INTENCJE MSZALNE 16-22.01.2023

INTENCJE MSZALNE – II TYDZIEŃ ZWYKŁY – 
16 – 22.01.2023

Poniedziałek 16 I 2023 
– 7.00 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 7.00 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 16.30 – za zm. Helenę i Stefana Latańskich

– 17.00 – za zm. Henryka Knopa

Wtorek 17 I 2023
– 07.00 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 07.00 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 16.30 – za zm. Joannę i Jerzego Rysmanowskich

– 17.00 – za zm. Henryka oraz rodziców Narloch

Środa 18 I 2023

– 07.00 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 07.00 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 16.30 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże w roczn. małżeństwa pp. Czesławy
               i Jana Świtała oraz Agnieszki i Krzysztofa Kowalczyk

– 17.00 – za zm. Agnieszkę i Romana Leszkowskich

Czwartek 19 I 2023

– 07.00 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 07.00 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 16.30 – za zm. Kazimierę i Jana Blok oraz Helenę i Konrada Brzezińskich

– 17.00 – za zm. Albina i Józefa Siemińskich, zm. rodzeństwo oraz Witolda Bławata

Piątek 20 I 2023

– 07.00 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 07.00 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 16.30 – za zm. babcie i dziadków Agnieszkę i Łucjana Podolskich oraz Klarę i Jana
               Marchewicz

– 17.00 – za zm. Władysławę Bruniecką w roczn. urodzin oraz dusze w czyśćcu

Sobota 21 I 2023

– 07.00 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 07.00 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 16.00 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże dla pp. Zdzisławy i Jana Lorek
                z okazji 50 roczn. małżeństwa

– 17.00 – za zm. Mariannę i Jana Chmiel oraz dziadków Chmiel, Wolskich i Choma

– 17.00 – za zm. Janinę i Kazimierza Dąbrowskich oraz Barbarę i Józefa Dorawa,
               z okazji dnia babci i dziadka

Niedziela  22 I 2023
– 07.30 – za zm. Janinę Dąbrowską (g.)   

– 07.30 – za zm. Kazimierza Dąbrowskiego (g.)

– 09.30 – za zm. Michalinę Kałużną w 1 roczn. śmierci oraz zm. z rodziny

– 09.30 – za zm. Bronisława Ostrowskiego

– 11.00 – za zm. Reginę i Edwarda Ossowskich oraz dusze w czyśćcu

– 11.00 – za zm. Bogumiłę Bojarską w 9 roczn. śmierci oraz Henryka Czapiewskiego
               w 1 roczn. śmierci

– 15.00 – o błog. Boże dla Sebastiana z okazji urodzin