Intencje 14 – 20 X

Poniedziałek 14 X, 
– 7.00 –
za zm. Mariannę Chmiel (g.)

         – 7.00 – o błog. Boże dla rodzin z parafii

– 17.00 – za zm. Danielę Ertmańską, w 30 dzień po pogrzebie

         – 17.00 – za zm. Feliksa Trzebiatowskiego

Wtorek 15 X,
– 7.00 –
za zm. Mariannę Chmiel (g.)

         – 7.00 – o zdrowie i błog. Boże dla Mirosławy

– 17.00 – za zm. Pawła Miętkiego i Józefa Tetzłaff

        – 17.00 – za zm. Jadwigę i Bolesława Durawa oraz z rodziny Durawa
i Olejniczak

Środa  16 X,
– 7.00 –
za zm. Mariannę Chmiel (g.)

        – 7.00 – za zm. Edwarda Ossowskiego i Elżbietę Zabielską, z rodziny Ossowskich i Zabielskich

– 17.00 – o potrzebne łaski za wstawiennictwem  o. Pio

Czwartek 17 X,

– 7.00 – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

        – 17.00 – za zm. Józefa Szczurkowskiego, rodziców Szczurkowskich
i Wałdoch oraz rodzeństwo z obojga stron

– 17.00 – za zm. Mariannę Chmiel (g.)

Piątek 18 X,

– 7.00 – za zm. rodziców Czapiewskich i Kujach oraz braci

        – 17.00 – za zm. Mariannę Chmiel (g.)

– 17.00 – za zm. Reginę i Leona Blokus

Sobota 19 X,

– 7.00 – za zm. Mariannę Chmiel (g.)

        – 17.00 – za zm. Edmunda Jaszewskiego

– 17.00 –  za zm. Marię, Feliksa, Arkadiusza, Małgorzatę i Marię Plata

Niedziela 20 X,
– 7.30 – za zm. Mariannę Chmiel (g.)

         – 7.30 – za zm. Jadwigę i Henryka Czapiewskich oraz Bolesława Rogowskiego

– 9.30 – za zm. z rodziny Rekowskich i Łacinnik

        – 9.30 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże, z okazji 10 roczn. małżeństwa pp. Iwony i Marcina Dułak 
           
– 11.00 – za zm. Józefę i Franciszka Kliczkowskich oraz zm. z rodziny

        – 15.00 – za zm. Helenę i Józefa Niesiołowskich oraz zm. Małgorzatę
w 1 roczn. śmierci