aktualnościparafiainformacjeduszpasterzenabożeństwaarchiwumogłoszeniaintencjebierzmowanikontakt Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015-08-30

 

·        W przyszłą niedzielę odbędzie się tzw. Kolekta ekonomiczna. Ofiary zostaną przeznaczone
na dalsze działania związane ze zbudowaniem kostnicy w naszej parafii.

·        Wczoraj przeżywaliśmy nasze parafialne dożynki. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Dziękujemy za uświetnienie Mszy Świętej osobom, które zrobiły i przyniosły do ołtarza wieniec oraz chleb dożynkowy i owoce –
a w tym roku uczynili to rolnicy ze Starego Bukowca. Dziękujemy grupom artystycznym, które się zaprezentowały, a także osobom prowadzącym zabawę ludową. Dziękujemy rolnikom, sołtysom, strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, nauczycielom, członkom grup przyparafialnych,  a także wielu prywatnym osobom za pomoc w organizacji całej imprezy.
W meczach siatkarskich drużyna Panien pokonała Mężatki, a drużyna Kawalerów pokonała Żonatych. Bardzo zacięta okazała się rywalizacja w konkurencjach rekreacyjnych, z udziałem reprezentacji różnych sołectw.

·        1. września mija 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chciejmy pamiętać w swoich modlitwach o ofiarach tej wojny. Oni oddali swoje życie po to, aby dla nas wywalczyć wolność. Nie zmarnujmy ich poświęcenia. Starajmy się prezentować odpowiedzialną postawę, rzetelnie wykonując wszelkie swoje obowiązki, troszcząc się o los swojej rodziny, naszego środowiska
i całej ojczyzny. Gminne Koło Kombatantów zaprasza wszystkich we wtorek, o godz. 17.00,
na Mszę za dusze poległych, pomordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej oraz
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żywych kombatantów. Po Mszy pójdziemy wspólnie złożyć wieńce i znicze pod pomniki ofiar tej wojny przed Urzędem Gminy i na nowym cmentarzu. Zapraszamy serdecznie do udziału w tych obrzędach władze, poczty sztandarowe
z różnych szkół i organizacji, uczniów, harcerzy, przedstawicieli wszystkich środowisk, rodziny, które straciły swoich bliskich podczas tej okrutnej wojny.

·        W miesiącu wrześniu łączymy się z papieżem w modlitwie w intencji: „aby katecheci byli
w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą”. W tej intencji modlić się będą m.in. członkinie Żywego Różańca za tydzień, po Mszy Św. o godz. 9.30.

·        Dzisiaj, podczas Mszy Św. o godz. 11.00, dzieci z klasy I będą miały poświęcone tornistry
z przyborami szkolnymi.

·        W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w intencji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
i rodziców zostanie odprawiona Msza Święta we  wtorek, o godz. 9.00.  Dzieci z klas 0, I, II będą miały rozpoczęcie w małej szkole, a reszta uczniów w dużej szkole.

·        Członków Szkolnego Koła Caritas oraz dzieci i młodzież chętne do wielorakiej dobroczynnej działalności – zapraszamy na spotkanie do świetlicy w plebanii w środę, o godz. 16.00.

·        Księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w piątek, od godz. 8.00.

·        W I piątek miesiąca, od godz. 16.00, będzie okazja do spowiedzi świętej, szczególnie zapraszamy uczniów klas IV, którzy otrzymają specjalne obrazki do spowiedzi I-szo piątkowej.

·        W minioną niedzielę nasi ministranci otrzymali w Pelplinie z rąk ks. biskupa Wiesława Śmigla promocję liturgiczną do posług przy ołtarzu: Karol Engler został promowany
na ceremoniarza, a Krystian Cichosz na lektora. Do tej promocji przygotowywali się
w Pelplinie biorąc udział w specjalnych kursach. Gratulujemy naszym ministrantów. Jednocześnie zapraszamy wielu chłopców ze szkoły podstawowej do dołączenia
do wspólnoty ministrantów.

