Ogłoszenia parafialne 17.02.2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02.2019

  • W minioną niedzielę członkowie Szkolnego Koła Caritas zebrali 400 zł. na dożywianie dzieci w szkole i inne cele dobroczynne.
  • W najbliższą środę zapraszamy na spotkanie do kościoła Grupę Modlitwy Pio. Zapraszamy o godz. 16.00 na adorację Najśw. Sakramentu z prośbami i podziękowaniami za wstawiennictwem św. O. Pio. Później, o godz. 16.30, będzie Msza Św. w tych intencjach.
  • W tym tygodniu zapraszamy na próby do plebanii – zespół „Apostolskie Nutki” w środę o godz. 12.00 oraz zespół „Angelicus” w środę o 13.00.
  • W sobotę, o godz. 10.00, zapraszamy dzieci z klas III na kolejne spotkanie do plebanii.
  • Trwa jeszcze długi karnawał. Zapraszamy chętnych parafian do udziału w zabawie, razem z członkami wszystkich wspólnot działających przy parafii, razem z rodzicami ministrantów. Koszt jest darmowy, a osoby przychodzą z własnym koszykiem. Będzie to impreza bezalkoholowa. Zabawa odbędzie się 2 marca, w remizie. Chętni mogą zapisywać się w tym tygodniu w biurze parafialnym.
  • Ze stojaka pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma „W Rodzinie”. Należności proszę wrzucić do skarbonki znajdującej się obok.
  • Z przodu kościoła można nabyć 2 ciekawe książeczki po 5 zł pt.: „Poradnik i modlitewnik dla chorych” oraz „Ukochana modlitwa Jana Pawła II”.

Komunikat biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny

Wielebni Bracia Kapłani, Drodzy Bracia i Siostry,

12 lutego br. Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do publicznej wiadomości,  że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata dr. Arkadiusza Okroja biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ta radosna i jakże wyczekiwana nominacja to z pewnością przede wszystkim owoc łaski naszego Pana, który, troszcząc się o swój lud, sam wybiera i powołuje pasterzy według swego serca i zamysłu, ale to także odpowiedź Boga na naszą modlitwę, zanoszoną w tej właśnie intencji od ponad roku. Za dar kolejnego pasterza, którego otrzymuje Kościół, niech Bóg będzie uwielbiony!

Dziś wszyscy chcemy zwrócić nasze myśli i serca w stronę Biskupa Nominata,  by okazać mu duchowe wsparcie i złożyć jemu, jego Czcigodnej Mamie i Rodzeństwu, jak najszczersze gratulacje. Modlitwą ogarniamy także zmarłego w 2003 roku Drogiego Tatę. Ks. Arkadiusz Okroj, pochodzi z Chmielna, a urodził się w 1967 roku w Kartuzach. Po maturze, złożonej w kartuskim Liceum Ogólnokształcącym, rozpoczął studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W dniu 6 czerwca 1992 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej
w Pelplinie z rąk ówczesnego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

Po święceniach pracował jako wikariusz najpierw przez cztery lata w parafii  w Drzycimiu, następnie, przez niespełna rok, w parafii w Wygodzie. W 1997 roku skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zwieńczył w 2002 roku rozprawą doktorską. Przez 10 lat pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Był jednocześnie wykładowcą Wprowadzenia do chrześcijaństwa i Teologii życia wewnętrznego. Studia i pracę zawsze łączył z działalnością pastoralną. Był bowiem m.in. kilkakrotnym przewodnikiem Grupy Świeckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, diecezjalnym duszpasterzem rekolekcji ewangelizacyjnych, asystentem kościelnym Dziecięcych Ognisk Misyjnych, spowiednikiem zwyczajnym alumnów i sióstr zakonnych, duszpasterzem osób uzależnionych. Został też mianowany konsultorem, a później przewodniczącym Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. W 2009 roku odznaczony został przez papieża Benedykta XVI godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości. Od 2010 roku pełni urząd proboszcza parafii  pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie. Jego wiedza, doświadczenie i przykład życia oddanego Bogu i ludziom dają nam moralną pewność, że zyskujemy dobrego przewodnika,  pasterza i nauczyciela.

Pragnę już dzisiaj zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, wszystkich wiernych świeckich, braci i siostry zakonne, a szczególnie kapłanów do udziału w uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w sobotę, 2 marca br. o godz. 11.00, w Bazylice Katedralnej w Pelplinie, podczas której udzielę ks. prałatowi Arkadiuszowi Okrojowi święceń biskupich.

Chcemy do tego czasu gorąco prosić naszego Najświętszego Pana, aby, posyłając Księdza Prałata do nowych zadań, udzielił mu łaski do jeszcze bardziej gorliwego głoszenia Ewangelii, aby mogło zrealizować się w pełni wybrane przez niego zawołanie: Idąc głoście Ewangelię.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca błogosławię i polecam Drogiego Nominata Bożej Opatrzności, opiece Królowej Apostołów oraz wstawiennictwu św. Wawrzyńca, patrona diecezji pelplińskiej.

Bp Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński