkami religijnymi wykonywanymi przez zespół „Kanaan” z parafii Skarszewy, który występował w naszej parafii tydzień temu. Koszt 1 szt. to 15 zł. Warto często puszczać takie utwory ładnie wykonywane w swoim domu.

·        W gablotce przed kościołem został wywieszony regulamin, który obowiązuje na obu  cmentarzach w Starej Kiszewie. Wszystkie rodziny powinny z nim się zapoznać.
Na cmentarzach można dostrzec wiele niewłaściwych zjawisk, które trzeba poprawić: niektóre groby nie są uporządkowane (m.in. nie ma napisów, kto w nich leży),
zbyt ciasne są przejścia pomiędzy grobami, niejasne są rezerwacje sąsiednich grobów. Zrobiona została mapa cmentarzy (z oznaczeniem sektorów, rzędów oraz numerów poszczególnych mogił) i zarejestrowane wszystkie groby. Najpierw wyłożone zostały tabliczki z grobami, które są niezidentyfikowane – proszę, aby osoby, które mają wiedzę co do leżących tam osób lub rezerwacji zgłosiły się do ks. proboszcza
do końca listopada. Wszystkie rodziny powinny zgłosić się do ks. proboszcza
po dokument stwierdzający, jaki jest nr grobu i wskazujący na osoby, które są odpowiedzialne za opiekę nad daną mogiłą. Zgodnie z przepisami prawa państwowego za miejsce na cmentarzu pobierane są opłaty, które m.in. przeznaczone są na wywóz śmieci z cmentarzy. Jeśli w poprzednich latach ktoś nie uregulował takiej opłaty, to teraz będzie amnestia za minione lata. Natomiast rodziny, które opiekują się grobami lub mają miejsca zarezerwowane, zostaną poproszone
o uregulowanie na przyszłość – chyba, że już to uczyniły u poprzedniego
ks. proboszcza. Ta regulacja finansowa i zgłoszenie się wszystkich rodzin po stosowne dokumenty może odbyć się do końca kwietnia.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.09.2014

 

·        Dzisiaj mamy wszyscy okazję uczynić wielki dobry uczynek. Przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar do skarbonek na leczenie 2,5-letniego Filipa Drewka
ze Starogardu Gdańskiego. U chłopca stwierdzono łamliwość kości. Konieczna jest operacja wprowadzenia metalowych prętów, aby mógł chodzić. Koszt operacji, która będzie przeprowadzana aż w Berlinie, to 80 tys. zł. Rodziców na to nie stać, Wielu dobrych ludzi wspiera w organizacji pomocy. Dziękujemy zespołowi „Kanaan”
ze Skarszew za piękny śpiew i aktywne wspieranie tych dobrych działań. Zespół nagrał wcześniej kilka płyt z piosenkami religijnymi – będzie je można za tydzień nabyć. A dzisiaj przyczyńmy się wszyscy do uzdrowienia chorego dziecka i złóżmy swój dar do skarbonki przed kościołem. Można też zabrać ulotki i ewent. jakieś ofiary przesłać bezpośrednio na konto.

·        W poniedziałek, w liturgii Kościoła, będziemy przeżywać Święto  - św. Michała, Gabriela i Rafała Archaniołów.

·        Rozpoczynamy piękny miesiąc maryjny październik. We wszystkich kościołach
i przy przydrożnych kapliczkach, a także we wielu domach będą się ludzie jednoczyć na wspólnej modlitwie różańcowej. Objawiając się w różnych częściach świata Maryja prosiła ludzi o odmawianie tej szczególnej modlitwy, wypraszającej wiele łask. Niech więc każdy z nas skorzysta z takiej modlitewnej okazji zjednoczenia się
z Bogiem poprzez Maryję, ze swoją rodziną i innymi bliźnimi. Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca można uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować
za siebie, aby w przyszłości została nam skrócona ewentualna kara czyśćca lub też
za naszych krewnych zmarłych, oczekujących na nasze wsparcie modlitewne.
W kościele, od początku października, różaniec będzie odmawiany codziennie,
po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę X-tka po każdej Mszy Świętej. Zapraszamy do poprowadzenia dzieci i młodzież. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki.

