aktualnościparafiainformacjeduszpasterzenabożeństwaarchiwumogłoszeniaintencjebierzmowanikontakt

PRZED NAMI...II MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW

DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W SZACHACH

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów, Diecezjalne Duszpasterstwo Sportowców oraz parafia św. Marcina w Starej Kiszewie organizują II Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Szachach, które odbędą się 20. lutego 2016 roku w Starej Kiszewie (ul. Tysiąclecia 28 – plebania).

Zgłoszenia należy kierować do 18 lutego 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: mimaksio@maryjni.pl lub ksobiech@poczta.opoka.org.pl tel. 505258749

Program turnieju:

10:00 - 10:30 – potwierdzenie obecności przed turniejem w plebanii. Zawodnicy, którzy zgłoszą się po tej godzinie rozpoczynają grę od drugiej rundy.

10:30 – Msza święta w kościele

11:15 – Rozpoczęcie rozgrywek

Ministranci uczestniczą w turnieju z podziałem na kategorie wiekowe:

Kategorie wiekowe:

A – rocznik  2003 - 2007

B – rocznik 2000 - 2002

C – rocznik 1995 - 1999

Tempo gry: 10 minut na zawodnika. System rozgrywek - szwajcarski na dystansie 9 rund. Punktacja pomocnicza – w przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje punktacja pomocnicza: metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz); metoda Buchholza; progresja; wartościowanie rankingów przeciwników; większa liczba zwycięstw; większa liczba zwycięstw czarnymi.

Wymagania: prawo startu mają wszyscy zawodnicy bez względu na posiadaną kategorię szachową, którzy potwierdzą swoją przynależność do służby liturgicznej stosownym zaświadczeniem od duszpasterza ze swojej parafii oraz dostarczą zgodę rodzica, w każdej kategorii może startować dowolna ilość reprezentantów parafii. (patrz załącznik poniżej)

Nagrody: puchary, dyplomy, nagrody  rzeczowe.

Spawy organizacyjne: Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy ubezpieczają się sami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian. Obowiązują podstawowe zasady gry zawarte w kodeksie szachowym (szczegółowe informacje o ewentualnych zmianach i modyfikacjach – w dniu turnieju).

ZAŁĄCZNIK - KARTA UCZESTNIKA
(ściągnij, wypełnij, zdobądź podpisy i pieczęć)

TURNIEJ - NA CHESSARBITER
(zobacz i zapisz się)

WSPÓLNOTA

DLA

MAŁŻONKÓW


Spotkanie z innymi małżonkami
Ciekawi goście i wyjazdy
Wspólna modlitwa z uwielbieniem
Rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym
Pogłębianie wiedzy o Biblii i Kościele
Dyskusje i ważne pytania o wiarę

Herbata, kawa i coś słodkiego


ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH
CHĘTNYCH
MAŁŻONKÓW
KATOLICKICH

Najbliższe terminy spotkań:
12 lutego 2016
Salka parafialna w Starej Kiszewie
godz. 19:00
 
CaritasKatolickie Stowarzyszenie MłodzieżyRóże różańcoweWspólnota Miłosierdzia BożegoAkcja Katolickaministrancischolazespół młodzieżowychórKrwiodawcy


WYDARZYŁO SIĘ...ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - ŚWIĄTECZNA DEKORACJA DOMÓW
06.02.2016
Przed Świętami Bożego Narodzenia ogłoszony został w naszej parafii przez księdza proboszcza konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ. Dziękujemy za liczny udział mieszkańców różnych rejonów parafii. Nam wszystkim zrobiło się radośniej, gdyż piękniej wyglądało nasze środowisko. W minionym tygodniu komisja wybrała najładniejsze posesje. I-sze miejsce i główną nagrodę 200 zł., ufundowaną przez ks. proboszcza, otrzymała rodzina Engler, ze Starej Kiszewy, z ul. 6 Marca (a przeznaczyła tę nagrodę na potrzeby parafii). Na wyróżnienie zasłużyły też rodziny: Jereczek i Narloch z Nowego Bukowca, Błaszczyk ze Starego Bukowca, Orlikowscy z Bartoszegolasu, Kropidłowscy z Chwarzenka, Pysznik i Kozikowscy z Foshuty, Kozak, Burczyk, Piankowscy, Szarmach z Zamku Kiszewskiego, Zarembscy z Chwarzna, Błeńscy z Pałubina, Skalscy z Bożegopola oraz ze Starej Kiszewy: Popowscy, Sulewscy, Choma, Alaburda, Turzyńscy, Szeniak, Cieplińscy, Kuczyńscy.

WARSZTATY EWANGELIZACYJNE
06.02.2016
16 stycznia 2016 studenci z Trójmiasta (m.in. wspólnota Efraim) poprowadzili dla naszych kandydatów do bierzmowania WARSZTATY EWANGELIZACYJNE, które w naszej parafii są najwazniejszym elementem przygotowań do bierzmowania. Naszą wielką radością jest nie tylko profesjonalne przygotowanie warsztatów przez gości z Trójmiasta, ale również 100% frekwencja naszej młodzieży oraz jej gorliwe zaangażowanie w realizowany tego dnia program formacyjny. Nasi gimnazjaliści z klas trzecich z uwagą słuchali głoszonego im Słowa Bożego, aktywnie uczestniczyli w pracy w grupach i z gorącym sercem (pomimo bardzo niskiej temperatury w świątyni) uczestniczyli w modlitwie wieczornej i Eucharystii. W końcowej modlitewnej części warsztatów towarzyszyli naszej młodzieży niektórzy rodzice - dla nich również oprócz kolacji przygotowana została konferencja formacyjna i świadectwo wygłoszone przez członków wspólnoty prowadzącej to spotkanie ewangelizacyjne. Młodzież na zakończenie wyraziła chęć kontynuowania formacji prowadzonej przez członków trójmiejskich wspólnot ewangelizacyjnych. 

KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH
06.02.2016
24 stycznia odbył sie kolejny już koncert kolęd i piosenek świątecznych zorganizowany i poprowadzony przez naszego księdza proboszcza. W dobrej radosnej atmosferze i klimacie świątecznym zaprezentowali się liczni wykonawcy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć udziału w tym przeglądzie muzycznym. Do udziału w koncercie zgłosiły się m.in. następujące grupy i zespoły:
 • \Zespół "ZaNim pójdziemy" Smętowo Graniczne
 • Chór parafialny ze Starej Kiszewy
 • Chór z Zamku Kiszewskiego
 • Chór parafialny z Kamionki
 • Chór Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Wieca
 • Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze
 • Schola "Iskierki" ze Starej Kiszewy
 • Zespół "Kamyczek" ze Szkoły w Kamionce
 • Siostry Kłopeckie ze Starej Kiszewy
 • Zespół "Barka" z Kamionki
 • \Zespół "Promyczki papieża" z Kamionki
 • Zespół "Apostolskie Nutki" ze Starej KiszewyDOMOWY KOŚCIÓŁ W NASZEJ WSPÓLNOCIE MAŁŻONKÓW
06.02.2016
15 stycznia 2016 roku podczas comiesięcznego spotkania formacyjnego parafialnej wspólnoty dla małżonków, gościeliśmy w salkach małżeństwo państwa Gierszewskich, którzy przybyli do nas na zaproszenie księdza proboszcza Andrzeja Talińskiego. Ci małżonkowie z Chojnic formowali się przed laty przy Kościele pod opieką pasterza naszej parafii, a dziś sami żywo angazują się w formację małżeństw, działając w DOMOWYM KOŚCIELE. Ten ruch istnieje z inspiracji ks. Franciszka Blachnickiego i zrzesza małżonków, którzy swój rozwój duchowy prowadzą w duchu oazowym - według duchowości Ruchu Światło - Życie. Nasi goście w obszernej konferencji przybliżyli uczestnikom spotkania ideały i incjatywy swojej wspólnoty, do której aktualnie należą. Poprowadzili także krótkie dzielenie się Słowem Bożym, właśnie według metody charakterystycznej dla duchowości oazowej. Prelegenci zainspirowali naszych małżonków do udziału w licznych inicjatywach Domowego Kościoła, a także podpowiedzieli naszej początkującej wspólnocie nowe kierunki rozwoju.

KSM WIELKI KLINCZ Z NASZĄ MŁODZIEŻĄ
06.02.2016
W grudniu jedno ze spotkań formacyjnych dla naszej młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania poprowadziły przedstawicielki oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wielkim Klinczu. KSMowieczki przybyły z rekomendacji zarządu diecezjalnego KSM, by przybliżyć naszej młodzieży z klas III czym jest i do czego zaprasza w swojej pracy formacyjnej Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Dziewczyny - animatorki z Wielkiego Klincza przed mszą wieczorna przedstawiły młodzieży swój oddział i jego działalnośc, a po Eucharystii zaprosiły chętnych na drugie spotkanie w salkach, podczas którego była okazja by sie bliżej poznać. Celem spotkania było zainspirowanie naszej młodzieży do zaangażowania się w życie Kościoła na szczeblu parafii i diecezji właśnie poprzez stałą formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.  

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
31.01.2016
15 grudnia 2016 odbyła się w restauracji VIKING w Starej Kiszewie wigilia parafialna dla osób chorych, starszych i potrzebujących. Uroczyste spotkanie przedświateczne zorganizował ksiądz proboszcz Andrzej Taliński we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz właścicielami restauracji, którym należą się gorące podziękowania za gościnne przyjęcie i życzliwość dla tej inicjatywy. Poczęstunek dla uczestników tego spotkania, pochodzących z terenu całej gminy, przygotowany został wspólnymi siłami wielu osób i instytucji zaangażowanych, także dzięki pomocy hojnych darczyńców. Zaproszeni goście podczas spożywania kolacji mogli słuchać różnych wykonawców i wraz z nimi śpiewać kolędy oraz piosenki świąteczne. Oczywiście nie zabrakło również jasełek i paczek żywnościowych - upominków świątecznych dla wszystkich zaproszonych. Przed gośćmi wystąpiły licznie zgromadzone dzieci, a także młodzież z naszej szkoły. Piękna rodzinna atmosfera podczas spotkania dała uczestnikom namiastkę przeżyć wigilijnych, które nie w każdym domu są tak bogate we wrażenia i prezenty. Wszystkim, którzy przyczynili sie do zorganizowania tego spotkania serdecznie gratulujemy i dziękujemy.  .  

PODSUMOWANIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
31.01.2016
Zakończył się okres kolęd. Z tej okazji pragniemy serdecznie podziękować za okazaną  życzliwość. Dziękujemy za serdeczną atmosferę w domach, za dzielenie się swoimi różnymi troskami i radościami. Dziękujemy kierowcom, którzy wozili nas po różnych trasach kolędowych; dziękujemy rodzinom, które podjęły kolędujących poczęstunkiem, a także za składane przy tej okazji ofiary. Dziękujemy rodzinom, które już złożyły w kopertach ofiary na budowę kostnicy. Na ten cel złożono kwotę 8200 zł. W sumie mieliśmy okazję wstąpić do 833 miejsc, w których mieszkało 978 rodzin. Nie przyjęto kolędy w 42 miejscach w naszej parafii. Jest w naszej parafii 71 par żyjących w związkach niesakramentalnych, w tym 37 nie mających trwałej przeszkody. Zmniejsza się w naszej parafii co roku ta liczba związków żyjących bez ślubu kościelnego – życzymy, by kolejne pary nie mające przeszkody szybko uporządkowały swoje relacje przed Bogiem i przed sobą. Po podliczeniu kolędowym wszystkich mieszkańców okazało się, że liczba członków naszej wspólnoty parafialnej wynosi obecnie 3255 osób (a więc tym razem liczba parafian wzrosła – m.in. dzięki dużej ilości chrztów). Spora grupa osób rzadko korzysta z praktyk kościelnych, choć podczas kolędy obiecali wzmożyć częstotliwość swojego uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św. Okazało się także, że z naszej parafii 82 osoby obecnie przebywają lub czasowo wyjeżdżają do pracy za granicą. Na terenie naszej parafii mieszka kilku przedstawicieli innych wyznań – są to protestanci lub Świadkowie Jehowy.