·        W dniach 5 i 6 września odbędzie się autokarowy wyjazd z naszej parafii do Częstochowy
na Ogólnopolskie Dożynki Rolnicze. W programie też zwiedzanie sanktuarium w Licheniu. Wyjazd grupy w sobotę, o godz. 5.00, z przystanku autobusowego naprzeciw plebanii.

·        W minionym tygodniu zmarł śp. Zbigniew Kujach z Foshuty. Pogrzeb odbył się w piątek i został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Dobry Jezu ….


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015-08-23

 

·        W poniedziałek przeżywać będziemy w liturgii Święto – św. Bartłomieja Apostoła.

·        W środę przypada w liturgii Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Msze Św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. Przyjdźmy licznie do kościoła.

·        W sobotę, 29 sierpnia, odbędą się w naszej parafii dożynki. Podczas Mszy Świętej,
o godz. 16.00, będziemy mieli okazję, aby podziękować za tegoroczne plony i prosić Boga o pomoc w dalszych rolniczych działaniach. W procesji z darami zostaną złożone wieniec, chleb dożynkowy i owoce – przyniesie je delegacja rolników
ze Starego Bukowca. Po Mszy Św., na placu przed plebanią, rozpocznie się część kulturalno – sportowa. Szczegółowy program można przeczytać na plakatach
w kruchcie kościoła lub w sklepach. W części artystycznej wystąpi m.in. zespół folklorystyczny z Białorusi, a także muzyk śpiewający piosenki Elvisa Presleya.
W siatkówkę rywalizować będą drużyny mężatek i panien oraz kawalerowie i żonaci. W konkurencjach rekreacyjnych rywalizować będą drużyny z różnych sołectw.
O godz. 21.00 rozpocznie się zabawa ludowa. W związku z tym, że jest to jeszcze miesiąc sierpień, to będziemy mieli okazję pokazać, jak potrafimy radośnie bawić się bez alkoholu. Będą też różne stoiska spożywcze obsługiwane przez panie z różnych grup oraz loteria fantowa prowadzona przez młodzież. Dochód z tych różnorakich działań zostanie przeznaczony na zakup zeszytów i przyborów szkolnych dla dzieci
z najuboższych rodzin z naszej parafii. 

·        Na zebranie organizacyjne zapraszamy przedstawicieli rolników, sołtysów, strażaków, nauczycieli i różnych organizacji – we wtorek, o godz. 18.00, do plebanii.

·        W czwartek, w 27. dzień miesiąca, na pamiątkę kanonizacji św. Jana Pawła II, zapraszamy  do kościoła o godz. 21.00, na nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego.

·        Kończy się miesiąc sierpień, jeśli uczyniliśmy dobre postanowienia wytrwałości
w abstynencji od alkoholu, to postarajmy się dalej to kontynuować dla dobra swojego, swojej rodziny i ojczyzny. Pamiętajmy, że są specjaliści, którzy chętnie pomogą osobom i rodzinom, gdzie jest problem alkoholowy.

·        Dnia 1 września będziemy wspominać kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. W naszej parafii będzie uroczysta Msza Św. o godz. 17.00, a po niej pójdziemy wspólnie złożyć wieńce i znicze pod pomniki ofiar tej wojny przed Urzędem Gminy
i na nowym cmentarzu. Związek Kombatantów zaprasza do udziału w tych obrzędach władze, poczty sztandarowe z różnych szkół i organizacji, uczniów, przedstawicieli wszystkich środowisk, rodziny, które straciły swoich bliskich podczas tej okrutnej wojny.

·        Zbliża się początek roku szkolnego. W przyszłą niedzielę, o godz. 11.00, będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Na tę Mszę Św. zapraszamy szczególnie dzieci z klas I, gdyż poświęcone zostaną ich tornistry
i przybory szkolne.

