aktualnościparafiainformacjeduszpasterzenabożeństwaarchiwumogłoszeniaintencjebierzmowanifestiwalkontakt Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
                 Zgodnie z nauczaniem Chrystusa, Jego przykazaniem miłości Boga i bliźniego, działanie na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia, było cechą charakterystyczną chrześcijan wszystkich pokoleń. To przy kościołach najczęściej ludzi otrzymywali pomoc. To Kościół zakładał wiele szpitali, sierocińców, ochronek, jadłodajni, szkół. Wiele działań odbywało się anonimowo (każda osoba wierząca świadczyła dobro w swoim środowisku), ale też powstawały różne instytucje i zakony, które w sposób sformalizowany zajmowały się szeroką działalnością na rzecz ludzi chorych i ubogich.
                CARITAS zaistniał na przełomie XIX i XX wieku, aby skoordynować wielość działań charytatywnych, które odbywały się w wielu państwach. Powstały najpierw organizacje krajowe (m.in. we Francji w 1870 roku, w Niemczech w 1897 roku, w Austrii
w 1900 roku, w USA w 1910 roku). W 1924 roku, na Kongresie Eucharystycznym
w Amsterdamie, powołano międzynarodową centralę katolickich organizacji dobroczynnych Caritas Catholica, której zarząd ukonstytuował się w 1926 roku - na jej siedzibę wybrano Bazyleę. Na ziemiach polskich powołano: w 1895 roku we Lwowie Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych, w 1907 roku w Poznaniu Związek Polskich Katolickich Towarzystw Dobroczynnych (który w 1922 roku przekształcił się w Związek Caritas). W 1929 roku utworzono w Poznaniu Instytut Caritas, który miał koordynować działalność diecezjalnych Związków Caritas. Po II wojnie światowej (w 1950 roku), władze PRL-u zlikwidowały możliwość działania kościelnego Caritas. W 1992 roku, z inicjatywy Episkopatu Polski, powołano nową organizację Caritas, która prężnie rozwija się w każdej diecezji.
              PZC powstał w parafii Stara Kiszewa 13 lutego  2014 roku. Na zaproszenie nowego proboszcza ks. Andrzeja Talińskiego przybyła grupa kilkunastu osób. Oficjalnie PZC zaistniał 5 marca 2014, zatwierdzony przez Zarząd Caritas Diecezji Pelplińskiej. Pierwszy Zarząd tworzą: przewodniczący – ks. proboszcz Andrzej Taliński, prezes – Małgorzata Szybowska, v-ce prezes – Stanisław Szeniak, skarbnik Krystyna Matyszczak, sekretarz – Celina Choma.
               „Caritas” ma na celu niesienie pomocy potrzebującym. Działalność charytatywna realizowana jest poprzez pomoc materialną oraz akcje charytatywne. Zespół stara się mobilizować wspólnotę parafialną do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą. Obejmuje swoim działaniem rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie, osoby ubogie samotnie wychowujące dzieci, ludzi uzależnionych i ich rodziny, osoby przeżywające inne trudności, osoby chore i niepełnosprawne.
                     Stałym działaniem PZC w Starej Kiszewie jest organizowanie comiesięcznych zbiórek do skarbonek (w każdą II niedzielę miesiąca) na dożywianie dzieci w szkole oraz
na inne cele dobroczynne. W miesiącach wakacyjnych oraz podczas organizacji dożynek parafialnych zbiórki przeprowadzono na zakup artykułów szkolnych dla dzieci
z najuboższych rodzin. Przed Świętami Wielkanocnymi przygotowano i rozwieziono ponad 70 paczek do najuboższych rodzin – wcześniej zbierano dary od parafian w sieciowym sklepie „Biedronka” oraz w innych sklepach spożywczych. Powodzeniem cieszyła się zbiórka odzieży oraz sprzętów AGD wśród parafian – wiele osób wzięło w niej udział, darując potrzebne rzeczy biedniejszym osobom.
                    W marcu 2014 roku, poprzez szkolenia w Caritas Diecezjalnym w Pelplinie,
5 osób skończyło kurs wychowawcy kolonijnego. W kwietniu 2014 roku, w przed Niedzielą Miłosierdzia, członkowie PZC brali udział w diecezjalnym spotkanie członków Caritas
w Pelplinie (podsumowano tu też akcję „Jałmużna postna” – zbiórki wielkopostne dzieci, które odbywają się w szkołach). We wrześniu 2014 roku  parafianie zjednoczyli się
we wsparciu dla chorego 2,5-letniego Filipa Drewka ze Starogardu Gdańskiego, składając
do skarbonek swój wielki dar.
                   Kolejne miesiące przyniosą kolejne wyzwania, pomysły i działania służące potrzebującym ludziom w środowisku.W Wielki Piątek ksiądz proboszcz Andrzej Taliński osobiście odwiedził kilkadziesiąt domów naszej parafii rozwożąc przygotowane wcześniej przez Parafialny Zespół Caritas paczki żywnościowe na święta. Produkty z których skompletowano paczki pochodziły ze zbiórki żywności która wcześniej odbyła się w sklepach na terenie naszej parafii. Ten gest miłosierdzia przyniósł radośc i dającym i otrzymującym. Wszystkim, którzy przczynili się do powstania paczej żywnościowych serdecznie dziekujemy.