KONKURS WIEDZY O BŁ. MARCIE WIECKIEJ
31.01.2016
Dnia 18 stycznia 2016 roku w Skarszewach odbył się uroczysty finał konkursu wiedzy o bł. Marcie Wieckiej pt. "Marta Wiecka dziś" zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie bł. Siostry Marty Wieckiej. W konkursie obejmującym obszar sześciu dekanatów (tczewski, starogardzki, zblewski, skarszewski, kościerski i pelpliński) wzięło udział 20 szkół z których przybyło 58 finalistów i finalistek - uczniów którzy w swoich szkołach zwyciężyli w etapie szkolnym, który odbył się 27 listopada. W naszej szkole na pierwszym etapie do konkursu przystąpiło 40 osób. Z tej grupy wyłoniły się trzy finalistki - Julia Kiszewska, Angelika Klaman i Aleksandra Szweda. Dwie z nich - Aleksandra i Julia reprezentowały naszą szkołę na teście końcowym i uroczystości wręczenia nagród. Do Skarszew dziewczyny jechały pod opieką pani bibliotekarki Zofii Więcławskiej. W poniedziałek 18 I 2016, po napisaniu testu zgromadzona młodzież udała się do kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach, gdzie uczestniczyła we Mszy świętej odprawionej przez dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Pelplińskiej, który objął patronat nad konkursem. Gośćmi specjalnymi finału w Skarszewach były Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, a wśród nich autorka książki pt. "Znak jedności". Ta pozycja książkowa była głównym tekstem konkursowym, który poznawali uczestnicy wydarzenia, przygotowując się do testów. S. Józefa Wątroba przewodniczyła pracom Komisji. Po Mszy przybyłe siostry, w tym jedna ze Śniatynia - miasta gdzie pochowano bł. Martę - opowiedziała młodzieży o rozwoju kultu bł. Marty i odbywającej się peregrynacji jej relikwii na Ukrainie. W czasie gdy młodzież z zainteresowaniem poznawała ukraińskie inicjatywy związane z patronką konkursu, Komisja sprawdzała napisane wczesniej testy. rozdanie nagród odbyło się w sali budynku skarszewskiej Straży Pożarnej, z udziałem m.in. burmistrza Skarszew. Jacek Pauli wręczył m.in. ufundowane przez siebie nagrody - bony do Media Expert. Konkurs i rywalizacja zakończyły się w miłej atmosferze, do której przyczynili się wszyscy zaproszeni goście oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia bł. Siostry Marty Wieckiej, które imprezę zorganizowało. Podczas konkursu towarzyszyli nam również księża - reporterzy z diecezjalnego Radia Głos, którzy przeprowadzali wywiady. Zdjęcia i nagrania dostępne są na stronie interenetowej Radia Głos. Szczególna wdzięczność należy się katechetom, którzy przygotowali młodzież i zorganizowali jej przyjazd do Skarszew. Radościa naszej szkoły jest m.in. bardzo dobry wynik Aleksandry Szwedy - 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej w Skarszewach.

RELACJA - STOWARZYSZENIE BŁ. S. MARTY WIECKIEJ
FOTORELACJA - FACEBOOK
RELACJA I WYWIADY - RADIO GŁOS

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2015 
W PARAFII STARA KISZEWA
/ogłoszona podczas Mszy Świętych w Nowy Rok – 1.01.2016/


Przełom roku skłania do poczynienia różnych podsumowań w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym, społecznym. Warto postawić sobie pytania: jaki był dla mnie miniony rok, co się udało, a co było negatywnego, co polepszę w przyszłym roku (także w sferze religijno – moralnej)?! W naszej parafii, w minionym roku, działo się wiele ważnych spraw o charakterze religijnym, ale też społecznym – człowiek wierzący potrafi bowiem zaangażować się również w przedsięwzięcia służące dobru wspólnemu całego środowiska. Niektóre wydarzenia religijno – patriotyczno – kulturalne zainicjowała nasza parafia, zapraszając do udziału w nich mieszkańców całej gminy i innych powiatów. Parafianie mieli okazję przeżyć m.in.: rekolekcje wielkopostne, Drogę Krzyżową w plenerze, Mszę o uzdrowienie (z udziałem sióstr Jezusa Miłosiernego), koncert kolęd, międzygminny konkurs poezji i pieśni religijnej, uroczystości patriotyczne związane z rocznicą II wojny światowej i Świętem Niepodległości, festyny dla osób niepełnosprawnych i krwiodawców, dożynki, akcje krwiodawstwa, wigilię dla biednych osób, turnieje siatkarskie i w piłkę nożną, wycieczki na różne wydarzenia religijne (Kościerzyna, Lednica, Częstochowa, sanktuaria europejskie), piesze pielgrzymki (Nowy Wiec, Wiele, Częstochowa). Gościliśmy w naszej parafii ks. bpa diecezjalnego Ryszarda Kasynę (na zjeździe diecezjalnym Akcji Katolickiej) i ks. bpa sufragana Wiesława Śmigla (na bierzmowaniu). Wiele razy parafianie okazali swoją wielką wrażliwość włączając się w różnorakie zbiórki dobroczynne (m.in. na dożywianie dzieci w szkole). Parafia pozyskała też dla mieszkańców 3 darmowe dostawy po 20 ton jabłek. Parafianie, jak w dobrej rodzinie, potrafią też zatroszczyć się o dzieła materialne, które mają służyć różnorakiej działalności, a też będą pięknym śladem aktywności tego pokolenia pozostawionym dla następnych. Systematycznie składanymi ofiarami pomagają kapłanom realizować różne zadania ekonomiczne (zatwierdzone też przez radę parafialną). W pomieszczeniach piwnicznych plebanii została przygotowana świetlica „Arka” dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych (koszt remontu to 50 tys. zł.). Na cele dobroczynne rozdano ponad 20 tys. zł. Dzięki dobrodziejom zostały naprawione dzwony kościelne, do których też zainstalowano napęd elektryczny. Mieszkańcy Starego Bukowca złożyli się i też sami pięknie odnowili elewację na kaplicy filialnej. Wykonano też kolejne działania remontowe w plebanii, w organistówce i w kościele. Na bieżąco regulowane są wszelkie opłaty do instytucji świeckich i kościelnych. Najważniejszym działaniem ekonomicznym jest zbudowanie kostnicy parafialnej (w której będzie m.in. kaplica przedpogrzebowa, a też chłodnie). W minionym roku starano się w różnych urzędach (u Wojewody Pomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  Starosty Kościerskiego, w Sądzie Rejonowym, w Sanepidzie, w Urzędzie Gminy, w instytucjach rzecznych) o potrzebne do budowy dokumenty, m.in. uzyskanie warunków zabudowy, regulację prawną gruntów, opracowanie map i projektu budowy. W 2016  roku będą już trwały konkretne prace budowlane. Chętni do pracy będą też mogli się zgłaszać (oprócz ewent. wynajętych firm budowlanych). Kolejno nastąpi: przygotowanie terenu pod zabudowę (rozbiórka starego  garażu), zbudowanie ścian, położenie instalacji, zrobienie stolarki, wyposażenie – wszystko w ramach zgromadzonych środków.  Będą też realizowane drobniejsze działania ekonomiczne, m.in. przygotowanie ogrodzonego terenu na pojemniki na śmieci z kompostownikiem – dlatego też warto pamiętać o prawidłowej segregacji śmieci.