·        Dzisiaj, od godz. 14.00, na boisku przy plebanii odbędzie się Turniej Siatkarski
o puchary ks. proboszcza. Zapraszamy drużyny męskie oraz drużyny żeńskie. Zapraszamy też kibiców do oglądania tej ciekawej sportowej rywalizacji.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma religijnego „Pielgrzym”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015.08.16

 

·        Tydzień temu członkowie  Szkolnego Koła Caritas i ministranci zebrali
do skarbonek kwotę 520 zł., na zakup zeszytów i artykułów szkolnych
dla dzieci z biednych rodzin.

·        W czwartek, w liturgii Kościoła, przeżywać będziemy wspomnienie
św. Bernarda (doktora Kościoła, patrona naszej diecezji).

·        Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy wiele osób
do wpisywania się przy bocznym ołtarzu do założonej parafialnej Złotej Księgi Trzeźwości na dowolny okres abstynencji.

·        W następną niedzielę, na boisku przy plebanii, o godz. 14.00,  zapraszamy chętną młodzież i starszych do udziału w Turnieju Siatkarskim o puchary ufundowane przez ks. proboszcza. Rywalizacja odbywać się będzie w kategorii męskiej oraz żeńskiej. Mogą startować drużyny z naszej parafii oraz goście
z innych miejscowości.

·        W sobotę, 29 sierpnia, odbędą się w Starej Kiszewie dożynki parafialne. Oprócz części modlitewnej, odbędzie się także festyn rekreacyjny. W imieniu wszystkich rolników, delegacje ze Starego Bukowca, na popołudniową Mszę Św., przyniosą wieniec dożynkowy i chleb. W części sportowej odbędą się rozgrywki w siatkówkę (wśród pań zagrają drużyny panien i mężatek, a wśród panów kawalerowie na żonatych). W różnych konkurencjach rekreacyjnych będą rywalizować 3-osobowe reprezentacje z różnych sołectw.
W części kulturalnej wystąpią m.in. różne grupy muzyczne z naszej parafii
i innych, także z zagranicy, a cała impreza zakończy się zabawą ludową. Panie
z różnych organizacji przygotują dla wszystkich kiermasz spożywczy,
a będzie też loteria fantowa. Osoby, które chciałyby ufundować jakieś fanty
na loterię, prosimy o zgłoszenie się do ks. proboszcza. Dochód z tych różnorakich działań zostanie przeznaczony na zakup zeszytów i przyborów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin z naszej parafii.  Na ważne zebranie organizacyjne zapraszamy dzisiaj do plebanii, o godz. 12.00, grupy uczestniczące i przygotowujące to wydarzenie: sołtysów i rolników, siatkarki
i siatkarzy, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli grup przyparafialnych: Caritas i Szkolne Koło Caritas, Akcja Katolicka, Chór, Wspólnota Miłosierdzia, KSM, zespół młodzieżowy, a także Koła Gospodyń  Wiejskich.

·        Zespół dziecięcy „Apostolskie Nutki” zapraszamy na próbę w środę, o godz. 12.00, a zespól „Ignis Ardens” w środę, o godz. 17.45.

·       W dniach 5 i 6 września odbędzie się autokarowy wyjazd z naszej parafii
do Częstochowy na Ogólnopolskie Dożynki Rolnicze. W programie też zwiedzanie sanktuarium w Licheniu. Koszt wyjazdu to 160 zł. od osoby. Ks. proboszcz również uda się na tę pielgrzymkę. Chętni mogą zapisywać się u pani Szachty w Pałubinie.

·        W  minionym tygodniu zmarł śp. Karol Sikorski z Górnych Malik. Został pochowany na nowym cmentarzu. Dobry Jezu …

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.08.2015

 

·        Dzisiaj członkowie Szkolnego Koła  Caritas i ministranci zbierają
przed kościołem ofiary do skarbonek, na zakup zeszytów i artykułów szkolnych dla dzieci z biednych rodzin.

·        W poniedziałek będziemy przeżywać w liturgii uroczystość św. Wawrzyńca (męczennika) – głównego patrona naszej diecezji.

·        W czwartek, po Mszy wieczornej zostanie odmówiony różaniec fatimski.
Na procesję dookoła kościoła przynieśmy świece.

