STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2020

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2020 W PARAFII STARA KISZEWA
/ogłoszona podczas Mszy Świętych w Nowy Rok – 1.01.2021/

           Najbardziej popularnym słowem w minionym roku było słowo „KORONAWIRUS”. Cały świat został dotknięty pandemią tej choroby. Zmieniło się życie poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. Nic już nie będzie tak, jak dawniej. Pożegnaliśmy przedwcześnie wielu ludzi dotkniętych tą chorobą. Wiele państw i ludzi przeżywa trudne chwile ekonomiczne. Próbują przywódcy narodów walczyć z wieloma trudnościami społecznymi i ekonomicznymi. Kryzys też obejmuje coraz szersze sfery życia wewnętrznego. Skrajne sytuacje objawiają prawdę o człowieku – kim jest, jakie postawy prezentuje, wg jakich wartości żyje, kogo słucha, czy trzyma się wcześniejszych zasad postępowania, czy potrafi dopasować swoje pragnienia do troski o dobro wspólne? Wiele osób z naszych rodzin
i parafii wypadło z poprawnego rytmu uczestnictwa w coniedzielnych Mszach Św., wielu już dawno nie skorzystało z sakramentu spowiedzi i nie umocniło się przyjęciem Eucharystii. Nawet w czasie kwarantanny przestali korzystać z nabożeństw w mediach. Coraz więcej osób gubi się, nie potrafi wybrać właściwych wartości, które nadałyby pozytywny sens ich życiu. Sporo osób ulega współczesnym pokusom, gubiąc tradycyjne wartości, obniżając rangę życia rodzinnego, dopuszczając rozprzestrzenianie się wielu złych zjawisk, zapominając o wierności zasadom moralnym i systematycznych praktykach religijnych, dając się manipulować różnym krzykliwym poglądom narzucanym we współczesnym świecie. Zło może pojawić się we wspólnocie Kościoła, jak i we wszystkich środowiskach. Czy jednak, wskutek rozluźnienia moralnego, propagowanego też przez niektóre środki masowego przekazu, przykazania Boże straciły na aktualności, czy trzeba dołączyć do tych osób, które wybrały życie bez Boga??? Trzeba ratować każdą osobę zagrożoną kryzysem moralnym, trzeba ratować rodziny zagrożone rozpadem i niszczone przez wewnętrzne kłótnie oraz problemy, trzeba umieć „zło nazywać złem, a dobro nazywać dobrem” – ostrzegając przed złymi postawami i poglądami wkradającymi się w życie codzienne ludzi oraz propagując pozytywne formy aktywności, uzdrawiające poprawne relacje w rodzinach i środowiskach. Te kryzysowe sytuacje zdarzają się wśród mieszkańców miast, ale też coraz mocniej pojawiają się w życiu mieszkańców wsi.

W naszej parafii, w minionym roku, działo się wiele ważnych spraw o charakterze religijnym, ale też społecznym – człowiek wierzący potrafi bowiem zaangażować się również w przedsięwzięcia służące dobru wspólnemu całego środowiska. Miało się dziać jeszcze więcej – choćby miały być liczne wydarzenia związane z setną rocznicą urodzin
św. Jana Pawła II, czy różnymi działaniami kulturalno- sportowymi, ale wskutek obostrzeń epidemicznych trzeba było odwołać ich organizację. Szczególną aktywnością w życiu parafialnym wykazują się takie wspólnoty: Rada Ekonomiczna i Duszpasterska, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Ministranci, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Rodzin „Jutrzenka”, Parafialny Zespół Caritas (wraz ze Szkolnym Kołem Caritas), Parafialny Klub Krwiodawców im. św. Jana Pawła II, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „VIRTUS”, Grupa Modlitwy o. Pio, Zespół Apostolskie Nutki, Zespół Fala Nadziei. Warto dołączyć do tych aktywnych  grup, a też może pojawią się kolejne grupy lub pomysły, bo ludzi wrażliwych i utalentowanych jest wielu w naszym środowisku. Wśród wielu działań duszpasterskich pojawiły się także nowe inicjatywy, m.in. Orszak Trzech Króli, pielgrzymki piesze dla mężczyzn i kobiet do Płociczna (połączone z Drogą Krzyżową), poświęcono kamień i posadzono dęby  ku pamięci oficerów zamordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy smoleńskiej. Ze względu na pandemię, to I Komunia Św. odbyła się 2 terminach – w czerwcu i we wrześniu. W czerwcu ks. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna udzielił grupie młodzieży sakramentu bierzmowania.