ZA WIELKĄ OFIARNOŚĆ I WSPARCIE W WIELU DZIAŁANIACH SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM I PRZYJACIOŁOM Z INNYCH ŚRODOWISK.

W roku 2016 przeżywać będziemy również wiele wydarzeń religijno – społecznych, do których zaproszeni są parafianie i goście z różnych stron. Rekolekcje wielkopostne poprowadzą Siostry Miłosierdzia od 13 do 16 marca. I Komunię Św. dzieci przyjmą 8 maja, a bierzmowania młodzieży udzieli ks. bp diecezjalny 14 czerwca. Chętni mogą się zapisać na pielgrzymkę autokarową do Włoch (na przełomie czerwca i lipca). Po 12 latach parafia nasza będzie przeżywać misje święte (poprowadzi je o. pallotyn na przełomie września i października). Wielość działań duszpasterskich była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków różnych grup: Wspólnota Miłosierdzia, Grupa Małżeńska, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Ministranci, KSM, Koło Gier Strategicznych, Koło Emerytów, Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, Parafialny Klub Krwiodawców, Chór parafialny, schola „Iskierki”, zespół „Ignis Ardens”, Zespół „Apostolskie Nutki”. Warto dołączyć do tych aktywnych  grup, a też może pojawią się kolejne grupy lub pomysły, bo ludzi wrażliwych i utalentowanych jest wielu w naszym środowisku. Obecnie w parafii Stara Kiszewa mieszka 3038 osób (liczba sporo się zmniejszyła od wcześniejszych danych, bo było wtedy 3230 osób). Wspólnotę tworzy 970 rodzin. W minionym roku 2015 było 67 chrztów (rok wcześniej 46 chrztów – a więc pięknie, że parafia się rozwija), było 19 ślubów (rok wcześniej 24) i zmarło 23 parafian (rok wcześniej 42) Do I Komunii Św. przystąpiło 42 dzieci. Sakrament bierzmowania otrzymało 43 młodych ludzi (rok wcześniej 53). Frekwencja na Mszach Św. wyniosła 44% (rok wcześniej 40 %). Rozdzielono 42 tys. Komunii Św. Kapłani odwiedzają co miesiąc z posługą sakramentalną ponad 50 osób chorych i starszych. 68 osób z Parafialnego Klubu Krwiodawców oddało ponad 22 l krwi ratującej życie potrzebującym ludziom. Za granicą naszego kraju pracuje 77 parafian. Na terenie naszej parafii mieszka kilku przedstawicieli innych wyznań – są to protestanci lub Świadkowie Jehowy. Przed wspólnotą parafialną, jak przed każdą rodziną, stają nowe wyzwania. Warto poczuć się współodpowiedzialnym za tworzenie jak najwięcej dobrych dzieł. Warto też zauważać różne negatywne zjawiska, by szczególnie młodemu pokoleniu, zagubionemu w dzisiejszym świecie, pomóc w trzymaniu się właściwych wartości, ożywieniu systematycznych praktyk religijnych. To smutne, że jest w naszej parafii 75 par żyjących w związkach niesakramentalnych, w tym 32 nie mające trwałej przeszkody, które mogłyby wziąć ślub kościelny, ale w mało odpowiedzialny sposób podchodzą do wypełniania swoich życiowych zadań.

Z BOŻĄ POMOCĄ, Z ZAANGAŻOWANIEM WIELU LUDZI, UCZYŃMY NASZE RODZINY, NASZĄ PARAFIĘ LEPSZYMI I ŚWIĘTSZYMI! NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI NASZEJ WSPÓLNOCIE W 2016 ROKU!


INAUGURACJA ROKU MILOSIERDZIA
20.12.2015
12 grudnia 2015 roku autokar pełen pielgrzymów o 16:30 ruszył sprzed kościoła w Starej Kiszewie w kierunku Pelplina - stolicy diecezji. Parafianie udali się do katedry by uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej inaugurującej w diecezji Jubiluszowy Rok Miłosierdzia. Inicjatorem wyjazdu był nasz ksiądz proboszcz, dzięki animatorkom naszym wspólnot udało się zapełnić 50-osobowy autokar co do jednego miejsca. W drodze uczestnicy wyjazdu wysłuchali konferencji nt. sakramentu pokuty i rachunku sumienia - jako przygotowanie do adwentowych spowiedzi. Po przybyciu do Pelplina wszyscy udali się w stronę katedry. Przy kościółku Bożego Ciała o 18:00 rozpoczęła się uroczysta celebracja pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Kasyny. Wszystko rozpoczęła procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego i uroczyste otwarcie przez biskupa Drzwi Świętych katedry. Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu Miłosierdzia zakończyło się przywitaniem symboli Światowych Dni Młodzieży, które tego dnia rozpoczęly peregrynację po naszej diecezji i odśpiewaniem koronki do Bożego Miłosierdzia. Nazajutrz podczas mszy parafialnych ksiądz proboszcz uroczyście zainaugurował rok miłosierdzia w naszej wspólnocie, poprzez uroczyste wniesienie obrazu Jezusa Miłosiernego.