·        W sobotę przeżywać będziemy wielką uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień ustawowo wolny dla wszystkich. Msze Św. będą
o godz. 7.30, 9.30 i 11.00 i na filii w Starym Bukowcu o 13.30. Po każdej
Mszy Św. odbywa się poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów przyniesionych
do kościoła.

·        W sobotę, 29 sierpnia, odbędą się w Starej Kiszewie dożynki parafialne.
Na popołudniową Mszę Św. rolnicy przyniosą wieniec dożynkowy i chleb.
W części sportowej odbędą się rozgrywki w siatkówkę (wśród pań zagrają drużyny panien i mężatek, a wśród panów kawalerowie na żonatych).
W różnych konkurencjach rekreacyjnych będą rywalizować 3-osobowe reprezentacje każdego sołectwa. W części kulturalnej wystąpią m.in. różne grupy muzyczne z naszej parafii i innych, także z zagranicy, a cała impreza zakończy się zabawą ludową. Panie z różnych grup i organizacji przygotują
dla wszystkich kiermasz spożywczy, a będzie też loteria fantowa. Na spotkanie organizacyjne przedstawicieli różnych sołectw, organizacji i wszystkie chętne osoby do pomocy zapraszamy w następną niedzielę, o godz. 12.00, w plebanii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.08.2015

 

·       Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 9.30, zostanie odmówiony wspólnotowy różaniec wszystkich Róż z terenu naszej parafii.

·       Dzisiejsza kolekta ekonomiczna przeznaczona jest na dalsze działania związane z powstaniem kostnicy w naszej parafii. Za wszelkie złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

·       W czwartek przypada w liturgii Święto Przemienienia Pańskiego, w sobotę Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (patronki Europy), a w przyszłą niedzielę uroczystość św. Wawrzyńca (głównego patrona naszej diecezji).

·       W I-szy piątek miesiąca ks. Kamil odwiedzi chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.00.

·       Za tydzień członkowie Szkolnego Koła Caritas będą zbierać przed kościołem ofiary do skarbonek, na zakup zeszytów i artykułów szkolnych dla dzieci.

·       Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Warto wzbudzić silne postanowienia abstynencji, aby ustrzec siebie i innych członków swojej rodziny od tragedii alkoholizmu.

·       Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma religijnego „Pielgrzym”, a należność złożyć do skarbonki św. Antoniego.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2015

·       Dzisiaj, po Mszach Św., odbędzie się poświęcenie samochodów i innych pojazdów. Będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Krzysztofa
o błogosławieństwo dla wszystkich podróżujących, aby szczęśliwie
i bezpiecznie wędrowali. Przy poświęceniu będzie okazja, by złożyć swój dar na zakup pojazdów potrzebnych misjonarzom.

·       Dzisiaj też po Mszy o godz. 11.00, zapraszamy do plebanii na spotkanie organizacyjne,  wszystkich, którzy mogą pomóc w organizacji dożynek parafialnych: rolników, sołtysów, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli organizacji przyparafialnych i chętne osoby z różnych środowisk.

·       W poniedziałek, o godz. 21.00 – jak w każdy 27. dzień miesiąca -
na pamiątkę kanonizacji św. Jana Pawła II – zapraszamy do kościoła
na Apel Jasnogórski.

·       Ks. proboszcz odwiedzi chorych z comiesięczną posługą sakramentalną już
w najbliższy czwartek od godz. 8.00, a ks. Kamil w I piątek miesiąca –
7 sierpnia.

·       W przyszłą niedzielę będzie tzw. Kolekta ekonomiczna. Ofiary zostaną przeznaczone na dalsze działania przygotowujące do budowy kostnicy.

·       W miesiącu sierpniu papież prosi wszystkich o modlitwę w intencji:
„aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym”.

·       Różaniec wspólnoty Żywego Różańca będzie w przyszłą niedzielę, o godz. 9.30.

·       Dziękujemy kolejnym 34 osobom, które przed tygodniem zapisały się do naszego parafialnego Bractwa Szkaplerznego.