Dzieci z naszej szkoły podstawowej pod opieką pani katechetki Celiny Chomy wzięły udział w akcji CARITAS - Jałmużna Wielkopostna. Zebrane pieniądze zostaną dołączone do kwoty zdobytej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach akcji PALEMKA. Dzięki zaangażowaniu dzieci i ofiarności wiernych zaopatrujących się w palmy w przeddzień Niedzieli Palmowej udało się zebrać pokaźne środki na rzecz rodzin z naszej parafii znajdujących się w potrzebie. Planowany jest zakup m.in. przyborów szkolnych i innych trwałych produktów, które służyć będą dzieciom i młodzieży. Młodzież gimnazjalna wzięła udział w charytatywnej akcji SMSowej CARITAS.

W dniach 28 i 29 marca odbywała się zbiórka darów spożywczych w markecie „Biedronka” w Starej Kiszewie. Organizatorami zbiórki byli Parafialny Zespół Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i młodzież szkolna. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za liczne dary składane do koszy. Dziękujemy kierownictwu i pracownikom sklepu oraz licznym wolontariuszom za  pomoc w przygotowaniu paczek dla biednych na Święta.  W tym tygodniu Caritas poprosi właścicieli sklepów we wszystkich wsiach należących do parafii, aby można tam było wstawić specjalne kartony z logo Caritasu, gdzie przez 2 tygodnie  mieszkańcy również mogliby swoje dary składać na Święta dla biednych.  Planujemy zorganizować ok. 100 paczek, które zostaną zawiezione do najuboższych rodzin przed Świętami Wielkanocnymi. Do księdza proboszcza można zgłosić adresy takich rodzin.

Dnia 18 marca sfinalizowano zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących, prowadzoną przez nasz parafialny zespół CARITAS. Odzież pozostawioną w kościele, wolontariuszki CARITAS posegregowały i przygotowały do wydawania, które obecnie trwa w salkach parafialnych. Po pracy z odzieżą odbyło sie w plebanii spotkanie formacyjno-informacyjne z udziałem księdza proboszcza i przedstawicielki CARITAS, która zapoznała członkinie zespołu parafialnego ze sposobami pracy charytatywnej CARITAS w diecezji i w Polsce. Podczas spotkania omówiono m.in. kolejne akcje i zbiórki, do jakich przymierza się parafialny oddział CARITAS w najbliższym czasie.

Członkowie parafialnego zespołu CARITAS przeprowadzili w niedzielę zbiórkę do puszek. Cel zbiórki to sfinansowanie dożywiania dzieci z uboższych rodzin. Wszystkim którzy wsparli akcję CARITAS serdecznie dziękujemy

Dnia 13 lutego 2014 roku zaistniał w Starej Kiszewie Parafialny Zespół CARITAS. W każdej parafii ma miejsce wiele dzieł dobroczynnych. Motywacją dla wszystkich jest piękne słowo Miłość – z języka łacińskiego Caritas. W ten sposób w swoich środowiskach można realizować podstawowe przykazanie miłości Boga i bliźniego.Zgodnie ze statutem Przewodniczącym jest Ksiądz Proboszcz Andrzej Taliński. W skład wybranego Zarządu weszli: prezes - Małgorzata Szybowska, wiceprezes - Stanisław Szeniak, skarbnik - Krystyna Matyszczak, sekretarz - Celina Choma. W spotkaniu ustalono wiele dobroczynnych spraw, które będa się odbywać w parafii w kolejnych miesiącach. Uczestniczyło w nim kilkanaście osób - wszyscy, którzy chcą się mocniej zaangażowaćw świadczenie w różny sposób pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, niezaradnych, biednych.CaritasKatolickie Stowarzyszenie MłodzieżyRóże różańcoweWspólnota Miłosierdzia BożegoAkcja Katolickaministrancischolazespół młodzieżowychórKrwiodawcykontakt