RELACJA RADIA GŁOS
FOTORELACJA

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE "CARITAS"
12.12.2015
9 grudnia 2015 roku wieczorem w ARCE - w dolnej salce parafialnej - odbyło się spotkanie członków i wolontariusz parafialnej CARITAS. Pani Cecylia Choma wraz z młodzieżą naszej szkoły przygotowąła przedstawienie bożonarodzeniowe, które mogli obejrzeć członkowie parafialnej CARITAS dorosłych. Spotkanie było okazją do integracji szkolnego koła CARITAS i zespołu CARITAS, w którym gromadzą się i pracują dorośli wolontariusze. Była to też możliwość omówienia i zaplanowania zbliżających sie inicjatyw charytatywnych w naszej parafii.

PLASTYCZNY KONKURS RÓŻAŃCOWY
09.12.2015

Z inicjatywy ks. Proboszcza Andrzeja Talińskiego dzieci z naszej szkoły mogły uczestniczyć w konkursie plastycznym związanym z tajemnicami różańca. Dnia 23 października  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze ilustracje do poszczególnych tajemnic. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością i talentem plastycznym. Prace były różnorodne i wybór był niełatwy. Komisja w składzie: ks. Kamil Sobiech, Oliwia Englert, Cecylia Choma, Agnieszka Treder –Las oraz Joanna Ossowska wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Klasy I –III

I miejsce-Aleksandra Czapiewska III A

I miejsce-Hubert Mollin I B

I miejsce-  Julian Góra I B

II miejsce-Maja Świtała I B

II miejsce- Hanna Ners II B

II miejsce-Zuzanna Urban II B

II miejsce-Krzysztof Markiewicz II A

III miejsce- Katarzyna Marchewicz II

III miejsce- Natalia Przewłocka II A

Wyróżnienie – Marika Wons II C

Wyróżnienie- Nikola Ebertowska I A

Wyróżnienie- Sara Buczkowska II B

Wyróżnienie-Mikołaj Miętki II C

 

Klasa IV-VI

I miejsce-Weronika Zabrocka V A

I miejsce-Martyna Komorowska VI B

II miejsce-   Liliana Szarmach IV B

II miejsce- Weronika Przewłocka VI B

III miejsce-Jagoda Urban IV B

III miejsce- Magdalena Landowska

( Stary Bukowiec)

III miejsce -Gabrysia Łangowska VI B

Wyróżnienie- Czaja Paulina IV B

Wyróżnienie-Zuzanna Świtała VI B

Wyróżnienie-Katarzyna Flisikowska VI B

PIOSENKI TYCH KTÓRZY ODESZLI
09.12.2015
Dnia 3 listopada o godz. 19:00 w restauracji VIKING w Starej Kiszewie rozpoczął się zorganizowany przez naszego księdza proboszcza wieczór muzyczny w klimatach zaduszkowych. Piosenki zmarłych piosenkarzy, twórców i kompozytorów prezentował znany już w naszej parafii w występów podczas dożynek Mirosław Deredas, znajomy księdza proboszcza. Na spotkanie przybyli oprócz parafian także goście spoza naszej okolicy, m.in. mieszkańcy gminy Stara Kiszewa i Skarszewy, mieszkańcy Liniewa, Skarszew,  Nowego Wieca oraz wielu innych miejscowości. Oprócz zaproszonego gościa wystapił także pan Karol Wiśniewski, który poprowadził wspólne śpiewanie ze zgromadzonymi pieśni z dawnych lat. Każdy uczestnik miał okazję włączyć się do śpiewania, dzięki wydrukowanym tekstom, które rozdano wcześniej wszystkim zgromadzonym. Występ muzyków spotkał się z życzliwym przyjęciem słuchaczy i aplauzem.

DNI SPOŁECZNE AKCJI KATOLICKIEJ
20.11.2015
Dnia 24 października 2015 na zaproszenie księdza proboszcza Andrzeja Talińskiego do Starej Kiszewy zjechali się członkowie, władze i sympatycy Akcji Katolickiej by uczestniczyć w Dniach Społecznych Akcji Katolickiej naszej diecezji. Tegoroczne hasło spotkania to: RODZINA - CENTRUM I SERCEM CYWIWLIZACJI MIŁOŚCI. Celebracji uroczystej Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Ryszard Kasyna, który do końca towarzyszył uczestnikom konferencji. Głos zabrali m.in. państwo Baranowscy oraz ks. Sławomir Ałaszewski odpowiedzialni za duszpasterstwo rodzin naszej diecezji, pan Antoni Szymański, obecnie senator RP oraz Matteo Sala z Instytutu Profilaktyki Zaintegrowanej. Młodzież z naszej szkoły pod opieką Cecylii Chomy przedstawiła pantomimę o stworzeniu świata. Występ muzyczny dała nasza schola "Iskierki" pod kierownictwem Karola Wiśniewskiego. Spotkanie zakończyło się obiadem dla wszystkich uczestników spotkania.

NOC ŚWIĘTYCH W SKARSZEWACH
08.11.2015
Dnia 31 października o godz. 17:00 sprzed kościoła wyruszył autokar z dorosłymi i młodymi (m.in. kandydaci do bierzmowania) pielgrzymami do Skarszew na WIECZÓR ŚWIĘTYCH, który po raz pierwszy odbywał się w tamtejszym kościuele p.w. św. Michała Archanioła. Patronat nad wieczorem objął ks. biskup Ryszard Kasyna a organizowały to wydarzenie obie parafie skarszewskie oraz Katolickie Stowarzyszenie bł. Siostry Marty Wieckiej. Posługę muzyczną pełnił zespół NA CAŁY GŁOS pod dyrekcją ks. Zbigniewa Gełdona. Na treśc nabożeństwa złożyły się: odczytanie życiorysów wybranych świętych z wprowadzeniem ich relikwii, adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie śpiewem i tańcem. Jezusa, procesja przez rynek do kościoła św. Maksymiliana i modlitewne zakończenie czuwania przy relikwiach świętych i błogosławionych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się barwnie przebrane za świętych dzieci. Końcową część wieczoru stanowił poczęstunek przygotowany przez Katolickie Stowarzyszenie bł. Marty Wieckiej w "kościółku 24h" obok kościoła dolnego.