·       Miesiąc sierpień jest co roku miesiącem trzeźwości. Chętne osoby będą mogły wpisać się do Parafialnej Złotej Księgi Trzeźwości. Warto wzbudzić silne postanowienia abstynencji, aby ustrzec siebie i innych członków swojej rodziny od tragedii alkoholizmu. Warto pokazać, że napoje alkoholowe, a także tytoń nie są potrzebne, aby wykazać się dorosłością – lecz odpowiedzialna i przyzwoita postawa.

·       W dniach 5 i 6 września odbędzie się autokarowy wyjazd z naszej parafii
do Częstochowy na Ogólnopolskie Dożynki Rolnicze. W programie też zwiedzanie sanktuarium w Licheniu. Koszt wyjazdu to 160 zł. od osoby. Chętni mogą zapisywać się u pani Szachty w Pałubinie.

·       W minionym tygodniu zmarł śp. Jarosław Jastrzemski ze Starej Kiszewy. Pogrzeb będzie we wtorek, o godz. 10.30. Różańce w niedzielę
i w poniedziałek o godz. 17.30, a we wtorek o godz. 9.30. Dobry Jezu ….

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015.07.19

 

·        Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Kazania głosi i Sumę odpustową odprawi o. misjonarz Marek Ochlak – prowincjał zgromadzenia oblatów na Madagaskarze. Dzisiaj też chętne osoby mogą dołączyć
do Bractwa Szkaplerza Świętego – do wielu osób z naszej parafii, które Maryję obierają za swoją przewodniczkę i noszą szkaplerz święty. Po Mszach Św. chętni mogą podejść do ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej – Tam m.in. będą mogli się wpisać do pamiątkowej księgi i otrzymają szkaplerz w postaci medalika lub w formie materiałowej.

·        W tym tygodniu w liturgii Kościoła przypadają: w czwartek - Święto św. Brygidy (zakonnicy, patronki Europy), w sobotę - Święto św. Jakuba Starszego Apostoła.

·        W przyszłą niedzielę, po wszystkich Mszach Św., odbędzie się poświęcenie samochodów i innych pojazdów. Będziemy modlić się za wstawiennictwem
św. Krzysztofa o błogosławieństwo dla wszystkich podróżujących, aby szczęśliwie
i bezpiecznie wędrowali. Naszą kolektą będziemy mogli wesprzeć misjonarzy pracujących  w różnych zakątkach świata, aby przez zakup pojazdów mogli docierać do ludzi zamieszkujących dalekie miejscowości.

·        Tydzień temu członkowie Szkolnego Koła CARITAS zebrali przed kościołem
do skarbonek kwotę 530 zł. - na rzecz zakupu zeszytów i przyborów szkolnych
dla dzieci z biedniejszych rodzin oraz na inne cele dobroczynne.

·        Osoby, które w tym roku pragną pójść pielgrzymką pieszą do Częstochowy – mogą się w tym tygodniu zgłosić do ks. proboszcza po bliższe informacje.

·        W najbliższą sobotę, od godz. 9.00, na mniejszym boisku za stadionem, odbędzie się PARAFIADA – Turniej w piłkę nożną dla dzieci, młodzieży i starszych o puchary ufundowane przez ks. proboszcza. Zagrają drużyny 7-osobowe. Zainteresowani zawodnicy mogą o szczegółach przeczytać na plakacie w gablotce przed kościołem. Zapraszamy też kibiców do obserwowania zmagań uzdolnionych sportowców.

·        W ostatnią sobotę sierpnia nasza parafia zorganizuje festyn z okazji kolejnych dożynek parafialnych, połączony z zabawą ludową. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne do plebanii, już w przyszłą niedzielę, po Mszy o godz. 11.00,  wszystkich, którzy mogą pomóc w organizacji dożynek: rolników, sołtysów, strażaków, nauczycieli, koła gospodyń wiejskich,  przedstawicieli organizacji przyparafialnych i chętne osoby z różnych środowisk.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć nowe numery czasopism religijnych „Pielgrzym”, papieskie czasopismo „L,Osservatore Romano” oraz dla młodzieży „Wzrastanie”,
a należność złożyć do skarbonki św. Antoniego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015.07.12

 

·       Dzisiaj członkowie Szkolnego Koła CARITAS zbierają przed kościołem ofiary do skarbonek na rzecz zakupu zeszytów i przyborów szkolnych, które dzieci z biedniejszych rodzin.

·       Jutro, po Mszy o godz. 17.00, odprawiony zostanie różaniec fatimski
z procesją dookoła kościoła. Przynieśmy do kościoła świece.

·       Za tydzień przeżywać będziemy w naszej parafii odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi o. misjonarz Marek Ochlak – prowincjał zgromadzenia księży oblatów
na Madagaskarze. Prosimy o niesienie baldachimu, feretronów i chorągwi podczas procesji eucharystycznej po Sumie oraz sypanie kwiatków przez dziewczynki. W tym dniu chętne osoby będą mogły dołączyć
do Bractwa Szkaplerza Świętego – do osób, które Maryję obierają za swoją przewodniczkę i noszą szkaplerz święty.

·       W najbliższą sobotę przed południem odbędzie się przy plebanii FESTYN KRWIODAWCÓW. Przybędą do nas członkowie Klubów Krwiodawców
z całego powiatu kościerskiego. Po Mszy Św. o godz. 10.00 w intencji krwiodawców, wszyscy będą mieli okazję wziąć udział w konkurencjach rekreacyjnych, w turnieju siatkarskim i wysłuchać części artystycznej. Członków naszego Parafialnego Klubu HDK im. św. Jana
Pawła II zapraszamy na zebranie organizacyjne do plebanii,
w poniedziałek, o godz. 19.00. Zespół „Apostolskie Nutki” zapraszamy
na próbę w środę, o godz. 12.00, a zespół młodzieżowy „Ignis Ardens”
w środę, o godz. 17.45.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015.07.05

 

·      Dziękujemy za dziś złożone ofiary podczas tzw. Kolekty ekonomicznej.

·      Dzisiaj, po Mszy o godz. 9.30,  będzie modlitwa różańcowa Róż Żywego Różańca istniejących przy naszej parafii.

·      W sobotę przeżywać będziemy w liturgii Święto –
św. Benedykta, opata z Monte Cassino, patrona Europy.

·      Za tydzień członkowie Szkolnego Koła CARITAS będą zbierać przed kościołem ofiary do skarbonek na rzecz zakupu zeszytów i przyborów szkolnych, które dzieci
z biedniejszych rodzin otrzymają na początku nowego roku szkolnego.

·      Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma diecezjalnego „Pielgrzym”, a należność proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2015.06.28

 

·        W poniedziałek przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła – przyjdźmy liczniej do kościoła na Msze o godz. 7.00, 9.30 lub 17.00 i zachowajmy świąteczny charakter tego dnia w naszych domach. Kolekta z tego dnia, tzw. „świętopietrze”, będzie przeznaczona na wsparcie dla Stolicy Apostolskiej w Watykanie.

·        W piątek przeżywać będziemy Święto – św. Tomasza Apostoła.

·        W miesiącu lipcu papież prosi nas o modlitwę w intencji: „Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia”.

·        Kolekta ekonomiczna w przyszłą niedzielę będzie dalej przeznaczona na kolejne działania związane z budową kostnicy.

·        We wtorek, po Mszy wieczornej, zapraszamy do plebanii na spotkanie Akcji Katolickiej. Warto przybyć, aby poprzez dyskusję pogłębić swoją wiarę oraz wiedzę religijną i moralną na różne tematy.

  • W piątek księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.00.
  • W I piątek miesiąca, od godz. 16.00, odbywać się będzie w kościele adoracja wystawionego Najświętszego Sakramentu i będzie też okazja do spowiedzi. Zapraszamy szczególnie do comiesięcznej spowiedzi dzieci, które w tym roku przyjęły I Komunię Św.

