Czuwanie u Grobu Pańskiego 2020

 

Polecamy Jezusowi ten czas: W Nim Zbawienie. W Nim Ocalenie.
 

Wieczorne czuwanie.

 

Misterium Paschalne – tajemnica przejścia przez zasłonę śmierci. „A zasłona przybytku rozdarła się przez środek”

(2 Kor 3, 14-18) „Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.”

Nawiedzajmy indywidualnie, aby w Jezusie przekroczyć mroczną zasłonę spoczywającą na naszych sercach.

W świetle dnia wszystko staje się wyraźniejsze. Niech Jezus będzie dla nas takim światłem.

Tym razem obecność strażnika w mundurze oznacza, że Jezus powstanie z martwych i godzi się oddać Mu honory.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za nawiedzanie świątyni w porządku i bezpieczeństwie.