RELACJA RADIA GŁOS

SPRZEDAŻ LAMPIONÓW I STROIKÓW
30.10.2015
Dnia 25 października przed kościołem można było zakupić lampiony i stroiki wykonane przez osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Pomocy w Konarzynach, które przybyły na zaproszenie naszego księdza proboszcza. W tym gminnym ośrodku w zajęciach uczestniczą także nasi parafianie. Zebrane środki ze sprzedaży mają być przeznaczone  na zakup sprzętów rehabilitacyjnych dla tego ośrodka.

TURNIEJ SZACHOWY W SOMONINIE
30.10.2015
Autor: Karol Wiśniewski
Dnia 10 października młodzi członkowie Parafialnego Koła Gier Planszowych razem z księdzem Kamilem wzięła udział w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kartuskiego w Szachach w Somoninie. Turniej odbył się w miłej sportowej atmosferze. Po odebraniu nagród pojechaliśmy do pobliskiej miejscowości Goręczyna. Tam zwiedziliśmy publiczna bibliotekę, kącik pamięci zm. Ks. Prałata Edmunda Kosznika oraz kościół parafialny z XVII wieku. Potem udaliśmy się w podróż powrotną. Po drodze zwiedziliśmy kościół w Brodnicy Górnej. Następnie pojechaliśmy do Stężycy. Tam spędziliśmy chwile na modlitwie. Ostatnim punktem wycieczki był pyszny obiad w barze w Kościerzynie. Po posiłku zadowoleni udaliśmy się do domów.

"ISKIERKI" ŚPIEWAJĄ
30.10.2015
Autor: Karol Wiśniewski
Schola parafialna Iskierki Maryi wraz z chórem parafialnym  zaśpiewała na trzech Mszach Św. w sobotę 17.00, niedziela 9.30, 11.00. Kolekta z soboty i niedzieli przeznaczona zostanie na uszycie strojów dla scholi. Cały czas trwa nabór nowych dzieci do scholi. Próby odbywają się w soboty o godzinie 12.00 w salce parafialnej na plebanii. Za zebrane ofiary serdecznie dziękujemy.

ZJAZD SZKÓŁ PAPIESKICH
17.10.2015
Autor: Cecylia Choma
W dniach 7-8 października br. nasza szkoła wzięła udział w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie, która przebiegała pod hasłem "Jan Paweł II - patron rodziny". Rozpoczęcie obchodów miało miejsce na wieczornym Apelu Jasnogórskim, natomiast zwieńczeniem była wspólna Msza Św. odprawiona na Wałach Jasnogórskich z udziałem 500 szkół im. Jana Pawła II z całej Polski. Dzięki tym spotkaniom nasz Patron jest obecny nie tylko w nazwie szkoły, ale także w naszym życiu i działaniach.
FOTORELACJA

DZIEŃ PAPIESKI
17.10.2015
Tradycyjnie w październiku odbył się dzień papieski. W tym roku przypał na niedzielę 11.10.2015. Tego dnia miała miejsce tradycyjna zbiórka do puszek na stypendialne Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegoroczne hasło dnia papieskiego to "Jan Paweł II - patron rodziny. Oprawę muzyczną podczas mszy przedpołudniowych zapewnił tego dnia zespół młodzieżowy prowadzony przez księdza proboszcza.

DOŻYNKI JASNOGÓSKIE
11.10.2015
Autor: A. Cieplińska

W sobotę rano 5 września 2015 wyruszyliśmy autokarem z naszej parafii w Starej Kiszewie na ogólnopolskie dożynki w Częstochowie. Organizatorem wyjazdu była pani Janina Szachta, zaproszenie przyjął również ksiądz proboszcz Andrzej Taliński. Zatrzymaliśmy się w Licheniu, by oddać pokłon Matce Bożej. Mogliśmy podziwiać piękno sanktuarium i otaczające je ogrody. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, po której udaliśmy się w dalszą drogę. Wieczorem dotarliśmy na Jasną Górę. Po zakwaterowaniu u sióstr, każdy mógł pójść podziękować, przepraszać, zanieść prośby do Maryi przed Jej piękne oblicze. Późnym wieczorem wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej na wałach. W niedzielę rano poszliśmy przywitać naszą kochaną Matkę podczas odsłonięcia obrazu. Po śniadaniu dzięki życzliwości sióstr mogliśmy obejrzeć film - świadectwa ludzi, którzy za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej otrzymali wiele łask. Podczas uroczystej Mszy dożynkowej przedstawiciele rolników podziękowali za plony ziemi - przynosząc piękne wieńce, chleb, warzywa, owoce. Umocnieni duchowo wracaliśmy do domu. Po drodze zatrzymaliśmy się na chwile by oddać cześć Matce Bożej w Gidlach.  

WARSZTATY CARITAS W SKÓRCZU
05.10.2015
W dniach 2-4 października 2015 odbyły się w Skórczu w budynku Warszatów Terapii Zajęciowej warszaty formacyjne dla Szkolnych Kół Caritas. Cztery przedstawicielki naszego koła szkolnego, prowadzonego przez panią Celinę Chomę, wzięły w nich udział. Podczas warsztatów młodzież miała okazję m.in. poznać bliżej życiorys bł. Marty Wieckiej, skorzystać z sakramentu pokuty, uczestniczyć w modlitwach, ale także w innych zajęciach szkoleniowych i formacyjnych, przygotowujących do skutecznej działalności w Caritas.