·         W przyszłą niedzielę, po Mszy o godz. 9.30,  będzie modlitwa różańcowa Róż Żywego Różańca istniejących przy naszej parafii.

  • Przypominamy, iż każdy kościół jest miejscem szczególnego szacunku i godnego zachowania. Obowiązują również stosowne stroje, aby uczcić powagę świętego miejsca. W okresie wakacji pilnujmy się więc, aby górna odzież miała rękawy do łokci, a dolna miała długość do kolan. Zakazane są wszelkie stroje o charakterze plażowym lub gimnastycznym. Postarajmy się też wyłączać telefony komórkowe na czas obecności w kościele.

·        W okresie wakacyjnym – podobnie jak w poprzednich latach - nie będzie
w kościele Mszy w niedziele o godz. 15.00, natomiast Msza z liturgią niedzielną będzie też w kościele parafialnym w soboty, o godz. 17.00 oraz na filii w Starym Bukowcu, o godz. 18.30.

·        Dzisiaj, o godz. 16.00, odbędzie się w naszym kościele II PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ. Zapraszamy licznie słuchaczy do kościoła, bo z pewnością będzie to bardzo ciekawe wydarzenie artystyczne i religijne.

·        Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma diecezjalnego „Pielgrzym”. Należność proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.06.2015

 

·        Dziękujemy uczestnikom akcji krwiodawstwa, która organizowana była tydzień temu przez nasz Parafialny Klub HDK im. św. Jana Pawła II.

·        We wtorek zapraszamy do kościoła na godz. 17.00, a później  na spotkanie do plebanii. Będzie okazja posłuchać ciekawych informacji o kandydatce na ołtarze siostrze Teodorze Witkowskiej, pochodzącej z pobliskiego Koźmina. Przyjedzie m.in. siostra zakonna elżbietanka, która opowie o życiu tej kandydatki do beatyfikacji z naszych okolic. Zapraszamy serdecznie Róże Różańcowe, członków Akcji Katolickiej i Wspólnoty Miłosierdzia oraz inne zainteresowane osoby.

·        W środę przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, w sobotę wspomnienie Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

·        Kończy się rok szkolny i rozpoczynają wakacje. Cieszą się uczniowie i nauczyciele z tej przerwy, po wytężonej pracy. Jest za co Bogu dziękować, a może też przepraszać, a także prosić na radośniejszy czas wakacji. W czwartek zapraszam uczniów, wychowawców
i rodziców do spowiedzi od godz. 16.00, a Msza Św. na zakończenie roku zostanie odprawiona w piątek, o godz. 9.00.

·        W sobotę, w 27. dzień miesiąca, na pamiątkę kanonizacji  św. Jana Pawła II, zapraszamy
do kościoła o godz. 21.00, na nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego. Będziemy mieli okazję mocniej zapoznać się z nauczaniem papieża z pielgrzymek do ojczyzny, a też modlić się do niego w różnych intencjach.

·        W niedzielę, 28 czerwca, odbędzie się w Starej Kiszewie II PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ. Zaproszone do udziału są zespoły muzyczne, schole i chóry z różnych parafii. Zaśpiewają po 3 utwory. Chętne grupy proszone są o wcześniejsze zgłoszenie
do ks. proboszcza do najbliższego piątku.

·        Kto chciałby uczestniczyć w tym roku w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, w dniach od 31 lipca do 13 sierpnia, to prosimy o zgłoszenie się do ks. proboszcza po bliższe informacje. Zaproszona jest szczególnie młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz dorośli, którym stan zdrowia pozwala na przejście takiej drogi. Ks. proboszcz pójdzie w tym roku do Częstochowy po raz 35 w grupie ze Starogardu Gdańskiego i chętnie zabierze ze sobą liczną grupę parafian.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.06.2015

 

·       W miesiącu czerwcu, nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są w kościele codziennie, po Mszy Świętej o godz. 17.00 oraz
w niedziele, po Mszy Świętej, o godz. 11.00.

·       Dzisiaj przed kościołem, członkowie Szkolnego Koła Caritas, zbierają ofiary do skarbonek na dożywianie dzieci  w szkole.

