aktualnościparafiainformacjeduszpasterzenabożeństwaarchiwumogłoszeniaintencjebierzmowanifestiwalkontakt Duszpasterze

PROBOSZCZ
Ks. Andrzej Taliński

Pochodzi z Nowego Miasta Lubawskiego. Tu urodził się w 1965 roku. Tu też ukończył Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące (matura w 1984 roku). W latach 1984 - 1990 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Pracę magisterską pt.: "Dzieje parafii Nowe Miasto Lubawskie do 1772 roku" obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach kapłańskich w Pelplinie, w 1990 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Skarszewy k. Starogardu Gdańskiego. Zainicjował lub też pomagał w prowadzeniu w parafii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zespołów muzycznych: „Quo Vadis”, „Genezaret” i „Cantate Deo”, scholi dziecięcej, kółka dramatycznego, Akcji Katolickiej, Ruchu Trzeźwości, 3 grup rodzinnych
i pogłębiających wiarę, Parafialnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Organizując obozy dla dzieci niepełnosprawnych, pomógł w integracji tego środowiska, które później – już jako stowarzyszenie - zaczęło prężnie działać. W jednej kadencji był członkiem diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Podczas swojej działalności w tej parafii propagował też różne formy aktywności sportowej w tym środowisku. Zorganizował kilkanaście meczów piłkarskich pomiędzy drużynami księży i przedstawicielami różnych zawodów (nauczyciele, policjanci, strażacy...., a nawet przeciwko drużynie złożonej z byłych zawodników reprezentacji Polski).

Po przejściu (w 1997 roku) do parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi również inicjował powstanie różnych grup przyparafialnych: Caritas, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespoły młodzieżowe „Emaus” i „Totus Tuus”, schola dziecięca, Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi. Wspierał powstanie Hospicjum
im. św. Małgorzaty (w 2009 roku otrzymał tytuł honorowego członka tego stowarzyszenia)
i działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Był dekanalnym duszpasterzem harcerzy. W 1998 roku otrzymał nominację od ks. biskupa diecezjalnego na diecezjalnego duszpasterza sportowców. W 1999 roku założył w Tucholi, pierwszy w diecezji pelplińskiej, Parafialny Klub Sportowy „UNITAS”. W oparciu o sportową bazę tucholskich szkół i miejscowego OSiR-u, a także dzięki zaangażowaniu wielu pasjonatów sportowych, co roku odbywały się
w Tucholi Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w piłce nożnej, w tenisie stołowym, biegach przełajowych, Diecezjalne Igrzyska Szkół Specjalnych, mistrzostwa diecezji – a nawet Polski – członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (w piłkę nożną i w siatkówkę). Dziewczęta z PKS „UNITAS” osiągają wiele sukcesów, m.in. kilka złotych medali
w siatkówkę, na Międzynarodowej PARAFIADZIE Dzieci i Młodzieży w Warszawie - aktualnie grają też w III lidze siatkówki (w rozgrywkach państwowych).

Działalność duszpasterską i społeczną ks. Andrzej Taliński kontynuował jako proboszcz
w parafii Kamionka (od października 2002 roku do stycznia 2014 roku), będąc założycielem lub opiekunem wielu organizacji przyparafialnych i inicjatorem wielu przedsięwzięć. Założył i prowadził m.in. Parafialny Zespół Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Bonum", zespoły muzyczne "Centenum", "Florenter", "Barka", "Promyczki Papieża". Działał w zarządach UKS "Gaudium" przy szkole w Kamionce oraz lokalnego stowarzyszenia "Krąg" w Rychławie.
    