·        W związku z miesiącem różańcowym ogłaszamy konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych na zrobienie najładniejszego różańca z dowolnych materiałów.
Do dnia 17 października prosimy wykonane prace dostarczyć do pań katechetek,
a później najlepsze prace zostaną wywieszone na wystawie w kościele i nagrodzone.

·        W październiku papież prosi o modlitwę w intencji: „aby  Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata”. W tej intencji za tydzień,
po Mszy Św. o godz. 9.30, wspólnota Żywego Różańca odmówi swój różaniec.

·        Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek, od godz. 8.00.

·        W tym też dniu będzie okazja do spowiedzi św. już od godz. 16.00,
przed wystawionym Najśw. Sakramentem.  

·        W przyszłą niedzielę będzie tzw. Kolekta ekonomiczna, przeznaczona na dalszy remont plebanii.

·        Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Pragniemy w sposób szczególny oddać cześć naszym zmarłym krewnym i dobrodziejom. Zadbamy o uporządkowanie grobów naszych bliskich, zapalimy im nagrobne świece, ale przede wszystkim otoczmy ich naszą modlitwą. Przy wyjściu z kościoła będzie można zabrać ze stolika pod chórem specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób,
za które w sposób szczególny chcemy się pomodlić. W Uroczystość Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza Św. zbiorowa za polecanych zmarłych.
W miesiącu listopadzie kartki jednorazowe będą odczytywane podczas każdej Mszy Świętej (za te kartki można złożyć dowolną ofiarę). Jeśli ktoś pragnie, aby za daną osobę modlitwa odbywała się przez cały rok, to proszę o zaznaczenie z boku na kartce godziny Mszy Niedzielnej (7.30 lub 9.30), podczas której mamy się wspólnie modlić. Podobnie jak w ubiegłych latach, za te roczne wypominki można złożyć ofiarę podobną, jak za Mszę Św. za swoich zmarłych. Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do zakrystii lub biura parafialnego. 

·        We wtorek zapraszamy młodzież, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, na Mszę Św. o godz. 17.00 i na spotkanie.

·        W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa narzeczeni muszą przedstawić dokument o ukończeniu tzw. Kursu przedmałżeńskiego. Chętne osoby, które w tym lub następnym roku pragną zawrzeć małżeństwo kościelne, zapraszamy w niedzielę
za dzisiaj, na Mszę Św. o godz. 15.00, a potem też będzie pierwsza katecheza
w plebanii. Kolejna katecheza będzie za tydzień.

·        Dziękujemy blisko 40 osobom, które brały udział w I Parafialnym Rajdzie Rowerowym i pp. Wacholc z Lip za gościnność w gospodarstwie agroturystycznym.

·        W najbliższym czasie parafia nasza organizuje pielgrzymki autokarowe. Ks. Kamil zaprasza do udziału w Rodzinnej Pielgrzymce Maryjnej do sanktuariów w naszej diecezji, m.in. do Kościerzyny, Kartuz i Grzybna (m.in. na Mszę o uzdrowienie). Koszt od 1 osoby to 15 zł. Wyjazd w sobotę, 4 października.

·        Ks. proboszcz organizuje 2-dniową pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy, w dniach
8-9 października. Zgromadzi się wtedy na Jasnej Górze m.in. ok. tysiąca szkół
im. Jana Pawła II z całej Polski. Do udziału zaproszona jest młodzież szkolna,
ale także chętni dorośli. Koszt od 1 osoby to 130 zł. Zapisać się można
u ks. proboszcza.

·        W piątek, o godz. 17.45, ks. Kamil zaprasza na kolejne spotkanie Koła Gier Planszowych. Szczególnie zaproszeni są ci, co grają lub chcą się nauczyć grać
w szachy.

Ze stolika pod chórem można też nabyć nowy numer czasopisma diecezjalnego „Pielgrzym”, a należność proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.09.2014

 

·        Tydzień temu złożyliśmy do skarbonek kwotę 780 zł. na dożywianie dzieci
w szkole i inne dobroczynne cele Caritas. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

·        Za tydzień będziemy mieli okazję uczynić kolejny dobry uczynek.
Przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar do skarbonek na leczenie
2,5-letniego Filipa Drewka ze Starogardu Gdańskiego. U chłopca stwierdzono łamliwość kości. Konieczna jest operacja wprowadzenia metalowych prętów, aby mógł chodzić. Koszt operacji, która będzie przeprowadzana
aż w Berlinie, to 80 tys. zł. Rodziców na to nie stać, Wielu dobrych ludzi wspiera w organizacji pomocy – do nas też przyjedzie zespół „Kanaan”
ze Skarszew, wspierający tę akcję. Przyczyńmy się również do uzdrowienia tego dziecka.