·       Dzisiaj, w godz. od 9.00 do 13.00, odbywa się w Starej Kiszewie akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez nasz Parafialny Klub HDK im. św. Jana Pawła II. Przyjedzie do nas specjalny krwiobus z Gdańska. Liczymy na udział wielu zdrowych i pełnoletnich osób. Wspólnie możemy uratować życie kolejnym osobom.

·       W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne tylko w poniedziałek.

·       W piątek, o godz. 19.00, zapraszamy do plebanii na kolejne ciekawe KISZEWSKIE SPOTKANIA MAŁŻONKÓW KATOLICKICH.

·       W sobotę odbędą się w Pelplinie diecezjalne warsztaty dla młodzieży „PRZYSTAŃ”. Chętni mogą zgłosić się po bliższe informacje do ks. Kamila.

·       Zachęcamy do nabycia nowego numeru czasopisma „Pielgrzym” oraz
dla dzieci „Mały Pielgrzym”. Należności proszę wrzucić do skarbonki
św. Antoniego.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – X NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.06.2015

 

·        Do czwartku przeżywać będziemy oktawę Bożego Ciała. Po Mszach wieczornych będą procesje eucharystyczne, a w czwartek poświęcone zostaną zielone wianki – poprosimy o przyniesienie ich do kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie brali udział w procesji na Boże Ciało oraz przez całą oktawę.

·        Dziękujemy za dzisiaj złożone ofiary podczas kolekty ekonomicznej na rzecz zbudowania kostnicy w naszej parafii. W minionych miesiącach członkowie rady parafialnej starali się o różne pozwolenia administracyjne potrzebne do budowy, m.in. uporządkowano sprawy własnościowe gruntów, opracowano mapę do celów projektowych, ustalono warunki pod zabudowę. W następnym etapie trzeba też będzie uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, bo teren ten jest blisko rzeki.

·        Dzisiaj też można złożyć przed kościołem ofiarę do skarbonek, z okazji Dnia Dziękczynienia, na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

·        Za tydzień przed kościołem, członkowie Szkolnego Koła Caritas, będą zbierać ofiary
do skarbonek na dożywianie dzieci  w szkole.

·        W czwartek, o godz. 19.00, zapraszamy do plebanii na spotkanie Wspólnoty Miłosierdzia.

·        W piątek będziemy przeżywać w liturgii uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa,
a w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny.

·        W piątek zapraszamy do kościoła, o godz. 16.50, na nabożeństwo ku czci błog. Marty Wieckiej.

·        W sobotę, w 13. dzień miesiąca, zapraszamy do kościoła na godz. 17.00. Po Mszy Św. odbędzie się różaniec fatimski dookoła kościoła. Przynieśmy na to wydarzenie świece.

·        W następną niedzielę, 14 czerwca, w godz. od 9.00 do 13.00, odbędzie się w Starej Kiszewie akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez nasz Parafialny Klub HDK im. św. Jana Pawła II. Przyjedzie do nas specjalny krwiobus z Gdańska. Liczymy na udział wielu zdrowych i pełnoletnich osób. Wspólnie możemy uratować życie kolejnym osobom.

·        W niedzielę, 29 czerwca, odbędzie się w Starej Kiszewie II PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ. Zaproszone do udziału są zespoły muzyczne, schole i chóry z różnych parafii. Zaśpiewają po 3 utwory. Chętne grupy proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do ks. proboszcza.

·        Serdecznie dziękujemy przedstawicielowi naszej rady parafialnej za remont dzwonów
na wieży kościelnej oraz  wykonanie na nich napędu elektrycznego.

·        W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne tylko w poniedziałek.

·        Zachęcamy do nabycia nowego numeru czasopisma „W Rodzinie”. Należności proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA

CaritasKatolickie Stowarzyszenie MłodzieżyRóże różańcoweWspólnota Miłosierdzia BożegoAkcja Katolickaministrancischolazespół młodzieżowychórKrwiodawcy