OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10.10.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.10.2021

 • Dzisiaj, mamy okazję włączyć się w zbiórkę ogólnopolską z okazji Dnia Papieskiego na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który funduje stypendia uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, aby mogły dalej się kształcić (z naszej parafii też jedna osoba korzysta, która pochodzi z biedniejszej rodziny, a ma bardzo dobre wyniki w nauce). Także można złożyć swój dar na comiesięczną zbiórkę Caritas na rzecz biedniejszych dzieci z naszej parafii. Przed kościołem będą zbierać na te cele
  do skarbonek członkowie Szkolnego Koła Caritas.
 • Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na opłaty za wywóz śmieci cmentarnych, których w październiku i w listopadzie jest znacznie więcej. Przypominamy, aby śmieci BIO, czyli kwiaty, gałązki, liście i ziemie składać do specjalnej skrzyni drewnianej obok organistówki, a też
  na nowym cmentarzu znajduje się podobna skrzynia. Jest tam też umieszczony stojak z różnymi narzędziami przydatnymi na cmentarzu – które po skorzystaniu należy odnieść z powrotem na miejsce, a też stojak na różnej wielkości znicze – zamiast dobre szkła od zniczy wrzucać
  do konteneru na śmieci, to można umieszczać na specjalnych półkach,
  a inne osoby nie muszą kupować całego znicza, lecz same wkłady
  i korzystać za darmo z ustawionych szkieł.
 • Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Przy wyjściu z kościoła można zabrać ze stolika specjalne druki, na których możemy wypisać nazwiska i imiona osób, za które w sposób szczególny chcemy się pomodlić. Po każdej Mszy Świętej można wypisane kartki przynieść do zakrystii lub biura parafialnego.
 • W październiku, w kościele różaniec jest odmawiany codziennie, po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę X-tka po każdej Mszy Świętej.
  W środę będzie różaniec w połączeniu z procesją fatimską dookoła kościoła. Dodatkowo dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku
  do kościoła o godz. 16.00, a wyjątkowo w środę o 15.45.
 • W najbliższą środę zapraszamy na spotkanie do kościoła Grupę Modlitwy
  O. Pio. Zapraszamy o godz. 16.00 na adorację Najśw. Sakramentu
  z prośbami i podziękowaniami za wstawiennictwem św. O. Pio. Później będzie Msza Św. w tych intencjach.
 • Dzieci z klas III zapraszamy na kolejne spotkanie do plebanii w sobotę,
  o godz. 9.00.
 • W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 15:00, odbędzie się spotkanie
  dla uczniów klas I szkoły ponadpodstawowej, przygotowujących się
  do sakramentu bierzmowania.
 • Szkolne Koło Caritas organizuje kolejną zbiórkę wspierającą kościerskie hospicjum. Akcja potrwa do następnej niedzieli. Można do specjalnej skrzyni w kościele przynosić różne środki sanitarne, medyczne, kosmetyki.
 • Nasz Parafialny Klub Sportowy „VIRTUS” zaprasza dzieci i młodzież
  do udziału w Mistrzostwach Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych, które odbędą się w Starej Kiszewie 23. października. Kategorie wiekowe
  i dystanse umieszczone są na plakatach w gablotkach w kruchcie i przed kościołem.