·        Dzisiaj, o godz. 14.00, zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych – całe rodziny – w I PARAFIALNYM RAJDZIE ROWEROWYM. Wyruszymy sprzed plebanii, a potem pojedziemy polnymi drogami do Lip,
gdzie w gospodarstwie agroturystycznym będzie m.in. ognisko z kiełbaskami
i różne zabawy.

·        Dzieci z klasy III z terenu naszej parafii (ze szkół w Starej Kiszewie
i w Starych Polaszkach), przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św., zapraszamy na I spotkanie do plebanii – w sobotę, o godz. 10.00.

·        W sobotę, w 27. dzień miesiąca, na pamiątkę kanonizacji św. Jana Pawła II, zapraszamy do kościoła, o godz. 21.00, na nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego.

·        W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa narzeczeni muszą przedstawić dokument o ukończeniu tzw. Kursu przedmałżeńskiego. Chętne osoby, które w tym lub następnym roku pragną zawrzeć małżeństwo kościelne, zapraszamy w niedzielę za tydzień, na Mszę Św. o godz. 15.00, a potem też będzie pierwsza katecheza w plebanii.

·        W najbliższym czasie parafia nasza organizuje pielgrzymki autokarowe.
Ks. Kamil zaprasza do udziału w Rodzinnej Pielgrzymce Maryjnej
do sanktuariów w naszej diecezji, m.in. do Kościerzyny, Kartuz i Grzybna. Koszt od 1 osoby to 15 zł. Wyjazd w sobotę, 4 października.

·        Ks. proboszcz organizuje 2-dniową pielgrzymkę do Lichenia
i Częstochowy, w dniach 8-9 października. Zgromadzi się wtedy na Jasnej Górze m.in. ok. tysiąca szkół im. Jana Pawła II z całej Polski. Do udziału zaproszona jest młodzież szkolna, ale także chętni dorośli. Koszt
od 1 osoby to 130 zł. Zapisać się można u ks. proboszcza.

·        W najbliższym tygodniu została zamówiona jedna intencja grupowa
od Apostolstwa Dzieła Pomocy dla Czyśćca, w intencji dusz w czyśćcu,
w środę, o godz. 17.00. Ponadto są wolne intencje w piątek i w sobotę,
o godz. 7.00.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.09.2014

 

·        Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj podczas kolekty na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Przed kościołem członkowie naszego Caritas będą zbierać ofiary do skarbonek
na dożywianie dzieci w szkole z ubogich rodzin. Połowa zebranych ofiar, zgodnie z ustaleniami na zebraniu Caritas, będzie także przeznaczona
na wydarzenia losowe, by wesprzeć np. osoby biedne w zakupie lekarstw, podczas różnych kataklizmów, w dojeździe na rehabilitację
czy do dalszych szkół.

·        W czwartek, w liturgii Kościoła będziemy – Święto św. Stanisława Kostki (patrona Polski i młodzieży).

·        Dzisiaj, od godz. 14.00, na boisku przy plebanii, zostanie rozegrany Turniej Siatkarski Kobiet o puchary Ks. Proboszcza. Zapraszamy
do udziału chętne drużyny żeńskie z naszej parafii, a też przyjadą z innych miejscowości – można zapisać się jeszcze o godz. 13.30. Zapraszamy też licznie kibiców.

·        W przyszłą niedzielę, o godz. 14.00, zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych – całe rodziny – w I PARAFIALNYM RAJDZIE ROWEROWYM. Wyruszymy sprzed plebanii, a potem pojedziemy polnymi drogami do Lip, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym będzie m.in. ognisko z kiełbaskami i różne zabawy.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma diecezjalnego „Pielgrzym”, a należność proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2014.09.07

 

·        Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 9.30 odmówiony zostanie różaniec Wspólnoty Żywego Różańca.

·        Dziękujemy serdecznie za wszelkie ofiary złożone podczas kolekty ekonomicznej, która zostanie przeznaczona na zakup nowego pieca
w plebanii. Dotychczasowe ogrzewanie olejowe było bardzo drogie, więc taka inwestycja w plebanii jest bardzo potrzebna.