MSZA ZA POMORDOWANYCH
23.09.2015
18 września 2015 roku kilkuosobowa delegacja z parafialnej wspólnoty Bożego Miłosierdzia udała się do Nowego Wieca na mszę świętą połączoną a programem artystycznym upamiętniającym dramatyczne wydarzenia z II wojny światowej. W rodzinnej wiosce bł. Marty Wieckiej dokonany został mord na kilkudziesięciu osobach. W tej grupie znalazło się kilku księży, byli także mieszkańcy powiatu kościerskiego. Wśród pomordowanych liczna grupa (8 osób) to mieszkańcy naszej kiszewskiej ziemi - ich grób znajduje się na nowym cmentarzu w Kiszewie. Corocznie mszę i uroczystości patriotyczne w Nowym Wiecu organizuje Koło Gospodyń Wiejskich. Nasze delegatki uczestniczyły po ceremoniach w spotkaniu w świetlicy wiejskiej, gdzie miały okazję spotkać się z zaproszonymi tam gośćmi (m.in. władze samorządowe, duchowieństwo, historycy) i pogłębić swoją wiedze nt. dramatycznych wydarzeń. Jak ufamy w przyszłym roku w uroczystościach mogłaby wziąć zdecydowanie liczniejsza grupa mieszkańców naszej parafii, skoro te wydarzenia historycznie są nam tak bliskie, a wśród naszych parafian są liczni krewni tam pomordowanych.


MECZ KSIĘŻA - STRAŻACY
23.09.2015
20 września 2015 w Starej Kiszewie został rozegrany mecz księża - strażacy zorganizowany przez diecezjalnego duszpasterza sportowców ks. Andrzeja Talińskiego. W drużynie księży zagrali także klerycy z pelplińskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Przed głównym meczem miała miejsce rywalizacja chłopców i dziewcząt. Drużyna chłopców z gimnazjum ze Starej Kiszewy pokonała drużynę ligową dziewcząt "Tucholanka" Tuchola. W głównym meczu drużyna Księży pokonała Strażaków 4-0. Po meczu wszyscy uczestnicy mogli posilić się ciepłą zupą w salkach parafialnych. Nad organizacją poczęstunku czuwała katechetka Pani Celina Choma wraz z młodzieżą ze Szkolnego koła Caritas.

WSPÓLNOTA DLA MAŁŻONKÓW
23.09.2015
18 września 2015 roku odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie tworzącej się wspólnoty dla małżeństw przy naszej parafii. Ponad 20 uczestników spotkania po wstępnym przemówieniu księdza proboszcza Andrzeja Talińskiego rozważało wspólnie fragment Pisma Świętego. Spotkanie zakończyły bieżące ogłoszenia i rozmowa na temat dalszego funkcjonowania wspólnoty i jej rozwoju. We wrześniowym spotkaniu wzięli udział małżonkowie nie tylko z naszej parafii, ale również ze Skarszew, Kalisk, Zblewa, Osiecznej, Brodnicy Górnej.

PIELGRZYMKA DO SIANOWA
14.09.2015
13 września ponad 50 osób z naszej parafii i nie tylko wzięło udział w parafialnym wyjeździe autokarowym do sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Tego dnia odbywały się tam główne uroczystości odpustowe Narodzenia NMP pod przewodnictwem biskupa seniora Piotra Krupy. Nasi pielgrzymi uczestniczyli w sumie odpustowej, nie zabrakło okazji do spowiedzi, odpoczynku i modlitewnej refleksji. Na zakończenie pobytu w sanktuarium nasi pielgrzymi wysłuchali konferencji księdza wikariusza z parafii sianowskiej, który przy bliżył im historię sanktuarium. Podczas pielgrzymki uczestnicy dostali także słodką niespodziankę od Wspólnoty Bożego Miłosierdzia i Wspólnoty Małżonków.  

PROMOCJA LITURGICZNA W PELPLINIE
29.08.2015
23 sierpnia 2015 roku w Pelplinie w kaplicy Collegium Marianum ksiądz biskup Wiesław Śmigiel udzielił promocji liturgicznej ceremoniarzom, lektorom i psałterzystom, którzy przygotowywali się do pełnienia swoich posług uczestnicząc w specjalnych kursach zorganizowanych w naszej diecezji. Także ministranci z naszej parafii uczestniczyli w specjalnych spotkaniach formacyjnych, które zakończyły się dla nich promocją liturgiczną. Karol Engler po odbyciu rocznego kursu otrzymał z rąk księdza biskupa posługę ceremoniarza, a Krystian Cichosz szkolił się w posłudze lektora. W niedzielę  nasi młodzi parafianie podczas uroczystej Mszy świętej zostali pobłogosławieni, otrzymali specjalne krzyże oraz legitymacje i zaświadczenia o otrzymaniu wspomnianych posług.
 

ZAKOŃCZENIE ROKU PRACY MUZYCZNEJ
07.07.2015
26 czerwca 2015 o godz. 18:00 zespoły muzyczne i śpiewacze naszej parafii uroczyście zakończyły pracę i działalność w mijającym roku szkolnym. Po przerwie wakacyjnej nasi muzycy i śpiewacy z nowym zapałem pragną przystąpić do dalszej pracy nad rozwojem swoich talentów w służbie liturgii i pobożności Kościoła oraz wspólnoty parafialnej. Schola "Iskierki" i chór "Flower" otrzymały podziękowanie za zaangażowanie i udział w zajęciach wokalnych w roku szkolnym 2014/2015. Członkinie tych formacji otrzymały dyplomy pamiątkowe. Spotkanie pozwoliło podsumować rok pracy muzycznej w parafii oraz nakreślić plany na przyszłość. Być może uda się zorganizować warsztaty wyjazdowe dla muzyków i wokalistów parafialnych.  W planach jest także nagranie teledysku i płyty.

 
PRZYSTAŃ W PELPLINIE
07.07.2015
10 uczniów i uczennic gimnazjum kiszewskiego i nie tylko wzięło udział w kolejnej już edycji PRZYSTANI - WARSZTATÓW DLA DUSZY. Transportu dla młodzieży użyczył pan Adam Sulewski a funkcję kierowcy wypełnił pan Przemysław Choma. Należy wspomnieć, że to nie jedyna młodzież z naszej parafii, która wzięła udział 20 czerwca 2015 w inicjatywie ewangelizacyjnej w Pelplinie. Otóż kilka osób ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką pani Celiny Chomy wzięło udział w weekondowym zjeździe szkolnych kół CARITAS w Starogardzie. Młodzież ta w ramach dorocznego spotkania formacyjnego także uczestniczyła w warsztatach dla duszy w stolicy diecezji. Większość naszej młodziezy wybrała warsztaty taneczne. Ponadto byli też wśród nich zainteresowani teatrem oraz liturgią. Młodzież w pierwszej części spotkania przygotowywała się do tego by po południu zaprezentować w katedrze i na scenie owoce swojej pracy przed zgromadzonymi uczestnikami.

