OGŁOSZENIA PARAFIALNE 27.03.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2022.03.27

 • Ciągle możemy włączać się w różne formy pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy. Wychodząc na przeciw rodzinom, które pozostały na terenach ogarniętych wojną na Ukrainie, Caritas Diecezji Pelplińskiej włącza się
  w ogólnopolską akcję „Paczka dla Ukrainy”. Parafia Stara Kiszewa może także przygotować 6 specjalnych kartonów (po 18 kg) – każdy karton wspomoże inną rodzinę. Dary można składać do końca marca przy bocznym ołtarzu
  w kościele. Ze stolika pod chórem można zabrać kartkę ze spisem potrzebnych darów. Można też dalej włączyć się w zbiórkę Szkolnego Koła Caritas „Dzieci dla dzieci wojny”. Niektóre dzieci ukraińskie rozpoczynają już zajęcia szkolne – można więc dla nich przynosić do kościoła: plecaki, piórniki, wszystkie przybory szkolne, klocki, zmienne obuwie, ryzy papieru. Warto też przekazać informację dorosłym gościom z Ukrainy, że chętni mogą przybyć
  w poniedziałek, o godz. 10.00, do biblioteki gminnej, aby rozpocząć kurs języka polskiego.
 • Dziękujemy za dary spożywcze złożone w sklepie „Biedronka” na przygotowanie paczek świątecznych. Jeszcze będzie można składać swoje dary w kartonach z logo Caritas umieszczonych we wszystkich sklepach na terenie parafii.
 • Dzisiaj zapraszamy do kościoła na Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Pomodlimy się w różnych naszych intencjach, także o pokój na Ukrainie.
 • W kwietniu papież prosi o modlitwę w intencji: „aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty”.
 • W I piątek miesiąca księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.00. W tym dniu spowiedź będzie w kościele od godz. 15.30.
 • W kwietniu rozpocznie się naprawa dachu na kościele. To najpilniejsza aktualnie sprawa. Trzeba będzie przełożyć i uzupełnić wszystkie dachówki.
  Pod spodem pojawią się deski i folie. Na ten cel będzie kolekta ekonomiczna
  za tydzień, ale też w następne niedziele – można też dodatkowe ofiary rodzinne przynosić do biura parafialnego. Koszt całości działań wynosi ponad 200 tys. zł. (same deski, które już są zwożone przy kościele, kosztują blisko 40 tys. zł.) –
  a do tej pory mamy zebrane na ten cel podczas kolęd i kolekt 100 tys. zł. Parafia też napisała wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” i na ten cel otrzyma dotację, ale dopiero na końcu roku, 50 tys. zł.
 • Członków Parafialnej Rady Ekonomicznej zapraszamy na spotkanie do plebanii w czwartek, o godz. 19.00.
 • Za tydzień rozpoczniemy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Przez kilka dni poprowadzi nas duchowo o. Cordian Szwarc – franciszkanin, zastępca dyrektora Caritas Polska, który od miesiąca nadzoruje działania wolontariuszy przy granicy z Ukrainą. Przyjedzie do nas także z grupą wolontariuszy.
  Ze stolika pod chórem można zabrać kartkę z planem rekolekcji.
 • Serdecznie zapraszamy dzielną młodzież i osoby dorosłe do udziału
  w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Jest to trudna piesza pielgrzymka, która odbywa się nocą, podczas której jest okazja do modlitwy, do okazania swojej dzielności i doświadczenia wielu ciekawych przeżyć. Grupa ze Starej Kiszewy może dołączyć do dekanalnej Drogi Krzyżowej ze Zblewa do Wiela, na trasie
  40 km, z 1 na 2 kwietnia. Zainteresowani mogą zabrać ulotki ze stolika z tyłu kościoła, a też prosimy o zgłoszenie się do ks. proboszcza do środy, aby ustalić m.in. kwestię dojazdu i powrotu. Część osób udaje się też na taką Drogę Krzyżową z Dziemian do Wiela.
 • Dzieci z klas III zapraszamy na kolejne ćwiczenia do kościoła w sobotę,
  o godz. 9.00.
 • W przyszłą niedzielę będziemy mogli zakupić przed kościołem stroiki świąteczne wykonane przez osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Z przodu kościoła można nabyć specjalne świece – paschaliki. Warto,
  aby znalazły się na wielkanocnych stołach w naszych domach i były szczególnym znakiem jedności rodzinnej. Niech będą też znakiem naszej jedności z narodem ukraińskim. Za te świece można złożyć do koszyka ofiary, które będą przeznaczone na wsparcie dla uchodźców.
 • Ze stolika pod chórem można nabyć nowy numer czasopisma „W Rodzinie”,
  a należność proszę wrzucić do skarbonki św. Antoniego.. Można też za darmo zabrać nowy numer czasopisma „Dobre Nowiny”. Jest tam m.in. bardzo ciekawy artykuł o łzach, które w ostatnich latach płynęły ponad 100 razy z figury Matki Bożej w Niżankowicach na Ukrainie. To cudowne zjawisko jest też znakiem bolesnych doświadczeń, które przeżywa naród ukraiński.
 • W piątek zmarła śp. Gertruda Halasz ze Starej Kiszewy. Pogrzeb będzie
  w poniedziałek o godz. 11.00. Różańce w kaplicy przedpogrzebowej w sobotę
  o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 16.00 oraz w poniedziałek o godz. 10.00. Dobry Jezu …