·        Nasza parafia hojnie wspiera wiele dobroczynnych dzieł. Tydzień temu do skarbonek, na rzecz chrześcijan cierpiących w Iraku, zebraliśmy kwotę 700 zł. W minionym tygodniu szkoła w Starej Kiszewie otrzymała kwotę 2200 zł. – pochodząca ze zbiórek wakacyjnych Caritas oraz z dochodu
z dożynek – na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z biednych rodzin. Za tydzień członkowie Caritas będą zbierać ofiary do skarbonek na rzecz dożywiania dzieci w szkole z ubogich rodzin. Serdecznie wszystkim dziękujemy za wielką wrażliwość i włączanie się w różne dobroczynne inicjatywy.

·        W przyszłą też niedzielę kolekta przeznaczona będzie na wsparcie
dla Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

·        W liturgii będziemy przeżywać: w poniedziałek Święto – Narodzenia Najśw. Maryi Panny, a w przyszłą niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Św.

·        We wtorek, po Mszy wieczornej, zapraszamy na spotkanie do plebanii wszystkich członków Caritas i osoby, które chcą dołączyć do tej wspólnoty.

·        W środę, po Mszy wieczornej, zapraszamy do plebanii na spotkanie członków Akcji Katolickiej oraz wszystkie osoby, które pragną podyskutować o różnych sprawach religijnych, moralnych i społecznych,  występujących w życiu ludzi.

·        W minionym tygodniu założony został przy naszej parafii Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. św. Jana Pawła II. Zaplanowano szeroką działalność, a najbliższa akcja krwiodawstwa odbędzie w Starej Kiszewie w listopadzie.

·        W sobotę po Mszy wieczornej zapraszamy do kościoła na nabożeństwo fatimskie. Na procesje różańcową można przynieść świece.

·        Informujemy, że już posiadamy kalendarz na przyszły rok do intencji mszalnych. Zachęcamy, aby jeszcze przed kolędami zarezerwować sobie szczególnie Msze rocznicowe. Warto ofiarować Msze za bliskich zmarłych, pamiętać o rocznicach ślubów lub urodzin, modlić się
o błogosławieństwo Boże dla swoich bliskich w różnych życiowych sytuacjach.

·        Od dzisiaj, w ramach ogłoszeń parafialnych, będą podawane tylko intencje grupowe, związane z większymi uroczystościami. Całe zestawienie intencji ofiarowanych na Msze Św. w najbliższym tygodniu można przeczytać w gablotce w kruchcie kościoła lub na naszej parafialnej stronie internetowej.

·        W następną niedzielę, od godz. 14.00, na boisku przy plebanii, zostanie rozegrany Turniej Siatkarski Kobiet o puchary Ks. Proboszcza. Zapraszamy do udziału chętne drużyny żeńskie z naszej parafii, a też przyjadą z innych miejscowości. Szczegóły na plakacie w gablotce przed kościołem.

·        W zakładzie fotograficznym p. Teresy Pezdy można nabyć zdjęcia
z naszych dożynek parafialnych oraz z innych uroczystości.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma religijnego dla dzieci pt.: „Mały Pielgrzym” oraz czasopismo „W Rodzinie”. Należności proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.

 

·        W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby  śp. Agnieszki i Czesława Kaiser z Bartoszegolasu oraz Ireny Labudy z Chwarzenka. Dobry Jezu ….

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2014-08-31

 

·        Dzisiaj przed naszym kościołem, podobnie jak w całej Polsce, odbędzie się zbiórka
do skarbonek na rzecz chrześcijan cierpiących w Iraku.

·        W przyszłą niedzielę odbędzie się tzw. Kolekta ekonomiczna. W ramach dalszego remontu  plebanii zostanie zakupiony nowy piec. Dotychczasowe ogrzewanie dużej plebanii na olej opałowy było bardzo drogie. Stary piec węglowy kilka lat temu wybuchł i nie daje już gwarancji bezpiecznego użytkowania.