RELACJE Z PRZYSTANI:
REPORTAŻ PRZYSTAŃ
REPORTAŻ TELEMAGAZYN TVWYBRZEŻE

RELACJA TVWYBRZEŻE
RELACJE DŹWIĘKOWE RADIO GŁOS
FB PRZYSTAŃ


 
 

INSTALACJA MECHANIZMU DZWONÓW
07.07.2015
Na wieży kościelnej zakończył się remont dzwonów. Zainstalowano mechanizm napędu elektrycznego dzwonów i system automatycznego ich uruchamiania. Teraz dzwony włączane będa automatycznie w zaprogramowanych godzinach lub za pomocą specjalnego pilota, wóczas gdy dźwięk dzwonów będzie potrzebny poza stałym tygodniowym harmonogramem mszy świętych (np. pogrzeby, inne nabożeństwa, procesje).

BOŻE CIAŁO
07.07.2015
Tradycyjna procesja przeszła ulicami Starej Kiszewy w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ołtarze przy szkole, u państwa Knitter, Turzyńskich i przy pomniku Jana Pawła II wyznaczyły trasę procesji z Najświętszym Sakramentem, która przebiegała ulicami: Kościelną, Tysiąclecia, Szorca, Tysiąclecia, Konarzyńską i Kościelną. m Posługę muzyczną przy śpiewach pełnił chór parafialny.

BIERZMOWANIE
07.07.2015
Tegorocznej uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania przewodniczył 28 maja 2015 roku biskup Wiesław Śmigiel. Dar Ducha Świętego przyjęły w tym roku 42 osoby należące do naszej parafii. Była to młodzież z gimnazjum w Starej Kiszewie, w Starych Polaszkach oraz jedna osoba spoza tych szkół. W tym roku bierzmowani otrzymali jako pamiątkę uroczystości obrazek Jezusa Miłosiernego wraz z modlitewnikiem, aby w swoim życiu często przyzywali w modlitwie darów Miłosierdzia Bożego. Bezpośrednim przygotowaniem do ceremonii bierzmowania było specjalne nabożeństwo pokutne z adoracją i uwielbieniem, które odbyło się w przeddzień wieczorem w naszej świątyni parafialnej. Młodzież pojednała się z Bogiem przez posługę kapłanów miejscowych i zaproszonych z okolicznych parafii. Za kandydatów do bierzmowania modlili się wstawienniczo tego wieczoru ich świadkowie i najbliżsi członkowie ich rodzin. Posługę myzyczną podczas wieczoru uwielbienia sprawował zespół młodzieżowy z parafii WNMP w Kartuzach.

AKCJA KRWIODAWSTWA
06.07.2015
14 czerwca 2015 roku po raz kolejny przy naszej parafii odbyła sie akcja krwiodawstwa prowadzona przez parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Pawła II. Tym razem akcja parafialna zbiegła sie terminem dokładnie z światowym dniem krwiodawstwa obchodzonym corocznie 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który odkrył grupy krwi za co otrzymał nagrodę Nobla. Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy podzieli się darem swej krwi. W połowie lipca wszyscy krwiodawcy będą mogli uczestniczyć w specjalnym festynie zorganizowanym na ich cześć. 

WYJAZD DO LEDNICY
27.06.2015
6 czerwca ksiądz proboszcz z gimnazjalistami z naszej parafii uczestniczył w zjeździe młodzieży na polach lednickich. Coroczne spotkanie gromadzi tysiące młodzieży z całej Polski i zagranicy. Spotkania lednickie są bardzo atrakcyjne dla młodzieży dzięki ciekawym gościom, wspólnym tańcom i śpiewom. Organizatorzy pod kierownictwem dominikanina ojca Jana Góry przemawiają do uczestników przez obrazy, znaki i świadectwa, w taki właśnie sposób głoszone jest im Słowo Boże. Tegorocznej Lednicy przyświecało hasło W IMIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO, a towarzyszyły symbole takie jak: kadzidło, krzyż Ducha Świetego, świeca, ziemia. Uczestnicy mogli złożyć swoje intencje zapisane na kartce, przydatne były też kolorowe chusty by uwielbiać Boga przez taniec i śpiew.

PIELGRZYMKA DO WIELA

27.06.2015
16 maja 2015 roku ksiądz proboszcz poprowadził tradycyjna pielgrzymkę do Wiela. W sanktuarium kalwaryjskim nasi pielgrzymi uczestniczyli we Mszy świętej, Drodze krzyżowej i koncercie. Tegorocznym wykonawcą zaproszonym do Wiela była ELENI z zespołem. Cieszymy się że po raz koeljny na pielgrzymce nie brakowało młodzieży. W tym roku wraz z naszymi pątnikami pielgrzymowali także przedstawiciele parafii Wysin i Konarzyny. 

KONKURS O BŁ.MARCIE WIECKIEJ
05.06.2015
Finałem 21 maja 2015 w Skarszewach zakończyła się pierwsza edycja konkursu wiedzy o bł. Marcie Wieckiej "Marta Wiecka dziś" dla szkół gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów (Dagmara Główczewska, Justyna Althoff, Łukasz Borkowicz). Ekipa ta udała się do Skarszew pod opieką pani Zofii Więcławskiej. Finaliści reprezentanci zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych dnia 27 kwietnia. Wzięło w nich udział 21 uczniów naszego gimnazjum z różnych klas. Do etapu finałowego w Skarszewach stanęło 29 uczestników w tym nasza reprezentacja. W klasyfikacji końcowej Justyna Althoff zajęła 5 miejsce, Łukasz Borkowicz 7 miejsce a Dagmara Główczewska 13 miejsce.

FOTOGALERIA

RELACJA DŹWIĘKOWAwww.radioglos.pl Diecezja PelplińskaGmina Stara KiszewaZespół Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie Piłka nozna księżyWspólnota Gwiazda BetlejemskaKSM Stara Kiszewa 
stat4u