           W minionym roku 2020 zostały zrealizowane kolejne ważne działania gospodarcze. Nawet mimo wielkich ograniczeń frekwencyjnych w kościele z powodu epidemii – np. w marcu i kwietniu mogło brać udział w nabożeństwach tylko po kilka osób. Przez cały rok zresztą liczba uczestników Mszy Św. musiała być ograniczona. Ofiarność jednak tych co przybywali była spora i pomogła w realizacji niektórych zadań. Zagospodarowany został obok nowej kaplicy przedpogrzebowej plac przeznaczony do ustawienia konteneruna śmieci, miejsc na narzędzia i znicze – te działania kosztowały 63 tys. zł. Realizowane są wszystkie bieżące opłaty do różnych instytucji. Za wywóz śmieci cmentarnych w 2020 roku parafia zapłaciła 17 tys. zł. Parafia pamięta o podstawowej misji ludzi wierzących, jaką jest działalność charytatywna. Z różnych zbiórek, a też wejścia w programy zewnętrzne – dla biednych i chorych osób z naszej parafii przekazano kwotę 30 tys. zł. Odbywały się też różne zbiórki produktów przy okazji Świąt, a ostatnio nawet chętni otrzymali 500 kg serdelek. Po ustaleniach z radą parafialną podstawową inwestycją w 2021 roku (a pewnie też w następnych latach) będzie naprawa dachu na kościele parafialnym, który w wielu miejscach przecieka. Trzeba m.in. przełożyć wszystkie dachówki, wymienić przegniłe rynny i belki na strychu. Jedna z firm, która się zgłosiła wyceniła prace na 200 tys. zł. Czekamy, aby w styczniu zgłosiły się inne firmy, które mogłyby przedstawić swoją tańszą ofertę. W tym roku planowane jest także zrobienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy bocznych drzwiach.

           Obecnie w parafii mieszka 3309 osób (rok wcześniej zarejestrowanych było 3349 osób). Z  tej grupy 12 osób przyznaje się do innych wyznań, pozostali to katolicy. Wspólnotę tworzy 1029 rodzin. W minionym roku było 37 chrztów (rok wcześniej 58), było 17 ślubów (rok wcześniej 12) i zmarło 42 parafian (rok wcześniej 41) Do I Komunii Św. przystąpiło 37 dzieci (rok wcześniej 22). Sakrament bierzmowania otrzymało 40 młodych ludzi (rok wcześniej 71). Kapłani odwiedzają co miesiąc z posługą sakramentalną blisko 50 osób chorych i starszych. Za granicą naszego kraju pracuje 115 parafian. Smutnym zjawiskiem jest, że w naszej parafii jest 96 par żyjących w związkach niesakramentalnych, w tym 46 nie mające trwałej przeszkody, które mogłyby wziąć ślub kościelny. Frekwencja na Mszach niedzielnych uzależniona jest od obiektywnych ograniczeń epidemiologicznych, ale też od jakości wiary członków naszej wspólnoty parafialnej. Oby po ustaniu epidemii wiele osób powróciło do systematycznych praktyk.

           Wszystkie plany realizowane w parafii w roku 2021 będą m.in. zależały od trwania stanu epidemicznego w naszej ojczyźnie – czy będzie można się spotykać i też szerzej działać. W marcu miałyby się odbyć rekolekcje wielkopostne. Uroczystość I-szej Komunii Św. planowana jest na 9 maja. W tym roku nie będzie bierzmowania, bo wg ustaleń ks. biskupa młodzież będzie ten sakrament przyjmować w klasach I szkół średnich. Grupa parafian planuje uczestniczyć w autokarowej pielgrzymce do Medjugorje i Chorwacji
na przełomie czerwca i lipca.   

BOGU ZAWIERZAMY NASZE LOSY OSOBISTE, RODZINNE,
LOS NASZEJ OJCZYZNY I ŚWIATA!