·        Tydzień temu odbyła się w Starej Kiszewie akcja krwiodawstwa. Przyjechał do nas krwiobus z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Gdańska. Chętnych zgłosiło się aż 56 osób. Nie wszyscy, ze względu na ograniczony czas godzinowy obsługi krwiobusa, mogli oddać krew, część osób po badaniach lekarskich nie została dopuszczona. W sumie jednak podarowaliśmy chorym ludziom  11,250 l krwi. Kontynuując tradycje dawnego Klubu HDK, działającego w Starej Kiszewie, pragniemy znowu zintegrować środowisko krwiodawców, by wielkie dzieło ratujące życie chorym ludziom rozszerzało się
dla następnych pokoleń. Dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkanie założycielskie nowego Klubu HDK im. św. Jana Pawła II, działającego przy parafii w Starej Kiszewie –
w środę, 3 września, o godz. 17.30, w plebanii. Zostanie wybrany Zarząd i ustalony szeroki program działania.

·        Wczoraj przeżywaliśmy nasze parafialne dożynki. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Dziękuję za uświetnienie Mszy Świętej osobom, które zrobiły i przyniosły do ołtarza wieniec oraz chleb dożynkowy – a w tym roku uczynili to rolnicy z Foshuty. Dziękuję grupom artystycznym, które się zaprezentowały, a także osobom prowadzącym zabawę ludową. Dziękuję rolnikom, sołtysom, strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, licznym sponsorom, członkom grup przyparafialnych,  a także wielu prywatnym osobom za pomoc w organizacji całej imprezy. W meczu siatkarskim drużyna Panien pokonała Mężatki. Bardzo zacięta okazała się rywalizacja w konkurencjach sprawnościowo – siłowych. Ostatecznie siłacze z Nowego Bukowca pokonali strażaków.

·        1. września mija 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chciejmy pamiętać w swoich modlitwach o ofiarach tej wojny. Oni oddali swoje życie po to, aby dla nas wywalczyć wolność. Nie zmarnujmy ich poświęcenia. Starajmy się prezentować odpowiedzialną postawę, rzetelnie wykonując wszelkie swoje obowiązki, troszcząc się o los swojej rodziny, naszego środowiska i całej ojczyzny. Gminne Koło Kombatantów zaprasza wszystkich
w poniedziałek, o godz. 17.00, na Mszę za dusze poległych, pomordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żywych kombatantów.

·        W miesiącu wrześniu łączymy się z papieżem w modlitwie w intencji: „aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć”. W tej intencji modlić się będą m.in. członkinie Żywego Różańca za tydzień, po Mszy Św. o godz. 9.30.

·        Księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w piątek, od godz. 8.00.

·        Od września – Msze Św., o godz. 17.00, w każdą sobotę, będą odprawiane już z liturgią niedzielną (tzn. będzie już m.in. kazanie). Do skorzystania z uczestnictwa w tej Mszy Św. zachęcamy szczególnie te osoby, które w niedziele muszą pracować lub daleko wyjeżdżają
i nie miałyby możliwości uczestnictwa we Mszy niedzielnej.

·        W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w intencji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
i rodziców zostanie odprawiona Msza Święta w poniedziałek, o godz. 9.00. W I piątek miesiąca, od godz. 16.00, będzie okazja do spowiedzi świętej.

·        We wtorek, na Mszę Św. o godz. 17.00 i zbiórkę zaproszeni są wszyscy ministranci oraz chłopcy, którzy chcieliby dołączyć do tej wspólnoty.

·        W ramach szerokiej oferty dla różnych grup, ks. Kamil pragnie zaprosić do plebanii młodzież pragnącą wziąć udział w zajęciach Parafialnego Koła Gier Planszowych. Pierwsze spotkanie dla chętnych będzie w plebanii w piątek, o godz. 17.45.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć nowe numery czasopism religijnych „Pielgrzym”. Należności proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego. W zakrystii lub w biurze parafialnym zachęcamy do kupna kalendarzy na przyszły rok ze zdjęciami kościołów
z dekanatu zblewskiego. Zachęcamy też do nabycia ciekawej pozycji książkowej. Ukazało się tłumaczenie 4 Ewangelii z Nowego Testamentu na język kaszubski. Koszt 1 szt. -
to 20 zł.

 


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA

CaritasKatolickie Stowarzyszenie MłodzieżyRóże różańcoweWspólnota Miłosierdzia BożegoAkcja Katolickaministrancischolazespół młodzieżowychórKrwiodawcy