Intencje 20 – 26 V

Poniedziałek 20 IV, 
– 7.00 –
za zm. Roberta Platę oraz zm. z rodziny

           – 7.00 – za dusze w  czyśćcu (od Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca)

– 17.00 – za zm. Helenę i Albina Studzińskich, w 11 roczn. śmierci Albina

           – 17.00 – za zm. Annę i Franciszka Milewskich

Wtorek 21 V,
– 7.00 –
za zm. Mariannę Chmiel

           – 16.30 – za zm. Helenę i Henryka Gołuńskich

– 17.00 – za zm. Romana Rozgońskiego, w 2 roczn. śmierci

           – 17.00 – dziękcz., z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla członkiń Róży
z Nowego Bukowca

Środa  22 V,
– 7.00 –
za zm. Tadeusza Talińskiego w roczn. urodzin 

            – 17.00 – za zm. rodziców Marię i Jana Sprengel oraz braci Henryka
i Kazimierza

– 17.00 – za zm. Franciszkę i Jana Brezów, Dominikę i Jana Miętkich oraz Franciszkę i Klemensa Gołuńskich

Czwartek 23 V,

– 7.00 – za zm. Gertrudę Szramka w 10 roczn. śmierci, Józefa i Stanisława oraz dusze w czyśćcu   

            – 16.30 – za zm. Ewę Wolną

– 17.00 – za zm. Józefa, Agnieszkę i Walentego Kaszubowskich oraz Franciszkę
i Pawła Wiklandt

            – 17.00 – za zm. Leona Labudę

Piątek 24 V,

– 7.00 – za zm. Wincentego Stoba, Mariannę, Adama, Pawła Sędzickich, Tomasza Szachtę, z rodziny Stoba     

           – 17.00 – za zm. Joannę i Jerzego Rysmanowskich

– 17.00 – za zm. Romana Skrzyńskiego

Sobota 25 V,

– 7.00 – za zm. Franciszka i Agnieszkę Kaszubowskich oraz z rodziny Kaszubowskich

           – 10.00 – w intencji krwiodawców z powiatu kościerskiego

– 17.00 – za zm. Grzegorza i z rodziny Pellowskich

Niedziela 26 V,
– 7.30 – za zm. Albina i Zofię Wiczanowskich oraz Alfonsa i Helenę Terlikowskich

           – 9.30 – za zm. Edmunda Lizakowskiego w 5 roczn. śmierci

– 9.30 – za zm. Franciszkę i Feliksa Słomińskich oraz brata Alojzego

           – 11.00 – za zm. Irenę Stefańską

– 11.00 – za zm. Bronisława Czapiewskiego

           – 15.00 – za zm. Teresę i Jana Zdrojewskich