Jest też członkiem Zarządu, działającego w gminie Smętowo Graniczne, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia. Wspierał katechetycznie
i grą na gitarze zajęcia dla niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowem nad Wisłą i w Lalkowach.
Ponadto ks. Andrzej Taliński był członkiem Zarządu Diecezjalnego CARITAS w Pelplinie, dekanalnym duszpasterzem CARITAS, ministrantów oraz młodzieży. Jest też członkiem Diecezjalnego Zespołu ds. Duszpasterstwa Ministrantów i Lektorów.
Sam jest honorowym dawcą krwi (oddał już  20 l krwi), a także jest zarejestrowanym potencjalnym dawcą szpiku kostnego.
W parafiach Skarszewy i Tuchola był członkiem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizując oraz współuczestnicząc w wielu festynach
i działaniach kulturalnych (szczególnie o charakterze charytatywnym) otrzymywał też dowody uznania ze strony instytucji świeckich: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skarszewianka" nadała tytuł Honorowego Członka Spółdzielni (pierwszy taki tytuł w historii). W Tucholi władze miejskie wyróżniały listami gratulacyjnymi jako "Działacza Kultury". W konkursie organizowanym przez gminę Smętowo Graniczne otrzymał tytuł "Osobowości Roku" (za rok 2007).

W czerwcu 2011 roku, z rekomendacji władz gminnych ze Smętowa Granicznego, otrzymał z nadania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - Brązowy Krzyż Zasługi.

Był  członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce. W czerwcu 2012 roku otrzymał brązową honorową odznakę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W rodzinnej miejscowości grał kiedyś kilka lat w IV-ligowym klubie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (stąd pewnie zainteresowania sportowe) – od dziecka był ministrantem, a także harcerzem (pewnie stąd polubienie działalności w organizacjach). Oprócz funkcji diecezjalnego duszpasterza sportu otrzymał też nominację, ze strony Ludowych Zespołów Sportowych, na kapelana sportu wiejskiego w województwie pomorskim. Był też w-ce przewodniczącym Powiatowej Rady Sportu w Starogardzie Gdańskim oraz przewodniczącym Gminnej Rady Sportu w Smętowie Granicznym. Od wielu lat stara się też animować uprawianie sportu przez księży (m.in. był kapitanem diecezjalnej drużyny, która w 2014 roku zdobyła IV miejsce podczas Mistrzostw Polski w Opocznie (diec. radomska).

Był głównym organizatorem IX MISTRZOSTW POLSKI KSIĘŻY W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ, które w lutym 2013 roku odbyły się w diecezji pelplińskiej, w halach sportowych kociewskich miast Starogard Gdański, Tczew, Pelplin (z udziałem 17 reprezentacji diecezjalnych z całej Polski).

Do tej pory brał udział w wielu pieszych pielgrzymkach: w latach młodzieńczych
z rodzinnego sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim
do sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lipach k. Lubawy, do sanktuarium jasnogórskiego
w Częstochowie (33 razy - w tym jako przewodnik grup ze Starogardu Gdańskiego
i Chojnic), a także organizował z Tucholi do Wiela (6 razy) i z Kamionki do Piaseczna
(11 razy).
Od 18 stycznia 2014 roku rozpoczął posługę  proboszcza w parafii Stara Kiszewa.


WIKARIUSZ
Ks. Kamil Sobiech

Urodził się 4 czerwca 1984 roku w Kartuzach. Pochodzi z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach (kolegiata). Wyświęcony na kapłana 31.05.2009 roku w Pelplinie, po ukończeniu tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego. Sakrament święceń otrzymał z rąk biskupa Jana Bernarda Szlagi. Po święceniach pracował w Skarszewach. Pracę w Starej Kiszewie rozpoczął w 2013 roku. Studiował mariologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Niepokalanowie. Praktyki podczas diakonatu odbywał w Tczewie i Gniewie. Tuż po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy w parafii św. Michała Archanioła w Skarszewach, gdzie posługiwał przez 4 lata. Stara Kiszewa to jego druga placówka kapłańskiej pracy duszpasterskiej.CaritasKatolickie Stowarzyszenie MłodzieżyRóże różańcoweWspólnota Miłosierdzia BożegoAkcja Katolickaministrancischolazespół młodzieżowychórKrwiodawcykontakt